Utorok 31. 1. 2023

Utorok 31. 1. 2023

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

     

News

 • Vážení rodičia,

  poplatok za ŠKD na školský rok 2022/2023 je stanovený na sumu 12 € mesačne.

  Poplatok prosíme uhrádzať nasledovným spôsobom:

  poplatok za obdobie január 2023 - jún 2023 v sume 72,00

  poplatok môžete uhradiť na 2 splátky:

  1. splátku v sume: 36 € do 15.02.2023

  2. splátku v sume: 36 € do 15.03.2023

  alebo celú sumu: 72 € do 15.02.2023

  bankové spojenie - IBAN: SK72 7500 0000 0040 1647 4452, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

 • Kategória 1A:

  1. miesto Lea Mária Gajdošová 5.C

  2. miesto Tatiana Krajčovičová 7.C

  - obe postupujú do krajského kola

  Kateg´ria 1B:

  1. miesto Nela Gažová 8.C - postup do krajského kola

  3. miesto Adam Vašek 8.C

  B L A H O Ž E LÁ M E !

 • V uplynulých týždňoch žiaci 6.C triedy pracovali na projekte o plytvaní potravinami. Najskôr zisťovali pomocou dotazníkov v domácnostiach a formou rozhovorov aj v obchodoch, reštauráciách a našej školskej jedálni, koľko potravinového odpadu sa vyprodukuje za 1 týždeň. Údaje neskôr spracovali do tabuliek a prezentácie. Zistili naozaj ohromujúce skutočnosti o plytvaní potravinami. Alarmujúce sú hlavne tie z našej školskej jedálne, kde sa denne vyhodí asi 150 litrov nezjedenej potravy, čo predstavuje asi polovicu uvareného jedla. Tieto a ďalšie údaje prezentovali žiaci 6.C v rámci etickej výchovy pred žiakmi I. stupňa. Mladších spolužiakov taktiež poučili o tom, čo a ako sa kompostuje, čo nepatrí do biologického odpadu, ako aj to, čo sa deje s nedojedeným jedlom. (Vedeli ste, že sa musí páliť?) A hlavne – ako neplytvať potravinami. Žiaci v triedach (3.C, 4.B) a školskom klube (1.A, 1.C, 2.C, 3.B) boli veľmi vnímaví a veríme, že z prezentácií a rozprávania si veľa zapamätali a budú sa už správať zodpovedne. Starší žiaci si môžu zistené skutočnosti prečítať na nástenke na II. poschodí. A záverom: Viete, že Slovensko vyprodukuje ročne až 860 tisíc ton potravinového odpadu? To je približne 163 kg na obyvateľa. Preto všetci rozumní žiaci prosia: Neplytvajte dobrými potravinami !
  Žiaci 6.C

 • Žiaci zo žiackej rady zorganizovali v tomto školskom roku vianočnú burzu. Predávalo sa vianočné pečivo a ozdoby s vianočnou tématikou. Vyzbierané peniaze sa rozhodli použiť na podporu detského domova Lastovička v Trenčíne. Podarilo sa vyzbierať krásnu sumu 350 €. Po dohode s detským domovom Lastovička sme sa rozhodli peniaze použiť na nákup športových pomôcok a spoločenských hier. Veci sme im darovali 19. januára 2023. Touto cestou ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí podporili vianočnú burzu, či už svojimi výrobkami alebo ich kúpou.

 • Milí rodičia a priatelia školy,

  po dvojročnej prestávke Vás opäť pozývame na tradičný školský ples.

  V prípade záujmu o vstupenky kontaktujte triedneho učiteľa v triede, kde ste platili rodičovský príspevok. Je potrebné uviesť počet lístkov, o koľko miestny stôl máte záujem a s kým chcete sedieť /v prípade, že vaši spolusediaci kupujú lístky v inej triede/. Peniaze za zakúpené vstupenky odovzdáte triednemu učiteľovi. Vstupenky budú v predaji po prázdninách.

  Vedenie školy a výbor združenia rodičov

 • V decembri prišli ku deviatakom lektori z organizácie Post Bellum. Učili ich zážitkovou formou o našich dejinách v 20. st. Žiakom sa táto forma vyučovania veľmi páčila a odniesli si z nej zaujímavé poznatky a skúsenosti.

 • Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 30/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín s účinnosťou od 1.1. 2023. Na základe tohto VZN je určený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni /náklady na potraviny/ pre všetky vekové kategórie stravníkov v 3. finančnom pásme:

 • Dňa 21.12.2022 sa žiaci 1. A zúčastnili výstavy v Galérii M. A. Bazovského, kde videli rôzne ilustrácie z vedeckých kníh o zvieratách alebo aj obrazy z geometrických tvarov Jána Šveca. V závere výstavy ich čakali tvorivé dielne, kde si mohli z makiet geometrických tvarov vyskúšať zkonštruovať a namaľovať výtvarné dielo podľa seba. Žiakov práca z geometrickými tvarmi veľmi bavila a naplno si tak užili aj dnes posledné chvíľe pre Vianocami.

 • Vianoce nám opäť nežne klopú na dvere. Sú to sviatky lásky, pokoja, rodinnej pohody a vzájomného obdarovania. Aj deti z 2.C si pripravili pre rodičov milý darček, ktorý rozbalili na vianočnej besiedke. Keďže zima sa neponáhľala, tak ju deti priniesli v pásme básní, piesní scénok a tanca. Vykúzlený pocit zimy a radosti zo snehu vystriedalo zdobenie malej jedličky, radostný spev vianočných kolied a vianočné vinše, ktoré roztopili a potešili srdcia rodičov. Niekoľkotýždňová príprava nevyšla nazmar. Deti boli úžasné, všetci sa snažili predviesť v plnej paráde a ich výkon bol prerušovaný uznanlivým potleskom. Na záver nechýbal ani malý darček pre rodičov v podobe medovníkového zvončeka, ktorý im deti s láskou vopred vyzdobili, a veselý pozdrav s prianím krásnych Vianoc. Besiedka sa skončila a nám zostali tieto fotografie ako pekná spomienka na príjemné popoludnie.

 • Detský spevácky zbor Vážky je už neodmysliteľnou súčasťou našej školy. Tento školský rok, po dlhom období ticha z dôvodu pandémie, začal svoju koncertnú šnúru hneď štyrmi decembrovými koncertmi. Prvým bol koncert speváka Roba Opatovského v Piano club v Trenčíne 5.12.2022, kde sme spievali nielen spolu s ním, ale mali sme priestor odprezentovať svoje umenie aj sami. Druhým koncertom bol koncert 8.12.2022 pre Letecké opravovne Trenčín, ktorý bol zaujímavý pre spevákov aj tým, že spievali v priestoroch, kde boli obklopení zaujímavými modelmi vojenských lietadiel a väčšiu časť publika tvorili muži. Tretí koncert bol tradičný, pretože každoročne, už od svojho vzniku, spríjemňuje DSZ Vážky predvianočnú atmosféru našim učiteľom a pracovníkom ZŠ Dlhé Hony 1 v Trenčíne. Tento rok tomu nebolo inak a 15.12.2022 odznelo päť piesní ako ochutnávka k ďalšiemu koncertu, ktorý bol pre náš zbor najvýnimočnejší, pretože bol pre širokú verejnosť, bol pri príležitosti 15. výročia nášho speváckeho zboru a zároveň počas adventných dní, ale u mnohých v období predvianočného stresu, priniesol všetkým upokojenie a príjemnú adventnú atmosféru. Uskutočnil sa v Evanjelickom kostole v Trenčíne 16.12.2022. Plným kostolom našich priaznivcov sa niesla hudba našich malých i veľkých speváčikov, kde sa striedali ansámblové spevy so sólovými spevmi našich zboristiek Danielky Lichvárovej, Liliane Belicovej a Jasmínky Mikušovej za sprievodu korepetítorky Veroniky Chovancovej a pod dirigentskou paličkou Miroslavy K

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria