• Deň matiek v našom ŠKD

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek v našom ŠKD.

 • Príchod žiakov do školy od 10. 5. 2021

  Od 10. 5. 2021 sa upravuje čas príchodu žiakov do školy /týka sa žiakov v hlavnej budove/.

  Žiaci 2. až 7. ročníka: 7:30 - 7:50

  Žiaci 8. a 9. ročníka: 7:50 -7:55

  Prosíme o dodržiavanie týchto časov, aby nedochádzalo k hromadeniu  žiakov pri hlavnom vchode.

  Ranný ŠKD pokračuje v prevádzke v nezmenenom režime.

 • Obnovenie vyučovania žiakov 5. až 7. ročníka

   

  Vážení rodičia,

  na základe platného školského Covid automatu MŠVVaŠ sa  od 10. 05. 2021 obnovuje vyučovanie pre žiakov 5. až 7. ročníka

  Podmienkou nástupu žiaka do školy je vypísanie a  odovzdanie čestného vyhlásenia (odkaz nižšie).

  Všetci žiaci budú na obed do ŠJ prihlásení – ak nebude mať žiak záujem o obed, alebo nenastúpi na prezenčné vyučovanie, je nutné ho odhlásiť elektronicky do piatku 7.5.2021 do 9:00 h.

  Žiaci, ktorí na prezenčné vyučovanie nenastúpia, sa budú ďalej vzdelávať formou vypracovania zadaných úloh (nie on-line formou). 

  Čestné vyhlásenie žiak predloží pri príchode  do školy  10.05.2021 svojmu triednemu učiteľovi. 

  Všetci žiaci sú povinní pohybovať sa v interiéri a exteriéri školy s prekrytím nosa a úst rúškom, šatkou, alebo respirátorom.

  Bez splnenia týchto náležitostí nemôže dieťa nastúpiť do školy! 

 • Zmena podmienok účasti na vyučovaní od 3.5.2021

  Na základe aktuálnych platných predpisov od pondelka 3. 5. 2021 už nie je podmienkou nástupu žiaka na vyučovanie preukázanie sa výsledkom negatívneho testu, prípadne výnimkou z testovania, žiakov a zákonných zástupcov. V prípade, že žiak nie je prítomný na vyučovaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni /vrátane víkendov a sviatkov/, predkladá pri nástupe na vyučovanie vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 • Krajské kolo olympiád

  Aj napriek mimoriadne ťažkým okolnostiam tohto školského roku , sa našim žiakom podarilo uspieť aj v krajskom kole nasledovných olympiád.

  Dejepisná olympiáda 

  4. miesto      Tomáš Otrubčák     9.C

  Fyzikálna olympiáda 

  1. miesto       Tomáš Otrubčák     9.C

  Matematická olympiáda 

  4. miesto        Tomáš Otrubčák         9. C

  6. miesto        Dominik Humera        9. C

  Technická olympiáda

  6. miesto         Adam Šebák               7.C

  B L A H O Ž E L Á M E !

   

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Z5

  1. - 6. miesto      Martin Kamendy                 5. C

  1. - 6. miesto      Nela Ridzáková                  5. C

  7.- 8. miesto       Richard Borbély                 5. C

  9. - 10. miesto    Tomáš Kohút                      5. C

  9. - 10. miesto    Damien Vajányi                  5. B

  13. - 17. miesto  Tatiana Krajčovičová         5. C

  13.- 17. miesto   Nikola Suchá                      5. C

  Z6

  1. miesto           Jakub Švajda                       6. C

  Z7

  1. miesto           Sofia Baleková                    7. C

  2. miesto           Ema Lacková                      7. C

  Z8

  1. – 3. miesto     Matej Jurka                         8. C

  4. – 8. miesto     Martin Drgo                        8. C   

  4. – 8. miesto     Matúš Přibyl                       8. C

  4. – 8. miesto     František Škoviera            8. C  

  4. – 8. miesto     Matúš Tylka                       8. C

  Z9

  1. miesto            Dominik Humera              9. C

  5. – 6. miesto    Tomáš Otrunčák                9. C

  13. miesto          Filip Bartko                       9. A

     B L A H O Ž E L Á M E !

 • Pytagoriáda - okresné kolo

   P3
  6. miesto             Sebastien    Vajányi        III.C
  23.-28. miesto     Adam    Krušpán            III.B
  32. miesto           Alexander    Kováč         III.B
  37.-39. miesto     Peter    Batka                  III.C
  37.-39. miesto     Lea Mária    Gajdošová  III.C

  P4                    
  1. miesto           Matej    Murgaš                 IV.B
  2.-3. miesto       Adam    Malatinec            IV.A
  2.-3. miesto       Nella    Ferancová            IV.B
  4.-5. miesto       Denis    Haško                  IV.C
  11.    miesto      Adam    Chovanec            IV.A
  22.-26. miesto   Zuzana    Bošková           IV.C
  27.-28. miesto   Tereza    Reháková           IV.B
  31.-37. miesto   Jakub    Múčka                 IV.A
  31.-37. miesto   Adrián    Urbanovský       IV.A
  38.-40. miesto   Eliška    Stacherová         IV.B
  43.-46. miesto   Veronika    Páleníková     IV.B
  52.-53. miesto   Hugo    Jánoš                   IV.C

  P5

  1. miesto             Martin  Kamendy              V.C

  7. miesto            Laura  Kiss-Tóthová         V.C

  8.-11. miesto      Tomaš  Kohút                    V.C

  13. miesto          Nikol  Mrázová                   V.A

  14.-18. miesto    Richard  Borbély               V.C

  14.-18. miesto    Karolína  Tužinská            V.C

  26.-29. miesto    Ema  Kohoutová               V.C

  26.-29. miesto    Matúš  Juriga                    V.B

  26.-29. miesto    Aneta  Piteková                 V.B

  35.-37. miesto    Nela  Rindzáková              V.C

  38.-41. miesto    Natália  Mrázová               V.A

  46.-47. miesto   Tatiana  Krajčovičová        V.C

  53. miesto          Damien  Vajányi                 V.B

  63. miesto          Laura  Pilárová                   V.C

  70.-72. miesto    Lenka  Kocianová              V.C

  P6

  1.miesto             Jakub Švajda                       VI.C

  3. miesto            Margaréta Hrnčárová          VI.B

  4.-6. miesto        Andrej Mráz                          VI.C

  25.-26. miesto    Zuzana Kuchťáková            VI.B

  29. miesto          Michaela  Mária Fuseková  VI.C

  36.-38. mieso     Júlia Dobiašová                   VI.A

  39.miesto           Timotej Šranko                    VI.B

  52.-53. miesto    Timotej Husár                      VI.C

  P7

  1. miesto             Sofia Baleková                   VII.C

  2. miesto             Petra Šimončíková             VII.B

  14.-15. miesto     Natália Petríková                VII.B

  P8

  5.-6. miesto          Matúš Tylka                       VIII.C

  8.-9. miesto          Matúš Přibyl                      VIII.C

  11. miesto            František Škoviera            VIII.C

  12.-13. miesto      Matej Jurka                        VIII.C

  15. miesto            Martin Drgo                        VIII.C

  24.-26. miesto      Andrej Vytykáč                  VIII.A

  SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

   

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 12.3.2021 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, ktoré prebehlo dištančnou formou. Z našej školy sa do súťaže zapojilo päť žiakov v D kategórii s nasledujúcimi výsledkami: 

  1. - 2. miesto     Dohál Damián        9.C

  1. - 2. miesto     Otrubčák Tomáš    9.C

  3. miesto           Humera Dominik    9. C

  12. miesto         Tunys Milan            9. B

  14. miesto         Hrenáková Ema Mária 9.C

   Test obsahoval tri teoretické a dve virtuálne praktické úlohy, na ktorých riešenie mali žiaci 100 minút. Pre súťažiacich to bola veľmi dobrá skúsenosť, keďže si mohli vyskúšať, že sa oplatí robiť veci aj mimo svojich školských povinností a získať skúsenosti aj týmto spôsobom. Súťažiaci mali možnosť vyskúšať si, ako sú na tom  vedomostne, zistili na čom treba ešte zapracovať, čo vedia a nevedia, mali možnosť opakovať si učivo zo 7. a 8. ročníka. Presne v tomto spočíva prínos chemickej olympiády – nejde o výhru ale o zlepšovanie sa v chémii ako oblasti, ktorá nás baví a zaujíma. Výhra je pre nás „pocit úspechu“ a vlastný sebarozvoj.

   

 • Darujte 2% daní rodičovskému združeniu

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  opäť máte možnosť 2 %  svojich  daní z minulého roka darovať  tam, kam  chcete Vy. Ak chcete podporiť aktivity školy, venujte tieto  prostriedky  Združeniu rodičov  Základnej školy Dlhé Hony. Získané  prostriedky budú použité v plnej miere  na aktivity Vašich detí:  mimoškolská činnosť, cestovné na súťaže, príspevok na lyžiarsky výcvik a školu v prírode, pracovné zošity, odmeny pre úspešných  žiakov .....  

  Vás to nestojí nič, Vaše deti získajú veľa.  Ďakujeme za Vaše deti!                   

                                                                                                                 Vaše združenie rodičov

   

  Podrobnejšie informácie získate v ľavom menu "2% z daní"

   

    Obchodné meno:    Združenie  rodičov Základnej školy Dlhé Hony  Trenčín

      Sídlo:                     Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín

      IČO:                      31117317

 • Dejepisná olympiáda

  Dňa 11.2.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo dejepisnej olympiády. Z našej školy sa zúčastnilo 8 žiakov v štyroch kategóriách s nasledovnými výsledkami:  

  Kategória C:

  Tomáš Otrubčák                   2. miesto (postup do KK)
  Filip Bartko         
                     6. miesto


  Kategória D:

  Samuel Rebroš                     9. miesto
  Júlia Drľová                          10. miesto


  Kategória E:

   Eliška Mitýľová                    3. miesto

   Matej Gašpar                        8. miesto


  Kategória F:

   Michaela Mária Fuseková  1. miesto
  Liana Beďačová                   8. miesto


  Všetci žiaci boli úspešní riešitelia, srdečne im blahoželáme.

 • Geografická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo geografickej olympiády. Z našej školy sa zúčastnilo 9 žiakov v troch kategóriách s nasledovnými výsledkami:
  kategória E:

  Jakub Zboray (8.C) – 1. miesto (postup do KK)
  Damian Dohál (9.C) – 2. miesto (postup do KK)
  Tomáš Otrubčák (9.C) – 5. miesto

  kategória F:

  Jakub Švajda (6.C) – 2. miesto (postup do KK)
  Petra Šimončíková (7.B) – 4. miesto
  Zuzana Kuchťáková (6.B) – 6. miesto

  kategória G:

  Martin Kamendy (5.C) – 2. miesto
  Laura Pilárová (5.C) – 4. miesto
  Richard Borbély (5.C) – 6. miesto

  Všetci sú úspešnými riešiteľmi okresného kola a srdečne im blahoželáme!

   

   

 • Zmeny platné od 11.1. 2021

   

   

  1. Testovanie 5 a Testovanie 9

   Testovanie 5 sa ruší. Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna 2021 s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna 2021.

   

  2. Prijímacie skúšky

  Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája 2021 (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája 2021(podľa potreby aj 11. mája) 2021. Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája 2021 (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája 2021 (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.

 • Vianočné prianie

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Žiaci 9.B triedy sa spolu s triednou učiteľkou zapojili do 3. ročníka celoslovenskej akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Napriek tomu, že sa učia dištančne, dokázali sa zmobilizovať a pre neznáme babičky a deduškov v domovoch dôchodcov naplnili 10 krabíc rôznymi vecami, aby ich potešili počas Vianoc. Okrem darčekov venovali aj kúsok svojho srdca a veria, že osamelí a touto dobou a pandémiou skúšaní ľudia, budú mať takto aspoň trošku krajšie Vianoce.

 • Projekt Učenie hrou

  Naša škola sa zapojila do projektu Učenie hrou , v rámci ktorého sa nám podarilo získať finančné prostriedky na zakúpenie zaujímavých  hravých pomôcok pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Pomôcky prispejú k zvýšeniu kvality  práce školského a špeciálneho pedagóga.

  Za finančnú podporu projektu ĎAKUJEME Mestu Trenčín  a Združeniu rodičov našej školy.

   

   

 • iBobor

  Termíny online súťaže iBobor podľa kategórie: 

  10. - 16. novembra 2020 prebieha SÚŤAŽ:

  streda 11. novembra od 8:00 do 16:00 Benjamíni  -  6. a 7. ročník ZŠ,

  piatok 13. novembra od 8:00 do 16:00 Bobríci  - 5. ročník ZŠ,

  pondelok 16. novembra od 8:00 do 16:00 Kadeti -  8. a 9. ročník ZŠ,

   

 • Halloween v škole

  Posledný deň pred jesennými prázdninami sa prváci a druháci premenili na čarodejníkov, strigy, strašidlá, duchov a iné príšery. Samozrejme ani pani učiteľky nezaostali, a nahodili sa do čarodejníckych šiat. Na hodinách počítali tekvice, učili sa čarovné zaklínadlá, písali kúzelné vety a skúšalo sa čarovať. Poobede deti so svojimi vychovávateľkami pokračovali na hallowenskej párty. Deti – strašidlá, svoje dovednosti predviedli v rôznych súťažiach, plnili mnohé úlohy a nakoniec si aj zatancovali na super diskotéke.

  Krásnu jesennú atmosféru dopĺňala aj pestrá výzdoba v triedach a v priestoroch školy, ktorú pripravili deti spolu s pani vychovávateľkami.

 • Súťaž o najkrajšie jabĺčko

  Október sa v našom ŠKD niesol nielen v znamení farieb, ale aj v znamení jabĺčok. Pod vedením pani vychovávateľky Renaty Oravcovej si deti v 4. oddelení pri príležitosti Svetového dňa jablka, ktorým je tradične 21. október, pripravili súťaž o najkrajšie jabĺčko. Po vyhodnotení súťaže boli odmenené všetky deti, ktoré si tak mali možnosť spoločne pochutnať na prinesených nielen krásnych, ale aj chutných a zdravých jabĺčkach.

 • Oznam

  Od 26.10.2020 do 27.11.2020 sa budú žiaci druhého stupňa vzdelávať dištančnou formou. Vyučovanie je povinné, neprítomnosť žiaka môže ospravedlniť iba rodič cez EduPage (prípadne inou formou)

  Jesenné prázdniny budú 30.10., 2.11., 6.11. a 9.11.2020.

 • Týždeň farieb v ŠKD

  Predposledný októbrový týždeň sa náš školský klub odel do farieb jesene. Každý deň bol venovaný jednej farbe, v ktorej prišli naše deti oblečené. Bola radosť pozerať do tried, kde od pondelka 19.10. do piatka 23.10. prevládala zelená, žltá, oranžová, červená a na záver týždňa hnedá farba.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria