Piatok 1. 7. 2022

Piatok 1. 7. 2022

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

     

News

 • Z rúk primátora mesta Richarda Rybníčka si vo štvrtok 23. júna 2022 prevzalo ocenenie Detská osobnosť mesta Trenčín 19 jednotlivcov a 5 tímov, medzi ktorými bolo až 8 talentovaných žiakov našej školy. Pán primátor v príhovore ocenil najmä mimoriadne úsilie, trpezlivosť, množstvo času a vnútornej sily, ktoré každý tím či jednotlivec pod vedením učiteľov, trénerov a rodičov museli obetovať, aby patrili medzi tých najlepších. Tieto výsledky sú o to cennejšie, že boli poznačené nepriaznivými okolnosťami a dôsledkami náročného pandemického obdobia. Slová vďaky za vynikajúcu reprezentáciu školy i mesta a uznania za fantastickú prácu si vypočuli títo žiaci:

 • Naša škola sa zúčastnila projektu “Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní“. Cieľom projektu je rozvíjať schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, prijímať finančné rozhodnutia a vedieť hospodáriť s peniazmi v každodenných životných situáciách. Tento finančno-vzdelávací projekt je realizovaný za pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

  Na seminároch sa zúčastnili žiaci 9. ročníka. Tí mali možnosť precvičiť nielen znalosti v základných pojmoch bankovníctva a poisťovníctva, ale i rozšíriť vedomosti o základné ekonomické pojmy, vyriešiť príklad zostavenia rodinného rozpočtu a pochopiť základné princípy investovania. Žiaci ocenili hravú formu výučby – nielen prednášanie, ale i rôzne súťaže, skupinovú prácu, prezentácie svojich názorov i diskusiu na aktuálne ekonomické témy.

 • Bezpečnosť na cestách je dôležitá nielen pre dospelých, ale najmä pre deti. Vo všetkých triedach sa deti 1. stupňa oboznámili s pravidlami cestnej premávky a hne´d si svoje vedomosti preverili na cvičnom dopravnom ihrisku.

 • V týždni od 20. do 24. júna sa organizoval vo všetkých triedach na 1.stupni 13. ročník detského čitateľského maratónu - ČÍTAJME SI 2022. Do každej triedy prišla pani knihovníčka , s deťmi si vybrali knižku a spoločne si čítali.

 • Dňa 27.6. sa všetky triedy zúčastnili cvičenia OZO. Niektoré triedy išli na Brezinu, kde prešli náučný chodník, iné triedy išli smerom do Nozdrkoviec.

 • Tento rok sa našim žiakom podaril husársky kúsok. V šk. roku 2021/22 sa uskutočnili až dva ročníky súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, nakoľko 67. ročník súťaže bol výrazne poznačený pandémiou a jeho finále sa neustále posúvalo. Napriek náročnému obdobiu si v obidvoch ročníkoch naši žiaci vybojovali možnosť predviesť svoje umenie na najvyššej celoslovenskej úrovni. Ich skvelé recitačné výkony boli v silnej konkurencii ocenené zlatým, strieborným i bronzovým pásmom.
  67. ročník HK október 2021 – prednes prózy:
  Ema Pašková I. kategória strieborné pásmo
  Emília Škvareninová III. kategória strieborné pásmo

 • Z dôvodu ukončenia školského roka, Vás žiadam o ukončenie odhlasovania stravy do 24.06.2022. V prípade choroby dieťaťa si môžete prevziať obed v čistých nádobách, ktoré si donesiete so sebou.

  Za pochopenie ďakujem

  Bušová – vedúca ŠJ

 • Žiaci II. stupňa, ktorí sa zaujímajú o geografiu, sa zapojili do dobrovoľnej tvorby projektov. Keďže v jednotlivých ročníkoch sa učia o rôznych častiach sveta, vybrali si krajinu, o ktorej počuli na geografii. Pracovali po skupinách (výnimočne aj jednotlivci) a najskôr sa zamerali na zisťovanie zaujímavých faktov o vybraných štátoch. Tieto potom spracovali do „knižnej“ podoby. Ich „bedeckre“ obsahovali okrem základných údajov hlavne informácie o turisticky zaujímavých miestach, ako aj o jedinečnostiach a zaujímavostiach z oblasti geografie, politiky, kultúry, atď. Ďalšou časťou ich projektu bolo vytvorenie priestorového objektu, ktorý je typický pre vybratú krajinu alebo objekt, ktorý ich pri štúdiu najviac zaujal. Práve tieto objekty sa najviac páčili spolužiakom, lebo sú naozaj veľmi vydarené. Posúdiť to môžete sami, ak navštívite výstavu prác v OC Laugarício. Výstava je tam od 6.6.2022 do 26.6.2022. Tak sa poponáhľajte, aby ste to ešte stihli. Stojí to za to!

 • Zhodiť roj včiel a chytiť ho do rojáčika nie je ľahká úloha ani pre skúseného včelára, ale žiaci z 1. C
  zvládli túto úlohu na jednotku. Samozrejme, pasovali sa i s ďalšími úlohami. Nosili vodu pre včeličky, plnili plást, vytvorili dlhý chodník z kvetov, tancovali včelí tanec, skladali včelu z lega. Dokázali, že poznajú kvety a potrápili si svoje hlavičky v teste o včelách. Na záver zasadili pre včely kvety a postavili im domček. Po súťaži čakala deti sladká odmena – ochutnávka medu, medovníková včela a iné dobroty.
  Naším cieľom bolo nielen si trošku zasúťažiť, ale odniesť si aj užitočné informácie o tomto vzácnom
  tvorovi. Všetci prítomní zažili krásne odpoludnie, ale najdôležitejšie je, že žiaci si budú pamätať, že včielka ako spoločenský hmyz je darkyňa života na Zemi.

 • Dňa 16.júna boli žiaci 1.B triedy na Tvorivých dielňach v galérii M. A. Bazovského. Ako prvú si pozreli výstavu TOTO! je Kabinet ilustrácie XVIII. — Ferdinanda Hložníka, v ktorej sa zoznámili so šlabikárom, z ktorého sa učili ešte ich starí rodiča. Ďalej si pozreli diela výtvarnej umelkyne Jany Bednárovej, ktoré portrétujú jedinečnú atmosféru pralesa v severovýchodnej časti Indie, kde autorka dlhodobo žije. Deti si pozreli aj dokument, v ktorom si mohli pozrieť ako tieto plenérové obrazy maľovala uprostred divokej prírody. Potom prešli do ateliéru, kde dostali materiál na kreslenie. Podľa svojej fantázie mali nakresliť obrazy, ktoré zobrazujú život v pralese. Deťom sa výstava a tvorivé dielne páčili.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria