• Poplatky za ŠKD

  Vážení rodičia,

  poplatok za ŠKD na školský rok 2022/2023 je stanovený na sumu 12 € mesačne.

   

  Poplatok prosíme uhrádzať nasledovným spôsobom:

  poplatok za obdobie január 2023  - jún 2023 v sume 72,00 €

   

  poplatok môžete uhradiť na 2 splátky:  

                           1. splátku v sume:    36 € do 15.02.2023

                           2. splátku v sume:    36 € do 15.03.2023

  alebo celú sumu:   72 € do 15.02.2023   

   

  bankové spojenie  - IBAN: SK72 7500 0000 0040 1647 4452, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

   

 • OK olympiády v nemeckom jazyku

  Kategória 1A:

  1. miesto   Lea Mária Gajdošová   5.C

  2. miesto   Tatiana Krajčovičová   7.C

  - obe postupujú do krajského kola

  Kateg´ria 1B:

  1. miesto   Nela Gažová   8.C - postup do krajského kola

  3. miesto  Adam Vašek    8.C

  B L A H O Ž E LÁ M E !

 • Plytvanie potravinami

  V uplynulých týždňoch žiaci 6.C triedy pracovali na projekte o plytvaní potravinami. Najskôr zisťovali pomocou dotazníkov v domácnostiach a formou rozhovorov aj v obchodoch, reštauráciách a našej školskej jedálni, koľko potravinového odpadu sa vyprodukuje za 1 týždeň. Údaje neskôr spracovali do tabuliek a prezentácie. Zistili naozaj ohromujúce skutočnosti o plytvaní potravinami. Alarmujúce sú hlavne tie z našej školskej jedálne, kde sa denne vyhodí asi 150 litrov nezjedenej potravy, čo predstavuje asi polovicu uvareného jedla. Tieto a ďalšie údaje prezentovali žiaci 6.C v rámci etickej výchovy pred žiakmi I. stupňa. Mladších spolužiakov taktiež poučili o tom, čo a ako sa kompostuje, čo nepatrí do biologického odpadu, ako aj to, čo sa deje s nedojedeným jedlom. (Vedeli ste, že sa musí páliť?) A hlavne – ako neplytvať potravinami. Žiaci v triedach (3.C, 4.B) a školskom klube (1.A, 1.C, 2.C, 3.B) boli veľmi vnímaví a veríme, že z prezentácií a rozprávania si veľa zapamätali a budú sa už správať zodpovedne. Starší žiaci si môžu zistené skutočnosti prečítať na nástenke na II. poschodí. A záverom: Viete, že Slovensko vyprodukuje ročne až 860 tisíc ton potravinového odpadu? To je približne 163 kg na obyvateľa. Preto všetci rozumní žiaci prosia: Neplytvajte dobrými potravinami !
  Žiaci 6.C 

 • Vianočná burza

  Žiaci zo žiackej rady zorganizovali v tomto školskom roku vianočnú burzu. Predávalo sa vianočné pečivo a ozdoby s vianočnou tématikou. Vyzbierané peniaze sa rozhodli použiť na podporu detského domova Lastovička v Trenčíne. Podarilo sa vyzbierať krásnu sumu 350 €. Po dohode s detským domovom Lastovička sme sa rozhodli peniaze použiť na nákup športových pomôcok a spoločenských hier. Veci sme im darovali 19. januára 2023. Touto cestou ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí podporili vianočnú burzu, či už svojimi  výrobkami alebo ich kúpou. 

 • Školský ples

  Milí rodičia a priatelia školy,

  po dvojročnej prestávke Vás opäť pozývame na tradičný školský ples.

   

  V prípade záujmu o vstupenky kontaktujte triedneho učiteľa v triede, kde ste platili rodičovský príspevok. Je potrebné uviesť počet lístkov, o koľko miestny stôl máte záujem a s kým chcete sedieť /v prípade, že vaši spolusediaci kupujú lístky v inej triede/. Peniaze za zakúpené vstupenky odovzdáte triednemu učiteľovi. Vstupenky budú v predaji po prázdninách. 

  Vedenie školy a  výbor združenia rodičov

 • Post Bellum

  V decembri prišli ku deviatakom lektori z organizácie Post Bellum. Učili ich zážitkovou formou o našich dejinách v 20. st. Žiakom sa táto forma vyučovania veľmi páčila a odniesli si z nej zaujímavé poznatky a skúsenosti.

 • Zmena poplatku za stravovanie

  Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 30/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín  s účinnosťou od 1.1. 2023. Na základe tohto VZN je určený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni /náklady na potraviny/ pre všetky vekové kategórie stravníkov v 3. finančnom pásme:

  • žiak  1.- 4. ročníka - 1,70- € 
  • žiak  5.- 9. ročníka - 1,90- €

   

  Režijné náklady zostávajú v nezmenenej výške 0,40- €/obed.

   

  Prosíme rodičov /zákonných zástupcov/ detí stravujúcich sa v našom zariadení, aby si zmenili trvalý príkaz od januára 2023 na tieto mesačné sumy:

  1.- 4. ročník: (1,70+0,40)*20 = 42,- € mesačne

  5.- 9. ročník: (1,90+0,40)*20 = 46,- € mesačne

   

  Všetky ostatné údaje potrebné k platbe zostávajú nezmenené.

 • Tvorivé dielne v Galérii

  Dňa 21.12.2022 sa žiaci 1. A zúčastnili výstavy v Galérii M. A. Bazovského, kde videli rôzne ilustrácie z vedeckých kníh o zvieratách alebo aj obrazy z geometrických tvarov Jána Šveca. V závere výstavy ich čakali tvorivé dielne, kde si mohli z makiet geometrických tvarov vyskúšať zkonštruovať a namaľovať výtvarné dielo podľa seba. Žiakov práca z geometrickými tvarmi veľmi bavila a naplno si tak užili aj dnes posledné chvíľe pre Vianocami.

 • Vianočná besiedka

  Vianoce nám opäť nežne klopú na dvere. Sú to sviatky lásky, pokoja, rodinnej pohody a vzájomného obdarovania. Aj deti z 2.C si pripravili pre rodičov milý darček, ktorý rozbalili na vianočnej besiedke. Keďže zima sa neponáhľala, tak ju deti priniesli v pásme básní, piesní scénok a tanca. Vykúzlený pocit zimy a radosti zo snehu vystriedalo zdobenie malej jedličky, radostný spev vianočných kolied a vianočné vinše, ktoré roztopili a potešili srdcia rodičov. Niekoľkotýždňová príprava nevyšla nazmar. Deti boli úžasné, všetci sa snažili predviesť v plnej paráde a ich výkon bol prerušovaný uznanlivým potleskom. Na záver nechýbal ani malý darček pre rodičov v podobe medovníkového zvončeka, ktorý im deti s láskou vopred vyzdobili, a veselý pozdrav s prianím krásnych Vianoc. Besiedka sa skončila a nám zostali tieto fotografie ako pekná spomienka na príjemné popoludnie.

   

   

   

 • Decembrová koncertná šnúra DSZ Vážky

  Detský spevácky zbor Vážky je už neodmysliteľnou súčasťou našej školy. Tento školský rok, po dlhom období ticha z dôvodu pandémie, začal svoju koncertnú šnúru hneď štyrmi decembrovými koncertmi. Prvým bol koncert speváka Roba Opatovského v Piano club v Trenčíne 5.12.2022, kde sme spievali nielen spolu s ním, ale mali sme priestor odprezentovať svoje umenie aj sami. Druhým koncertom bol koncert 8.12.2022 pre Letecké opravovne Trenčín, ktorý bol zaujímavý pre spevákov aj tým, že spievali v priestoroch, kde boli obklopení zaujímavými modelmi vojenských lietadiel a väčšiu časť publika tvorili muži. Tretí koncert bol tradičný, pretože každoročne, už od svojho vzniku, spríjemňuje DSZ Vážky predvianočnú atmosféru našim učiteľom a pracovníkom ZŠ Dlhé Hony 1 v Trenčíne. Tento rok tomu nebolo inak a 15.12.2022 odznelo päť piesní ako ochutnávka k ďalšiemu koncertu, ktorý bol pre náš zbor najvýnimočnejší, pretože bol pre širokú verejnosť, bol pri príležitosti 15. výročia nášho speváckeho zboru a zároveň počas adventných dní, ale u mnohých v období predvianočného stresu, priniesol všetkým upokojenie a príjemnú adventnú atmosféru. Uskutočnil sa v Evanjelickom kostole v Trenčíne 16.12.2022. Plným kostolom našich priaznivcov sa niesla hudba našich malých i veľkých speváčikov, kde sa striedali ansámblové spevy so sólovými spevmi našich zboristiek Danielky Lichvárovej, Liliane Belicovej a Jasmínky Mikušovej za sprievodu korepetítorky Veroniky Chovancovej a pod dirigentskou paličkou Miroslavy Kaliňákovej. Svojím sólom dojala publikum i naša bývalá členka a sólistka Ninka Kohoutová, ktorá prijala pozvanie na tento výnimočný koncert. Nádherný spev všetkých účinkujúcich i sprievodné slovo Anetky Repkovej očarili všetkých prítomných, a potlesk i standing ovation na záver po spoločnej piesni Tichá noc s publikom, bol poďakovaním za vytvorenú atmosféru. Boli opäť užasní!

            Ďakujeme všetkým za veľkú účasť a podporu na koncerte. Tešíme sa, že sme mohli opäť rozdávať radosť a potešiť spevom srdcia ľudí.  

                                                        Dirigentka a vedúca DSZ Vážky M.Kaliňáková

 • Druháci na exkurzii

  Úrazy sú súčasťou nášho každodenného života, bohužiaľ aj toho školského. Preto sme do našej školy pozvali na besedu pani Petríčkovú - záchranárku. Zavítala medzi našich druhákov z 2.C a 2.B triedy v pondelok 12. decembra, aby sa dozvedeli čo najviac o pravidlách poskytovania prvej pomoci. Deti sa na celé dve hodiny mohli vcítiť do úlohy malých záchranárov a vyskúšať si poskytnutie prvej pomoci na resuscitačnej figuríne. Na školskom dvore sa zase oboznámili s prácou hasičskej záchrannej služby, vyskúšali si ich špeciálnu výstroj a rôzne prilby. Oboznámili sa s tým, aké pomôcky a zariadenia záchranári pri svojej práci používajú, aké ťažké sú napríklad hydraulické nožnice a ako pomáha pri ich práci monitorovacia vysielačka. Deťom sa veľmi páčilo, že mohli do vozidla záchrannej hasičskej služby aj nastúpiť a oboznámiť sa s tým, čo všetko sa tam nachádza a na čo sa to používa. Na druhý deň sme šli na exkurziu k hasičom. Deti tu milo privítali a pán Pavlíček, ktorý nás sprevádzal, začal s vysvetľovaním jednotlivých činností, ktoré obsahuje náplň práce bežného hasiča. Najprv im predstavil vnútorné priestory, kde prijímajú hovory, majú svoju vysielačky a ďalšie dôležité veci. Ďalej sme sa presunuli do garáže. Oboznámil nás s dopravnými prostriedkami, ktoré využívajú na zásahy, aké rôzne typy vozidiel, hasičskej techniky a špeciálnych odevov používajú, vypočuli si sirénu a videli aj hasičov, ktorí šli na výjazd. Deti boli nadšené z nových poznatkov a informácii a uznali, že je to povolanie veľmi zaujímavé, ale najmä zodpovedné a občas aj riadne nebezpečné! Ďakujeme im za ich čas a nové poznatky.

 • Mikulášsky turnaj

  Mikuláš nám okrem sladkostí priniesol aj dva športové turnaje. V pondelok si žiaci zasúťažili vo volejbale a v stredu zase vo florbale. Sme radi, že naši žiaci venujú svoj voľný čas športovým aktivitám.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

  Kategória 1A

  1. miesto    Tatiana Krajčovičová    7.C

  2. miesto    Lea Mária Gajdošová    5.C

  3. miesto    Ema Kohoutová            7.C

                     Magdaléna Fuziková     7.C

  Kategória 1B

  1. miesto     Nela Gažová                 8.C

  2. miesto     Adam Vašek                 8.C

  3. miesto     Timea Ďurčová             9.C

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • Technická olympiáda - OK

  Tento školský rok sa po dvojročnej pauze uskutočnilo okresné kolo TO . Súťažilo so v dvoch kategóriách. Žiaci preukázali svoje vedomosti najskôr v teoretickej časti - písomný test a potom nasledovala praktická časť, kde na základe technického výkresu mali v danom časovom limite zhotoviť daný výrobok. Našu školu úspešne reprezentovali nasledovní žiaci:

  Kategória B:

  7.miesto        Magdaléna Fuziková    7.C

  Kategória A:

  2. miesto      Adam Šebák a Filip Bystrický   9.C

  B L A H O Ž E L Á ME !

 • Vianočná Viedeň

  Dňa 6.12. sme vycestovali na nemeckú exkurziu do Viedne. Hneď po príchode naše kroky smerovali priamo do Umelecko-historického múzea. Tam nás okúzlili nielen sochy a obrazy, ale aj rôzne historické artefakty. Odtiaľ sme prešli cez bývalé cisárske sídlo Hofburg na Stephansplatz, kde sme mali rozchod. Využili sme ho predovšetkým na prehliadku katedrály sv. Štefana, nákup suvenírov a občerstvenia. Pokračovali sme cez drahé nákupné ulice (nič pre nás...) a videli sme aj, kde sú pochovaní Hasburgovci a kde majú pochované srdcia.
  Počas prechádzania mestom nám pani učiteľka povedala veľa zaujímavosti. Porozprávala nám hlavne historické fakty o pamiatkach, ktoré sme navštívili. Exkurziu sme ukončili na jedných z najznámejších vianočných trhov v Európe. Tie sa už dlhé roky nachádzajú na Rathausplatz. Aj tento rok mali nádych pravej vianočnej atmosféry. Každý si z Viedne zaručene odniesol nielen zážitky, ale aj kúsok vianočnej nálady.
  Nela Gažová (8.C) a žiaci 7.C a 8.C

 • Projekt  Školský podporný tím

  Naša škola sa zapojila do projektu „Školský podporný tím“. Finančné prostriedky získané projektom sme použili na zakúpenie zaujímavých  pomôcok,  ktoré   prispejú k zvýšeniu kvality práce psychológa, sociálneho a špeciálneho pedagóga.

  Za  finančnú  podporu  projektu  ĎAKUJEME  Mestu  Trenčín   a Združeniu  rodičov   našej  školy.

  Logo mesta 1 - RGB » Mesto Trenčín                     

   

 • Zdobenie stromčeka

  Tradičný duch vianočných sviatkov zavládol aj v našej škole. Žiaci 6. -10. oddelenia ŠKD sa s veľkou dávkou radosti pustili do vytvárania vianočných ozdôb. Každé oddelenie si vyzdobilo spoločný stromček v priestoroch školy. A tak aj u nás v škole všetko dýchalpríjemnou vianočnou atmosférou.

 • Mikuláš cup

  V piatok 3.12. 2022 sa všetci tretiaci presunuli do športovej haly, kde sa konal futbalový turnaj Mikuláš cup pod záštitou AS Trenčín. Náš futbalový tím pod vedením trénera Miša hral proti skúseným protivníkom. Chlapci dali do toho všetko a hoci nevyhrali, zaslúžia si veľkú pochvalu. Našich hráčov sme povzbudzovali tak dobre, že sme sa stali najlepším fanklubom a získali sme 1.miesto

   

   

 • Zdobenie medovníčkov v 3.A

  Dňa 5.12.2022 nám pani psychologička Renatka Fuňáková spolu s pani vychovávateľkou Ivetkou Januškovou pripravili malé prekvapenie. Na hodine výtvarnej výchovy sme si mohli vyzdobiť voňavé medovníčky. Stali sme sa aj malými staviteľmi a pomocou sladkej snehovej hmoty sme vytvorili krásne medovníkové chalúpky. Teta Ivetka nám ich pomohla zabaliť a dúfame, že sladkým a voňavým darčekom potešíme našich blízkych.
  Ďakujeme, žiaci z 3.A

 • Koncert DSZ Vážky

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria