• Obedy zadarmo v školskom roku 2021/2022

  Plošné poskytovanie dotácie na stravu (obedy pre všetkých zadarmo) v súčasnej podobe končí ku 31. júlu 2021. Dňa 22.6.2021 bola schválená novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, podľa ktorej

   

  sa dotácie na stravu od 1.8.2021 budú poskytovať:

   

  1. Deťom z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
  • Rodič musí priniesť potvrdenie z ÚPSVaR, že žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
  1. Deťom z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
  • Rodič musí priniesť vyplnený a z ÚPSVaR potvrdený Formulár na posúdenie príjmu (Príloha č. 1).
  1. Deťom, na ktoré si nikto neuplatní daňový bonus – t.j. deťom nezamestnaných rodičov, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus u zamestnávateľa alebo aj deťom zamestnaných rodičov, ktorí si nepožiadajú o daňový bonus u zamestnávateľa.
  • Rodič musí priniesť vyplnené Čestné vyhlásenie (Príloha č. 2).

   

  Podľa pokynov Útvaru sociálnych vecí MsÚ rodičia / zákonní zástupcovia detí, ktoré majú nárok poberať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom (obedy v ŠJ), aby si vybavili potrebné doklady na ÚPSVaR a tieto predložili Základnej škole v termíne do 28.7.2021. Doklady je možné zaslať poštou na adresu školy, vhodiť do schránky pri hlavnom vchode alebo odovzdať osobne v kancelárii školy denne v čase od 8,00 do 12,00.

   

  Upozornenie:

  • Potvrdenia o konkrétnej situácii sa majú predkladať iba polročne, netreba hneď po zmene situácie.
  • Dotáciu možno poskytnúť na dieťa počas školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zmenia skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie dotácie.
  • Podľa usmernenia ÚPSVaR, ak bude nezamestnaný rodič bez nároku na daňový bonus poberajúci dotáciu na stravovanie od 1.9.2021 do 31.12.2021 a v tomto období sa zamestná, nárok na daňový bonus si bude môcť uplatniť až od januára 2022.

   

  V prípade nejasností môžete kontaktovať:

  Mgr. Iveta Janušková

  sociálny pedagóg

  email: ijanuskova@gmail.com

  +421 902 911049

 • Letné prázdniny

  Prajeme Vám príjemné prežitie letných dní, veľa slnka, oddychu pri vode alebo na horách, plno nových zážitkov, mnoho radosti a zábavy.

  Letné prázdniny budú trvať do 31. augusta 2021.

  V škole sa opäť stretneme 2. septembra 2021.

 • Rozlúčka deviatakov

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka deviatakov.

 • Pohár riaditeľa školy

  Dňa 24.6.2021 sa konal ako každý rok Pohár riaditeľa školy. Zúčastnili sa ho piate a šieste ročníky našej školy. Pretekalo sa v troch disciplínach skoku do diaľky, hode kriketovou loptičkou a behu na 60 metrov.

  Triedy medzi sebou bojovali a zvíťazila 6.C na druhom mieste bola  6.A a na treťom 6.B. Žiaci aj napriek sťaženým podmienkam v podobe pandémie podali výborné výkony.

  Tešíme sa na budúci ročník.

  Viac foto - fotogaléria

 • MDD na hrade

  Medzinárodný deň detí strávili žiaci 2.A a 2.C triedy na Trenčianskom hrade.
  Pozreli si pamiatky i výstavu detských autíčok.

 • OZO v 3. ročníku

  V pondelok 28.6. v rámci OZO celý tretí ročník podnikol malú turistickú výpravu na Brezinu. Cesta bola trošku náročná, tretiaci sa totiž vybrali cez Partizánsku ulicu, kde je poriadne stúpanie do kopca. Napriek náročnosti terénu si počínali statočne a vytrvalo. Odmenou im bolo oddychovanie v tieni stromov a zábava na preliezkach v lokalite Hotela Veverica. Spiatočnú cestu zvolili okolo Tarzánie ku Čerešňovému sadu. Nakoniec sa osviežili vo vodných tryskách v novovybudovanom areáli priamo pod Brezinou v Átriu pod Meskou vežou. Spokojní a aj osviežení sa vrátili do školy.

  Mgr. Behanová  

 • Športový deň v 2.B

  Vrámci dňa OZO žiaci 2.B navštívili ihrisko M. Hossu, kde si mohli vyskúšať rôzne športy - tenis, golf, hod na terč a veľa ďalších aktivít. Bol to príjemne strávený deň.

  Mgr. Drgová

 • OZO 2. stupeň

  Dňa 24.6. sa žiaci II. stupňa zúčastnili na OZO (Ochrana zdravia obyvateľstva) na Brezine. Zopakovali a utvrdili si vedomosti a zručnosti z oblasti chemickej ochrany , zdravotnej prípravy a pobytu v prírode. Naučili sa spoznávať liečivé rastliny, dreviny, ako aj turistické a topografické značky. Zábavnou formou spoznali krásy našej vlasti a na záver získali drobnú sladkú odmenu.
  Napriek horúcemu počasiu dolu v meste, na Brezine bolo príjemne a čas sa využil zmysluplne.

 • Deň otcov v 2.B

  Deti v 2. B triede pri príležitosti Dňa otcov pripravili krásne darčeky.

 • 4.B v Tarzánii

  Dňa 28.6.bola trieda 4.B v lanovom parku "Tarzánia". Okrem lezeckej dráhy, ktorá sa deťom veľmi páčila, bol pre nich najväčší zážitok stretnutie s hokejistom Zdenom Charom, s ktorým si spravili spoločné foto. Po dopoludní plnom zážitkov svoj výlet ukončili chutným obedom v prírode.

  Mgr. Labáková

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  1. miesto Emília Škvareninová

  2. miesto Ema Pašková 

  3. miesto Nela Hnáthová

  B L A H O Ž E L Á M E !

   

 • OZO

  28.6. mali prváci deň OZO. Prešli sme sa do Zátoky pokoja, kde sa žiaci pohrali a na záver každá trieda mala za úlohu vytvoriť krásny obraz z prírodnín. Všetkým sa výtvory podarili a spokojní sme sa vrátili naspäť do školy.

 • POSTCROSSING

  Niektorí žiaci našej školy sa v rámci geografie zapojili do „Postcrossingu“. Že neviete, čo to je?

  POSTCROSSING je projekt, ktorý umožňuje komukoľvek prijímať pohľadnice (tie skutočné, nie elektronické) z náhodných miest na svete. Ľudia, skutočne z celého sveta, ktorí sa medzi sebou nazývajú "postcrosseri", posielajú pekné pohľadnice, najlepšie s peknými známkami a pečiatkami, na náhodne vybraté adresy a podobne, od náhodne vybratých účastníkov projektu, dostávajú pohľadnice z celého sveta.

  Celý projekt POSTCROSSING je jednoducho organizovaný cez internetovú stránku www.postcrossing.com. Stačí sa (bezplatne) zaregistrovať a pokračovať podľa nasledujúceho postupu:

  1. Po prihlásení požiadajte o adresu a ID pohľadnice.
  2. Odošlite svoju pohľadnicu na získanú adresu
  3. Získajte pohľadnicu od iného postcrossera!
  4. Zaregistrujte ID pohľadnice, ktorú ste dostali.
  5. Vráťte sa k bodu 1 (ak chcete) a získajte ďalšie pohľadnice!

   

 • Projektové vyučovanie geografie v 7.B

  Geografia je zaujímavá veda a žiaci 7.B triedy sa rozhodli dokázať to aj formou projektov. Rozdelili sa do skupiniek, zvolili si štát, o ktorom sa dozvedeli niečo v tomto školskom roku na hodinách geografie a začali pracovať. Pozbierali si údaje a zaujímavosti zo zvoleného štátu, pričom využili dostupnú literatúru a internet. Potom si zvolili niečo, čo ich na danej krajine zaujalo a vyjadrili to aj „výtvarne“. Vyrobili 3D modely, ktoré sú opäť vystavené v OC Laugarício, aby šikovnosť našich žiakov videli aj iní ľudia.

  RNDr. Dvoranová

 • Geografia iným spôsobom

  Keď sa učíte na hodinách geografie o cudzích krajinách, ako si ich najlepšie zapamätáte? Žiaci 6.B triedy si ich chcú pamätať aj cez chute.
  Viete, že takmer tretina ľudí na svete jedáva paličkami? Ale v našich krajinách to nie je bežné. Tak sa žiaci v rámci vyučovania učili aj takejto zručnosti. „Navarili“ sme si typické ázijské jedlo (Vifonku, ktorú hlavne Číňania jedia vo veľkom) a naučili sa ju jesť paličkami. A žiakom to išlo veľmi dobre. Jasné, tekutý zvyšok vypili (tak, ako Číňania), ale už vo východnej Ázii od hladu nezomrú... 😊

 • MDD v 1.ročníku

  Deň detí všetci prváci oslávili športovo. Tenisoví tréneri manželia Kuhloffelovci na kurtoch u Hossu pre deti pripravili zaujímavé športové aktivity. Konečne po roku sme si mohli zašportovať. Deti preukázali, že športový duch v nich stále pretrváva. Prežili sme deň plný smiechu, zábavy a dobrej nálady.

 • Zážitkové vyučovanie v lesnej učebni

  Po náročných mesiacoch dištančného vzdelávania za obrazovkou počítača, obmedzeného pohybu a  kontaktov so spolužiakmi či inšpiratívnymi ľuďmi  sme s nadšením i radostným očakávaním prijali ponuku od  OZ Zaži Trenčín: „Čo by ste povedali na zážitkové vzdelávanie  v lesnej učebni na Brezine?“

  Zakladajúci a aktívni členovia tohto združenia -- Ing. Ovesná a Ing. Bilický -- sa už roky snažia napĺňať jednoduchú a pritom náročnú ideu OZ Zaži Trenčín, ktorá je momentálne viac ako aktuálna: vytiahnuť deti od obrazoviek počítačov, iPadov, smartphonov do prírody alebo k športu...

  Najmä vďaka ich nápadom, úsiliu a trpezlivosti určite zostane dátum 16.6.2021 pre žiakov 5.C skutočne výnimočný a nezabudnuteľný. Mobily vyzváňali a pípali v ruksakoch a nikto im nevenoval pozornosť...  

  Presne od 8:00 zvučný hlas JUDr. Mgr. Michalíka PhD. sprevádzal žiakov  zákutiami mesta a prezrádzal indície k tajomstvám, ktoré museli dôvtipom, spoluprácou a kritickým myslením samostatne odhaľovať. Ako bývalý žiak našej „Päťky školy“ bol prekvapený rozsiahlymi vedomosťami piatakov z histórie, ale najmä z  matematiky. Ak ste zabudli,  čo je to chronogram, čím je zaujímavý a kde ho môžete nájsť, naši žiaci vám to ochotne  a podrobne vysvetliaJ

  Na Brezine -- výnimočnom mieste nášho mesta  -- náš už čakal chutný a zdravý obed a  množstvo zaujímavých osobností, ktoré predstavili naozaj pestrý a perfektne namiešaný mix adrenalínových aktivít, workshopov, interaktívnych hier a súťaží. Inštruktorka jogy z Yogashala Bc. Kadlecová pokojne a s úsmevom učila deti vnímať svoje svaly, reč tela, jeho stabilitu i silu kolektívu. Chlapci z Born to trick presvedčili všetkých, že bežať sa dá mnohými spôsobmi a stojka na hlave je určite menší problém ako pár stebiel trávy a lístie vo vlasoch. A obávané kliky? Tie sú vlastne zábavné, ak popri tom bojuješ o tlesknutie do súperovej dlane -- a je jedno či patrí spolužiakovi, spolužiačke či trénerovi. Aké náročné a ťažké je skĺbiť telo, zrak, dych a cieľ mnohí pochopili až pri streľbe z luku. Nedočkavosť vystriedala trpezlivosť so spolužiakmi (pomalšími, opatrnejšími), ale aj so sebou samým, pomocná ruka a dobrá rada sa veru zišli pri zdolávaní slackline, slalome na lyžiach a pokuse o saltá na špeciálnej hojdačke... Ale skutočne najväčšou výzvou  bolo zdolanie výšky a svojich zmiešaných pocitov na adrenalínovej lanovej dráhe Tarzanie. Odmenou bol pocit hrdosti, či poznanie, že dokážem zhodnotiť svoje sily a viem požiadať o pomoc a to, čo sa javí ako slabosť či zlyhanie, môže byť aj krokom vpred.

  Kde inde, ako v príjemnom tieni korún stromov si dokážeme uvedomiť, že len príroda robí veľké veci zadarmo?  Pri interaktívnej „vyučovacej“ hodine v lesnej učebni( vedeli by sme si tu predstaviť  všetky  školské vyučovacie hodiny) žiaci spolu s kamošom Maťom Gajdošom z Bezobalisu spoločne premýšľali nad spôsobmi, ako môžeme byť zodpovední k sebe, slušní k ostatným  a ohľaduplní k planéte. Žiaci opäť prekvapili svojimi skúsenosťami s triedením odpadu, novými nápadmi, ale aj kritikou konzumného spôsobu života dospelých. Zároveň  úprimne pomenovali aj svoje vlastné chyby a hľadali originálne spôsoby riešenia a nakoniec si dokázali odpovedať na otázku, či smeti idú do nebaJ

  Deň nabitý zážitkami,  skúsenosťami, vedomosťami  skončil hľadaním tajnej mapy k pokladu so sladkou odmenou a ocenením najskúsenejších pátračov, ktorým kraľovala Laura Kiss-Tóthová. Ako poznamenal jeden z rodičov detí: „ Ostáva veriť, že  nezabudnú naďalej hľadať poklad najmä v sebe.“

  Za tento nezabudnuteľný deň patrí ešte raz veľké ďakujem OZ Zaži Trenčín a firme CTP Bratislava , ktorá je sponzorom novovzniknutej lesnej učebne i tohto projektu. Ostáva veriť, že sa tento projekt zachová, rozšíri a nájde širšiu podporu, aby z lesnej učebne malo zážitok a radosť čo najviac žiakov.

                                                                                                             Mgr. Renata Fabová

   

 • "What is Life ?"

  Ďakujem žiakom 8. C triedy, ktorí sa zapojili do medzinárodnej súťaže v písaní esejí, ktorú každoročne organizuje The Goi Peace Foundation z Japonska. Táto každoročná súťaž je organizovaná v snahe využiť energiu, tvorivosť a iniciatívu svetovej mládeže pri propagácii kultúry mieru a trvalo udržateľného rozvoja. Jej cieľom je tiež inšpirovať spoločnosť, aby sa učila od mladých myslí a premýšľala o tom, ako každý z nás môže zmeniť svet. Témou esejí pre tento rok je „What is Life?“

  PaedDr. Kličková

  G00388001_(1)_(1).pdf

  G00388002_(1).pdf​​​​​​​

 • Tvorivky 4.B

  V piatok 18.6. bola trieda 4.B v Galérii M. A. Bazovskeho na tvorivých dielňach. Deti si pozreli výstavu ilustrácií detských kníh spojenú s výkladom .Taktiež si pozreli veľmi zaujímavú výstavu "Umenie inšpirované pandémiou". Najviac ich zaujali diela autorskej dvojice Ivety Tomanovej a Dušana Pacúcha "Simulácia reality".. Ďalšou výstavou ktorú  si deti pozreli bola výstava obrazov "Sám naprieč sebou" od výtvarníka Vlada Vakova. Ako vždy riešili hravou formou rôzne úlohy, hľadali po Galérii diela, ktoré boli zobrazené na papieroch a spoločne si to aj vyhodnotili. Nakoniec prešli do ateliéru, kde dostali materiál na kreslenie. Mali podľa svojej fantázie nakresliť obrazy, ktorých realizácia je zobrazená na fotografiách. Všetkým sa to veľmi páčilo.

   

   

 • Odhlasovanie z obeda

  Oznamujeme vám, že odhlásenie z obeda v tomto školskom roku bude možné iba do 24.6.2021. Odhlásenie po tomto termíne už nebude možné.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria