• Zoznam prijatých žiakov

  Na základe zápisu detí do prvého ročníka sú prijaté deti s týmito kódmi /kód ste obrdžali na zápise/:

  102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 160, 161, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 203, 205, 207, 209, 210, 213, 216, 219

  Ďalší prijatí žiaci:

  101, 108, 122, 127, 138, 162, 176 

  Ostatné deti sú zatiaľ neprijaté, pretože bola naplnená maximálna kapacita školy. Nakoľko sa stav ešte mení, rozhodnutia o neprijatí budú vydané až neskôr. Neprijatým vydáme zápisné lístky, aby sa mohli zapísať do inej školy. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme, ale počet prihlásených detí zo školského obvodu školy presiahol kapacitné možnosti školy.

   

  Rozhodnutia o prijatí si môžete prevziať v kancelárii školy od utorka 17. 4. v čase od 7:00 do 15:00. Rozhodnutia sa vydávajú do vlastných rúk obom zákonným zástupcom žiaka po predložení občianskeho preukazu. V prípade, že si nemôžete rozhodnutie prevziať osobne dajte nám vedieť. Pošleme vám ho poštou

 • Zber papiera

  ZBER PAPIERA

  sa uskutoční

  23. 4. - 25. 4 . 2018

  14:00 h - 17:00 h

  (Prosíme žiakov a rodičov, aby nenosili kartónový papier )

   

 • Pozvánka na koncert

 • Matematika - okresné kolo

  MO 6

  4. miesto Tomáš Otrubčák    6.C

  4. miesto Adam Spaček        6.C

  Pripravovala: Mgr. Žatková

  MO 7

  1. miesto Andrej Škoviera     7.C

  MO 8

  4. miesto Laura Korsáková   8.C

  6. miesto Izabela Mišáková   8.C

  8. miesto Júlia Bystrická       8.C

  Pripravovala: Mgr. Krivošová

 • Matematika - krajské kolo

  2. miesto Michal Krulich 9.C

  9. miesto Tomáš Lendvay 9.C

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala: Mgr. Krivošová 

 • Geografická olympiáda - krajské kolo

  kategória F

  1. miesto Tereza Lendvayová    7.C

  3. miesto Andrej Škoviera          7.C

  6. miesto Tomáš Otrubčák         6.C

  kategória E

  3. miesto Tomáš Lendvay 9.C - postup 

  Pripravovala: RNDr. Dvoranová

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  2. kategória

  1. miesto Emília Škvareninová 6.A

  3. kategória - poézia

  3. miesto Ella Steiningerová 8.A

  Pripravovala: Mgr. Fabová

  1. miesto Natália Přibylová 9.C

  Próza

  3. miesto Tomáš Lendvay 9.C

  Pripravovala: PaedDr. Kaliňáková

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  Kategória D

  1. miesto Michal Krulich

  2. miesto Alena Panáčková

  3. miesto Tomáš Lendvay

  12. miesto Alexandra Jedináková

  16. miesto Tatiana Capová

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala: PaedDr. Hasajová

 • Marec - mesiac knihy

  Dňa 22.3.2018 sa trieda 2.A zmenila na rozprávkovú. Žiaci oblečení do rozprávkových postáv si spoločne s pani učiteľkou pripomenuli marec - mesiac knihy a zažili rozprávkový deň so svojou obľúbenou knihou. 

  Mgr.Pernisová

 • Deň vody

  22.marec je Svetový deň vody. V tomto duchu bolo aj vyučovanie v 2. C, na ktorom deti riešili príklady s vodníkom Čľupkom, skladali puzzle s vodným nápisom, zamýšľali sa, prečo je voda dôležitá a akým spôsobom ju šetriť.​​​​​​​​​

  Mgr. Šicková

 • Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

  Kategória E - 9

  1. miesto Michal Krulich

  3. miesto Stanislav Letaši

  4. miesto Tomáš Lendvay

  Kategória F -  8

  2. miesto Bystrická Júlia

  3. miesto Korsáková Laura

  6. miesto Lehocký Peter

  Pripravoval: Mgr. Galko

   

 • Francúzsky jazyk - krajské kolo

  1C kategória

  1. miesto Leila Kadlecová

  Blahoželáme !

 • Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo

  1. kategória

  1. miesto Poláčiková Dorotka - próza

  3. miesto Strmenský Ctibor Karol

  3. kategória

  1. miesto Steiningerová Ella

  1. miesto Capová Tatiana

  3. miesto Janušková Simona

 • Prihlášky na stredné školy

  Prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami, bilingválne gymnázia

  5.2.2018 od 14:00 - 15:30 h

  6.2.2018 od 12:00 - 13:30 h

  8.2.2018 od 8:00  - 10:30 h

  Potvrdené prihlášky doniesť do 16.2.2018

  Prihlášky sú zaslané na SŠ do 28.2.2018

  Ostatné stredné školy a 8. ročné gymnáziá si prihlášky vyzdvihnú rodičia /zákonný zástupca/ 

  5.4.2018 od 8:00 - 10:30 h

  9.4.2018 od 14:00 -15:30 h

  10.4.2018 od 12:00 - 13:00 h kabinet výchovného poradcu na 2. poschodí

  Potvrdené a podpísané prihlášky odovzdať do 16.4.2018

  Prihlášky musia byť poslané na SŠ do 20.4.2018

 • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

  DO - F

  1. miesto Tomáš Otrubčák       6.C

  6. miesto Radovan Mráz            6.C

  DO - E

  1. miesto Samáková Nikol         7.C

  6. miesto Lendvayová Terézia    7.C

  DO - D

  2. miesto Korsáková Laura        8.C

  9. miesto Zavřel Matúš                8.C

  DO - C

  2. miesto Krulich Michal             9.C

  3. miesto Magula Roman             9.C

  Pripravoval: PaedDr. Gondár

   

 • Olympiáda v ruskom jazyku - krajské kolo

  1. miesto Izabela Mišáková 8.C

  2. miesto Tatiana Capová 9.C

  Pripravovala:PaedDr. Bočkayová 

  BLAHOŽELÁME!

 • Technická olympiáda - krajské kolo

  Našu školu úspešne reprezentovala dvojica v zložení Michal Krulich a Stanislav Letaši z 9.C triedy, ktorí sa umiestnili na peknom 5. mieste.

  Pripravovala: Ing Podskubová

  BLAHOŽELÁME !

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Poézia 

  1. miesto Ctibor Karol Strmenský  4.B

  2. miesto Jakub Švajda                 3.A

  3. miesto Timea Ďurčová              4.C

   

  Próza

  1. miesto Dorota Polačiková           4.C

  2. miesto Dorota Batková                4.B

  3. miesto Agáta Kamila Vitalošová  2.A

 • Geografická olympiáda - okresné kolo

  GO - G

  4. miesto Doblej Filip

  7. miesto Bílik Daniel

  8. miesto Krecháč Adam

  GO - F 

  1. miesto Škoviera Andrej

  2. miesto Otrubčák Tomáš

  3. miesto Lendvayová Tereza

  GO - E

  1. miesto Lendvay Tomáš

  2. miesto Chudadová Kristína

  6. miesto Korsáková Laura

 • Lyžiarsky výcvik -Skalka pri Kremnici

  Do galérie Lyžiarsky výcvik -Skalka pri Kremnici boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria