Streda 26. 9. 2018

Streda 26. 9. 2018

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

       Hodnotenie základných škôl podľa firmy INEKO -  2015

      http://skoly.sme.sk/rebricky/?r=2015&ts=Z%C5%A0&ksmiley

News

 • Poplatok za ŠKD je splatný do 15. septembra 2018 v sume 26,20 € ( september - december ). Bankové spojenie: IBAN: SK72 7500 0000 0040 1647 4452. Do správy pre prijímateľa udveďte meno a priezvisko dieťaťa , triedu.

 • Spôsob úhrady stravného je trvalým príkazom.

  IBAN: SK 75 7500 0000 0040 1647 4495

 • Zaradenie novoprijatých žiakov a žiakov 1. a 5. ročníka nájdete po kliknutí v ľavom menu na položku žiaci.

 • Do galérie Pohár riaditeľa školy boli pridané fotografie.

 • 2. miesto Ema Vavríková

  Pripravovala: Mgr. Fabová

 • V mesiacoch máj-jún 2018 sa na trenčianskych základných školách už po tretíkrát uskutočnili pre žiakov 9. ročníka dvojdňové semináre s názvom "Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní". Semináre realizovalo občianske združenie Zlatá tehlička, o.z. v spolupráci s mestom Trenčín.
  Pod vedením skúsenej lektorky - Ing. Kataríny Vavríkovej žiaci získavali teoretické, ale i praktické vedomosti z oblasti rodinných financií. Deti mali možnosť vyskúšať si reálny svet "dospelákov"formou hier, súťaží a praktických cvičení. Zážitkovým spôsobom si osvojili základné finančné pojmy, ako aj riešenia úloh, ktoré ich čakajú v reálnom živote.
  Semináre bol ukončené výstupným testom. Najlepší boli odmenení vecnými cenami i diplomom. Spätná väzba žiakov bola výborná a dúfame, že to bude jeden z momentov, na základe ktorých táto úspešná spolupráca občianskeho združenia i mesta Trenčín bude naďalej pokračovať i na našej škole :)))

 • Oznamujeme rodičom, že posledná možnosť odhlásiť dieťa z obeda je v piatok 22.6.2018

 • Krásne hlasy, radosť z hudby a speváci, ktorým to ladí – takto píšu o našom detskom speváckom zbore Vážky.12.máj 2018 bol pre tento zbor výnimočný. Oslavoval 10.výročie svojho pôsobenia a krstil svoje debutové CD. Predstavil ho verejnosti ako inak - spevom. Ten sa niesol priestormi Evanjelického kostola a verejnosť spolu s rodičmi, starými rodičmi i súrodencami zažila príjemný umelecký zážitok v podobe najobľúbenejších skladieb zboru. Jeho krstný otec p. riaditeľ školy Mgr. Michal Galko poprial CD a zboru veľa úspechov. Veľkým prekvapením boli spoločné skladby s bývalými zboristami, ktorí si prišli zaspomínať a spolu s nami užiť atmosféru vydareného koncertu.

 • 1.miesto Emília Škvareninová 6.A - postup na celoslovenskú prehliadku

  Pripravovala: Mgr. Fabová

 • 3. miesto Leila Kadlecová 6.C

  Pripravovala: PaedDr. Kličková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria