Streda 11. 12. 2019

Streda 11. 12. 2019

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

       Hodnotenie základných škôl podľa firmy INEKO -  2015

      http://skoly.sme.sk/rebricky/?r=2015&ts=Z%C5%A0&ksmiley

News

 • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí

  Mesto Trenčín vydalo s účinnosťou od 1. 1. 2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín

 • Žiaci našej školy dosahujú výborné výsledky aj v športových súťažiach. Jednou z nich bol aj volejbal chlapcov, kde sme získali v okresnom kole pekné 3. miesto a vo florbale sa im podarilo vybojovať krásne 2. miesto.

  BLAHOŽELÁME !

 • Na konci novembra sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády a to na SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne. Naša škola mala zastúpenie v obidvoch kategóriach.

  Kategória B

  3. miesto Adam Krecháč

  Kategória A

  3. miesto Samir Grble a Andrej Škoviera

  BLAHOŽELÁME !

 • Dňa 2. 12. sme sa zúčastnili oceňovania výtvarných prác žiakov v súťaži "Ochranárik tiesňového volania čísla 112." Tento rok boli ocenené práce štyroch našich žiakov. Za prvý stupeň v 1. kategórii si cenu za 3. miesto odniesla Hanka Gavendová a za 1. miesto Jakub Lesaj. V 2. kategórii patrilo 2. miesto Dorotke Batkovej a 1. miesto Sofii Halásovej.

  BLAHOŽELÁME !

 • Súťaž prebehla 22. novembra 2019. Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Našu školu úspešne reprezentovali dva tímy.

  Výsledky:

  3. miesto : Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín, A, SR

  Filip Baďura (9), Terézia Lendvayová (9), Andrej Škoviera (9), Matúš Závodský

  10. miesto : Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín, B, SR

  Dominik Humera (8), Radován Mráz (8), Tomáš Otrubčák (8), Adam Spaček (8)

 • 11. - 15. novembra 2019 sa žiaci 2. – 9. ročníka zapojili do súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Zúčastnilo sa 89 768 súťažiacich z 1116 škôl. Z našej školy to bolo 175 žiakov, ktorým sa darilo veľmi dobre.

  Výsledky:

  Drobci : 2. - 3. ročník

  39 úspešných riešiteľov, z toho 11 získalo plný počet bodov

 • V stredu 20.11. 2019 sa na našej škole konala prednáška o separovaní odpadu v škole. Túto prednášku si pre žiakov prvého stupňa pripravili naši ôsmaci. Počas prednášky sa druháci a tretiaci dozvedeli rôzne informácie o materiáloch, ktoré môžeme separovať. Samotné separovanie si mohli aj vyskúšať a tým sa najlepšie to naučiť. Koordinoval PaedDr. Ľuboš Gondár.

 • Dňa 7.11.2019 boli žiaci štvrtého ročníka na vlastivednej exkurzii vo hvezdárni v Partizánskom. Pútavú prednášku o vesmíre doplnil film o planétach a na záver návšteva kupole. Škoda, že bolo zamračené a nedali sa pozorovať planéty.

 • Už večne natešení žiaci sa v pondelkové ráno budili so zámienkou vidieť Paríž a pripravovali sa na náročnú cestu. Pri opúšťaní Trenčína sa všetci postretali a rozlúčili sa so svojimi najbližšími. Cesta ubehla rýchlo vďaka pravidelným zastávkam, spánku, zábave a filmom sme sa v utorkové ráno budili pred bránami Paríža. Hneď sme opustili autobus a išli sa pozrieť na Pantheón. Odtiaľ sme išli do Luxemburských záhrad kde zavoňala romantická atmosféra tohto krásneho mesta. Neubehlo veľa a stáli sme pod najznámejšou katedrálou Paríža - Notre Dame. Neskôr sme dostali rozchod po Bruchu a Uchu Paríža kde sa ukázala nákupná atmosféra. Po trochu stresujúcej jazde metrom sme sa ocitli pod pamiatkou Sacré - Coeur a užili si pohľad na Paríž z vyššej perspektívy. Týmto večerným pohľadom sme sa lúčili s týmto dňom a vracali sme sa na pekný a útulný hotel. Na druhý deň sme navštívili Loovre kde sme videli Mona Lisu. Z autobusu sme videli slávny Víťazný oblúk a za ním sa týčila najočakávanejšia Eifelova veža. Paríž sme si z nej pozreli asi z najkrajšieho uhla pohľadu. Cestou na hotel sme z autobusu ešte videli Invalidovňu. Posledný deň v Paríži nás čakal zábavný park Disneyland kde sme nasali priam rozprávkovú atmosféru. Nikto si nesmel nechať ujsť atrakcie ako napr. strašidelný dom, westernový vláčik, pirátov z Karibiku či adrenalínovú raketu. Po nádhernom a emotívnom ohňostroji sme sa lúčili s tými nádhernými zážitkami a čakala nás cesta domov.

 • 1. miesto Soňa Maradíková

  2. miesto Jasmína Mikušová

  1. miesto Ema Vavríková

  Čestné uznanie: Hana Fuziková

  Ema Dadová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria