Školská jedáleň

Zmena poplatkov za stravovanie od 1. 11. 2019 !

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy

Kontakt: 032/65 205 44

Dotovaná strava :

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka základnej školy sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania a súčasne odobral obed.

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální určuje s účinnosťou od 1.11.2019 3. finančné pásmo na nákup potravín  v školskej jedálni pre všetky vekové kategórie stravníkov.

Výška poplatku na nákup potravín v 3. finančnom pásme: 

  • žiak  od 6 -11 rokov - 1,21€ 
  • žiak od 11 - 15 rokov - 1,30€

Prosíme rodičov /zákonných zástupcov/ detí stravujúcich sa v našom zariadení, zmeniť a zadať trvalý príkaz k 20.októbru 2019 na tieto mesačné sumy:

I. stupeň: (1,21 =1,20 dotácia +0,010 doplatok) 0,01x 20= 0,20€ + mesačná réžia 8,- = 8,20 € mesačne

II. stupeň: (1,30= 1,20 dotácia + 0,10doplatok) 0,10 x 20= 2€ + mesačná réžia 8,- € =  10,- € mesačne

 

Číslo účtu:

IBAN: SK75 7500 0000 0040 1647 4495

Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol, ktorý dostane každý stravník samostatne a ktorý je jedinečný. Taktiež treba uviesť do poznámky meno a triedu žiaka.

Spôsob platby:

Všetky platby sú potrebné uhradiť vždy mesiac dopredu do 20., pričom zaplatiť možete aj pol roka dopredu. V prípade nezaplatenia potrebnej sumy sa stravník nebude stravovať.

Čipový systém:

Každý stravník si musí zakúpiť čip. Záloha čipu je 6,80 €, kde pri vrátení čípovacieho zariadenia mu bude daná suma vrátená. Čip mu zostáva počas celého stravovania v našom stravovacom zariadení. Po zaplatení potrebnej sumy je čip aktivovaný.

V jedálni na výdajnom okienku je umiestnené čítacie zariadenie , kde si stravník priloží číp, ktorý ho oprávňuje na odobratie stravy. Pracovníci kuchyne podľa čítacieho zariadenia vidia, či je strava objednaná, alebo nie je objednaná a ktorý stupeň stravní je. Na základe toho vydajú obed. Ak stravník čip zabudol, musí prísť za vedúcou ŠJ, aby ho v PC odčipla a umožnila obed vydať.

 

Odhlasovanie obedov:

Odhlásiť sa zo stravy alebo prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred do 1400 hod.:

- internetom cez http://zsdhonytn.edupage.sk

- telefonicky 032/65 205 44

 

Vyrovnanie preplatkov:

- preplatky vraciame na účet v priebehu letných prázdnin

Výdaj obedov pre stravníkov:

Obedy sa vydávajú do 1400 hod. Obedy do obedárov sa vydávajú od 1130 do 1145 hod. z hygienického dôvodu.

 

Oznamy:

Rodič predloží zariadeniu školského stravovania vyplnenú prihlášku na stravovanie

Ak odborný lekár diagnostikoval intoleranciu na niektoré potraviny, dieťa musí priniesť od odborného lekára potvrdenie na diétne stravovanie,

Za účelom naplnenia programu na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre žiakov v školách, podávame školské ovocie a školskú šťavu pre stravníkov 1. a 2. stupňa. A taktiež máme mliečne automaty, kde ponúkame ochutené a neochutené mlieka.

Programy sú dotované Európskou úniou.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
  • 032/6521012

    Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
    032/6520544

Fotogaléria