• Náboj Junior

  Súťaž prebehla 22. novembra 2019. Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Našu školu úspešne reprezentovali dva tímy.

   Výsledky:

  3. miesto :  Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín, A, SR

  Filip Baďura (9), Terézia Lendvayová (9), Andrej Škoviera (9), Matúš Závodský

  10. miesto : Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín, B, SR

  Dominik Humera (8), Radován Mráz (8), Tomáš Otrubčák (8), Adam Spaček (8)       

 • iBobor

  11. - 15. novembra 2019 sa žiaci 2. – 9. ročníka zapojili do súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Zúčastnilo sa 89 768 súťažiacich z 1116 škôl. Z našej školy to bolo 175 žiakov, ktorým sa darilo veľmi dobre.

  Výsledky:

  Drobci : 2. - 3. ročník

  39 úspešných riešiteľov, z toho 11 získalo plný počet bodov  

  Bobríci: 4. - 5. ročník

  41 úspešných riešiteľov, z toho 7 získalo plný počet bodov  

  Benjamíni: 6. – 7. ročník

  16 úspešných riešiteľov, z toho 1 získal plný počet bodov  

  Kadeti : 8. – 9. ročník

  19 úspešných riešiteľov

  BLAHOŽELÁME !

 • Separovanie odpadu

   V stredu 20.11. 2019 sa na našej škole konala prednáška o separovaní odpadu v škole. Túto prednášku si pre žiakov prvého stupňa pripravili naši ôsmaci. Počas prednášky sa druháci a tretiaci dozvedeli rôzne informácie o materiáloch, ktoré môžeme separovať. Samotné separovanie si mohli aj vyskúšať a tým sa najlepšie to naučiť. Koordinoval PaedDr. Ľuboš Gondár.

 • Hvezdáreň Partizánske

  Dňa 7.11.2019 boli žiaci štvrtého ročníka na vlastivednej exkurzii vo hvezdárni v Partizánskom. Pútavú prednášku o vesmíre doplnil film o planétach a na záver návšteva kupole. Škoda, že bolo zamračené a nedali sa pozorovať planéty.

 • Paríž

  Do galérie Paríž boli pridané fotografie.

 • Trenčianske hodiny - regionálne kolo

  1. miesto Soňa Maradíková

  2. miesto Jasmína Mikušová

  1. miesto Ema Vavríková

  Čestné uznanie: Hana Fuziková

                               Ema Dadová

 • Zmena platby za obed od 1. 11. 2019

  Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č.30/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.

  Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pre všetky vekové kategórie stravníkov v 3. finančnom pásme:

  • žiak  od 6 -11 rokov - 1,21€ 
  • žiak od 11 - 15 rokov - 1,30€

  Prosíme rodičov /zákonných zástupcov/ detí stravujúcich sa v našom zariadení, zmeniť a zadať trvalý príkaz k 20.októbru 2019 na tieto mesačné sumy:

  I. stupeň: (1,21 =1,20 dotácia +0,010 doplatok) 0,01x 20= 0,20€ + mesačná réžia 8,- = 8,20 € mesačne

  II. stupeň: (1,30= 1,20 dotácia + 0,10doplatok) 0,10 x 20= 2€ + mesačná réžia 8,- € =  10,- € mesačne

   

 • Riaditeľské voľno

  Testovanie 5

  20.11.2019

  Oznamujeme vám, že dňa 20.11. 2019 majú žiaci 6. - 9. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5-2019

 • Timravina studnička

  Krajské kolo

  1. miesto Matej Alex Gablík - postup na celoslovenské kolo

  3. miesto Laura Kiss - Tóthová

   

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • Noc výskumníkov

  Posledný piatok v septembri sa žiaci 8. ročníka zúčastnili už 13. ročníka prestížneho festivalu vedy na Slovensku pod názvom „Noc výskumníkov“. Mottom tohtoročného festivalu bolo „Život ako ho (ne)poznáme“. Mali sme možnosť navštíviť takmer 80 vedeckých stánkov s interaktívnymi  prezentáciami výskumníkov a inovátorov. Vypočuli sme si prednášku na tému: „Ako vyzerá periodická tabuľka prvkov v 21. storočí“.Kde sa vzali chemické prvky, ktoré sú okolo nás? Niektoré nám zanechal Veľký tresk ktorým začal existovať vesmír, iné vznikli fyzikálnymi procesmi vo hviezdach. V dvadsiatom a dvadsiatom prvom storočí dokázal človek vytvoriť niekoľko ďalších chemických prvkov, ktoré sa na Zemi nenachádzajú. V prednáške sme sa pozreli do dejín objavov chemických prvkov, ako aj ich použitia. Akcia sa nám veľmi páčila.

 • Európsky Deň Jazykov

  Európsky Deň Jazykov- otvárame myseľ a srdcia našich žiakov, dôležitosť osvojovania si cudzích jazykov nie len kvôli možnosti cestovania a možnosti štúdia ale hlbšiemu pochopeniu kukltúry, literatúry, nadviaziania nových vzťahov a pochopenia hesla byť spojení v EU v rozdielnosti.     

                                   United in diversity

 • Deň Mieru

  Začiatok školského roka je náročný pre deti, rodičov a učiteľov. Naša škola si ale našla čas pripomenúť si sviatok “Deň Mieru” a podporiť svojou účasťou kampaň a 20. výročie osláv sviatku, kedy vďaka podpore UN je zastavené násilie na svete na jedeň deň. 

                        Thank You - Peace Day 193

 • OZO

  V utorok 17.9.2019 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili účelového cvičenia - OZO, ktoré sa začalo cvičným požiarnym poplachom. Postupne sme sa presunuli k Zátoke pokoja, kde boli pripravené jednotlivé stanovištia. Žiaci si zopakovali zásady orientácie v prírode, azimut, odhad vzdialenosti. Vypočuli si krátku prednášku o civilnej ochrane a jej poslaní, vyskúšali prvú pomoc. Na záver mali ukážku z parkuru zážitkovou formou, čo sa všetkým veľmi páčilo.  

 • Spomienková slávnosť

  V stredu 4.9.2019 sa štvrtáci zúčastnili spomienkovej slávnosti pri príležitosti 75. výročia SNP pri Pamätníku na Brezine.Vypočuli si krátke prejavy veľvyslancov Česka, Francúyska, primátora mesta, aj priamych účastníkov povstania, ktorí položili kvety a poklonili sa odvahe a pamiatke všetkých padlých za našu slobodu.

 • Oznam

  Oznamujeme všetkým členom Detského speváckeho zboru Vážky a záujemcom, ktorí sa chcú prihlásiť do speváckeho zboru, že zborové skúšky budú bývať vo štvrtok od 14:00 h do 15:30 h v triede 6.B našej školy.

  Prvá skúška bude 12.9.2019. Podrobnejšie informácie u pani učiteľky PaedDr. Kaliňákovej.

 • Poplatky ŠJ

  Poplatok za stravovanie v ŠJ bude 8 € / mesiac paušálne,

  podľa VZN 20/2019  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.       /článok 4 odsek 7a/

  https://trencin.sk/wp-content/uploads/2019/07/VZN20_2019_schv%C3%A1len%C3%A9.pdf

  Žiadame rodičov, aby pri platbe do 20. v mesiaci uviedli do poznámky meno žiaka a triedu. Na mesiac september a október zaplatia žiaci 16 € réžia.

  Upozornenie: Žiakovi bez čipu nebude vydaný obed.

 • Poplatky

  Mesačný poplatok za ŠKD je 6,72 € / mesiac

 • Detská osobnosť mesta Trenčín

  V pondelok 24. júna odovzdal primátor mesta Richard Rybníček žiakom trenčianskych základných škôl 25 ocenení Detská osobnosť mesta Trenčín 2019. Všetkým oceneným blahoželáme!

   https://trencin.sk/aktuality/primator-ocenil-detske-osobnosti-mesta-2/

 • Ocenenie

  V závere školského roka bol DSZ Vážky za svoje výsledky na súťažiach a šírenie zborového umenia na koncertoch pre verejnosť ocenený dvoma cenami - Talent Trenčianskeho kraja 2019 a Osobnosť mesta Trenčin.

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • Pohár riaditeľa školy

  Do galérie Pohár riaditeľa školy boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria