Piatok 16. 11. 2018

Piatok 16. 11. 2018

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

       Hodnotenie základných škôl podľa firmy INEKO -  2015

      http://skoly.sme.sk/rebricky/?r=2015&ts=Z%C5%A0&ksmiley

News

 • Dňa 21.11.2018 majú žiaci

  6. - 9. ročníka Riaditeľské voľno

  z dôvodu TESTOVANIA 5

 • 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka. Všetky informácie pre žiakov a rodičov sú uverejnené na www.nucem.sk Testovanie 5

 • Koncertná šnúra nášho DSZ Vážky začala spoločným koncertom so školským speváckym zborom Piarissimo. 5.10.2018 sa Piaristický kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne rozozvučal hlasmi mladých speváckych nádejí. Obidva zbory sa pod taktovkou svojich dirigentov p. Kaliňákovej a p. Holúbka predstavili s tými najlepšími skladbami. Plný kostol ocenil ich výkony dlhým potleskom. Záver koncertu pohladil srdce každého prítomného. Sólisti obidvoch zborov očarili svojimi hlasmi a záverečná spoločná skladba bola čerešničkou tohto koncertu. Aplauz si právom všetci speváci zaslúžili a vychutnali. Veríme, že toto zoskupenie dvoch zborov ešte uvidíme spoločne na pódiu.

 • Hudba je obraz, na ktorý sa pozeráme ušami.

  Táto myšlienka Vlasta Buriana nabrala reálne kontúry na deviatom ročníku festivalu ŽILINA VOCE MAGNA a druhom ročníku jeho súťažnej časti, ktorý sa uskutočnil v dňoch 10. - 13. októbra 2018. Predstavilo sa 30 speváckych telies, ktoré sú domácou i zahraničnou pýchou zborového umenia. Súťaž hodnotila medzinárodná 5-členná odborná porota v zastúpení Slovensko, Česko, Poľsko, Taliansko a Maďarsko, ktorá veľmi pozorne sledovala výkony všetkých speváckych zborov. Festival ponúkal 3 dni koncerty slovenských a zahraničných zborov v koncertných sálach a kostoloch Žiliny i okolia.

 • Stravné je potrebné zaplatiť vždy do 20. v mesiaci (1 mesiac vopred) . Potrebné uviesť variabilný symbol stravníka.

  Sumy: I. stupeň - 22 €

  II. stupeň - 24 €

 • Spôsob úhrady stravného je trvalým príkazom.

  IBAN: SK 75 7500 0000 0040 1647 4495

 • Poplatok za ŠKD je splatný do 15. septembra 2018 v sume 26,20 € ( september - december ). Bankové spojenie: IBAN: SK72 7500 0000 0040 1647 4452. Do správy pre prijímateľa udveďte meno a priezvisko dieťaťa , triedu.

 • Zaradenie novoprijatých žiakov a žiakov 1. a 5. ročníka nájdete po kliknutí v ľavom menu na položku žiaci.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria