Kam po škole

Kam po škole

Kam po skončení základnej školy?  

Ž i a c i , neviete sa rozhodnúť kam po skončení ZŠ ?

Obráťte sa na svojho výchovného poradcu, p. učiteľku Mgr. Halgošovú, ktorá :

- vám poradí, aké sú možnosti štúdia na stredných školách vo vašom kraji alebo na celom Slovensku
- vás usmerní pri voľbe povolania - vám pomôže zorientovať sa v informáciách, ktoré ste získali
- vás poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte, ale aj o tých, ktoré ešte nepoznáte
- vám pomôže vybrať si SŠ podľa vašich záujmov
- vám pomôže vybrať si strednú školu podľa vášho prospechu
- vám pomocou počítačového programu Cesta k povolaniu pomôže zorientovať sa vo vašich vlastných záľubách a možnostiach
- poinformuje vás o dňoch otvorených dverí na niektorých SŠ
 

Pomoc pri výbere strednej školy nájdete aj na internetových stránkach :

http://www.svslm.sk/
-  - tu nájdete informácie o povolaniach a spôsob, ako si vybrať najvhodnejšie povolanie podľa záujmu
 

Prehľad stredných škôl nájdete na internetových stránkach :

- http://www.strednaskola.sk/
- tu v databáze nájdete prehľad stredných škôl na Slovensku, študijné a učebné odbory, ktoré sa na škole učia, adresy stredných škôl, www-stránky,
  telefónne čísla SŠ

- www.svslm.sk
- tu nájdete prehľad stredných škôl trenčianskeho a žilinského kraja, plán prijímania žiakov do 1.ročníka, dĺžka štúdia na SŠ, naplnenosť v odboroch,
  profilové predmety na danej SŠ
 

Konzultačné hodiny :

- štvrtok: 8:00 - 11:00 
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
    Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
  • 032/6521012

    Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
    032/6520544

Fotogaléria