Streda 17. 10. 2018

Streda 17. 10. 2018

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

       Hodnotenie základných škôl podľa firmy INEKO -  2015

      http://skoly.sme.sk/rebricky/?r=2015&ts=Z%C5%A0&ksmiley

News

 • 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka. Všetky informácie pre žiakov a rodičov sú uverejnené na www.nucem.sk Testovanie 5

 • ZBER PAPIERA

  8. - 10.10. 2018

  14:00 - 17:00 h

 • 9.10 2018 sa uskutoční ZRŠ

  1. stupeň - 16:30 h

  7. ročník - LVVK v ŠJ 16:30 h

  2. stupeň - 17:00 h

 • Stravné je potrebné zaplatiť vždy do 20. v mesiaci (1 mesiac vopred) . Potrebné uviesť variabilný symbol stravníka.

  Sumy: I. stupeň - 22 €

  II. stupeň - 24 €

 • Spôsob úhrady stravného je trvalým príkazom.

  IBAN: SK 75 7500 0000 0040 1647 4495

 • Poplatok za ŠKD je splatný do 15. septembra 2018 v sume 26,20 € ( september - december ). Bankové spojenie: IBAN: SK72 7500 0000 0040 1647 4452. Do správy pre prijímateľa udveďte meno a priezvisko dieťaťa , triedu.

 • Zaradenie novoprijatých žiakov a žiakov 1. a 5. ročníka nájdete po kliknutí v ľavom menu na položku žiaci.

 • Do galérie Pohár riaditeľa školy boli pridané fotografie.

 • 2. miesto Ema Vavríková

  Pripravovala: Mgr. Fabová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria