Nedeľa 8. 12. 2019

Nedeľa 8. 12. 2019

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

       Hodnotenie základných škôl podľa firmy INEKO -  2015

      http://skoly.sme.sk/rebricky/?r=2015&ts=Z%C5%A0&ksmiley

News

 • Súťaž prebehla 22. novembra 2019. Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Našu školu úspešne reprezentovali dva tímy.

  Výsledky:

  3. miesto : Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín, A, SR

  Filip Baďura (9), Terézia Lendvayová (9), Andrej Škoviera (9), Matúš Závodský

  10. miesto : Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín, B, SR

  Dominik Humera (8), Radován Mráz (8), Tomáš Otrubčák (8), Adam Spaček (8)

 • 11. - 15. novembra 2019 sa žiaci 2. – 9. ročníka zapojili do súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Zúčastnilo sa 89 768 súťažiacich z 1116 škôl. Z našej školy to bolo 175 žiakov, ktorým sa darilo veľmi dobre.

  Výsledky:

  Drobci : 2. - 3. ročník

  39 úspešných riešiteľov, z toho 11 získalo plný počet bodov

 • V stredu 20.11. 2019 sa na našej škole konala prednáška o separovaní odpadu v škole. Túto prednášku si pre žiakov prvého stupňa pripravili naši ôsmaci. Počas prednášky sa druháci a tretiaci dozvedeli rôzne informácie o materiáloch, ktoré môžeme separovať. Samotné separovanie si mohli aj vyskúšať a tým sa najlepšie to naučiť. Koordinoval PaedDr. Ľuboš Gondár.

 • Dňa 7.11.2019 boli žiaci štvrtého ročníka na vlastivednej exkurzii vo hvezdárni v Partizánskom. Pútavú prednášku o vesmíre doplnil film o planétach a na záver návšteva kupole. Škoda, že bolo zamračené a nedali sa pozorovať planéty.

 • Do galérie Paríž boli pridané fotografie.

 • 1. miesto Soňa Maradíková

  2. miesto Jasmína Mikušová

  1. miesto Ema Vavríková

  Čestné uznanie: Hana Fuziková

  Ema Dadová

 • Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č.30/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.

  Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pre všetky vekové kategórie stravníkov v 3. finančnom pásme:

 • Testovanie 5

  20.11.2019

  Oznamujeme vám, že dňa 20.11. 2019 majú žiaci 6. - 9. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5-2019

 • Krajské kolo

  1. miesto Matej Alex Gablík - postup na celoslovenské kolo

  3. miesto Laura Kiss - Tóthová

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • Posledný piatok v septembri sa žiaci 8. ročníka zúčastnili už 13. ročníka prestížneho festivalu vedy na Slovensku pod názvom „Noc výskumníkov“. Mottom tohtoročného festivalu bolo „Život ako ho (ne)poznáme“. Mali sme možnosť navštíviť takmer 80 vedeckých stánkov s interaktívnymi prezentáciami výskumníkov a inovátorov. Vypočuli sme si prednášku na tému: „Ako vyzerá periodická tabuľka prvkov v 21. storočí“.Kde sa vzali chemické prvky, ktoré sú okolo nás? Niektoré nám zanechal Veľký tresk ktorým začal existovať vesmír, iné vznikli fyzikálnymi procesmi vo hviezdach. V dvadsiatom a dvadsiatom prvom storočí dokázal človek vytvoriť niekoľko ďalších chemických prvkov, ktoré sa na Zemi nenachádzajú. V prednáške sme sa pozreli do dejín objavov chemických prvkov, ako aj ich použitia. Akcia sa nám veľmi páčila.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria