Školská jedáleň

Zmena stravovania !

Vážení stravníci,

naša škola rozšíri jedáleň od 1.9.2013 o elektronickú evidenciu stravníkov, prihlasovanie, odhlasovanie a výdaj stravy.

Zmenou pre Vás je:

 • vydávanie stravy cez bezkontaktnú čipovú kľúčenku (náhrada straveniek)
 • odhlasovanie cez webstránku školy

Stravník bude prihlásený na stravu automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na príslušný mesiac.

Spôsob úhrady stravného je trvalým príkazom.

Dokladom o zaplatení je výpis banky u trvalých príkazov.

Stravníkom, ktorí nebudú mať zaplatené stravné, nový systém neumožní odber stravy!!!

Záhola čipu je 6,80 EUR. V prípade ukončenia stravovania alebo odchodu zo školy, je možné čip vrátiť. Stravníkovi bude vrátená zaplatená záloha 6,80 EUR (pokiaľ nie je čip poškodený).

Odhlasovanie alebo prihlasovanie stravy je možné:

 • v jedálni u vedúcej ŠJ
 • cez internet

Odhlásenie alebo prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 13:00 h predchádzajúceho dňa

Počas školského roka sa obedy vydávajú v čase:

DETI - 11:45 - 14:15

CUDZÍ STRAVNÍCI - 11:30 - 11:45

Od 1.9.2017je 

Stravná jednotka je nasledovná:

1. Stupeň -      1,01€

2. Stupeň -      1,09€

Cudzí stravníci:   2,29 €

VÝŠKA TRVALÉHO PRÍKAZU JE:

DETI 1. st. -      22 €

DETI 2. st. -      24 €

na číslo účtu  4016474495/7500

Za pochopenie ďakujem. Vedúca ŠJ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria