• Biologická olympiáda - okresné kolo

  1. miesto Terézia Lendvayová

  3. miesto Ella Vavríková

  Blahoželáme !

 • Šport

  Basketbal chlapci - okresné kolo   4. miesto

  Vybíjaná dievčatá - okresné kolo   4. miesto

  Blahoželáme !

 • Geografická olympiáda - okresné kolo

  Kategória 8.- 9. ročník 

  1. miesto Terézia Lendvayová

  2. miesto Tomáš Otrubčák

  3. miesto Andrej Škoviera

  Kategória 6. - 7. ročník

  2. miesto Filip Doblej

  4. miesto Ondrej Lesaj

  8. miesto Jakub Zboray

  Kategória 5. ročník

  3. miesto Jakub Švajda

  6. miesto Margaréta Hrnčárová

  7. miesto Zuzana Chovancová

  Blahoželáme !

   

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  MO 5 

  1. miesto Jakub Švajda

  MO 9

  2. miesto Terézia Lendvayová

  3. miesto Matúš Závodský

  4. miesto Andrej Škoviera 

  Blahoželáme !

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  2. miesto Ema Pašková

  3. miesto Dorota Poláčiková

  Blahoželáme !

 • Anglický jazyk - okresné kolo

  4. miesto Kristína Heglasová

  9. miesto Ella Vavríková

  Blahoželáme !

 • Nemecký jazyk - okresné kolo

  3. miesto Terézia Lendvayová

  4. miesto Lea Sedláčková

  Blahoželáme !

 • Objavujeme čaro chémie

  Žiaci našej školy mali možnosť reprezentovať  svoje práce v celoslovenskej súťaži mladých chemikov „Objavujeme čaro chémie“. Slávnostné vyhodnotenie 5. ročníka tejto súťaže sa uskutočnilo dňa 3.2.2020 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.  Ocenenou bola Natália Jurtinusová z VII. A, obsadila pekné tretie miesto v I. kategórií: 7. ročník základnej školy, prima gymnázií s osemročným štúdiom. Úspešnými riešiteľkami celonárodnej súťaže boli súťažiaci: Lea Fedorov zo VIII.C, Dominika Drábová z VIII.C, Andrej Škoviera z IX. C., ktorí získali vo veľkej konkurencii čestné uznanie.                                                                                                             

  Pripravovala: p. uč. Hasajová   

    

 • Burza

  V tomto školskom roku sa žiaci zo žiackej rady rozhodli zorganizovať predvianočnú burzu. Na burze sa predávali výrobky žiakov našej školy za symbolické sumy. Vyzbierané peniaze sa žiaci rozhodli použiť na pomoc pre Trenčiansky útulok. Podarilo sa vyzbierať krásnu sumu 350 € a v piatok 24. januára žiaci odovzdali veci, ktoré za vyzbierané peniaze kúpili na pomoc útulku. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli k uskutočneniu burzy.

    Koordinoval PaedDr. Ľuboš Gondár

 • LVK

  LVK pre žiakov 7. ročníka

  26.1 - 31.1.2020

  Pokyny pre účastníkov lyžiarskeho kurzu

  • lyže, lyžiarske palice – spolu zviazané remeňom (alebo v obale) ,handru na čistenie lyží
  • 2x lyžiarske rukavice
  • lyžiarske topánky
  • lyžiarske okuliare ( slnečné)
  • lyžiarska helma
  • lyžiarska kukla
  • lyžiarske nohavice (ak má 2 )
  • lyžiarska vetrovka (ak má 2x)
  • čapica, šál
  • tričko s krátkym rukávom (4x)
  • tričká s dlhým rukávom, termotričká
  • spodné dlhé nohavice (pančuchové nohavice, termoprádlo)
  • osobná bielizeň (6x)
  • pyžamo
  •  obuv do chaty
  • plavky
  • veci osobnej hygieny (uterák, mydlo, zubná pasta, zubná kefka, krém na tvár)
  • rôzne (šitie, veci na karneval, osobné lieky, vreckové......)

   

   

   

 • Zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD

  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí

   

                Mesto Trenčín vydalo s účinnosťou od 1. 1. 2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín

   

  od 1. januára 2020 mesačne sumou 12,00

   

           Spôsob platby:

   

  • poplatok za obdobie január – marec 2020  je splatný do 31. januára 2020 v sume 36,00

   

  • poplatok za obdobie apríl – jún 2020  je splatný do 30. apríla 2020 v sume 36,00

   

  • bankové spojenie  - IBAN: SK72 7500 0000 0040 1647 4452, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

   

  POZOR!

  Úhradu je možné zrealizovať až po 1. 1. 2020

  Poplatok za obdobie január - jún v sume 72€ je možné uhradiť  aj jednorázovo v termíne do 31. januára 2020

 • Pytagoriáda

  Pytagoriáda P5

  1. miesto Chovancová Zuzana 5. C

  2. miesto Hrnčárová Margaréta 5. B

  3. miesto Fúziková Hanka 5. A

  Chevers Valentína 5. C

  Bachratý Šimon 5. C

  Dobiášová Júlia 5. A

  Švajda Jakub 5. C

  Vaňko Sebastián 5. A

  Vavríková Ema 5. B

  Zavřel Lukáš 5. C

  Galádová Laura 5. A

  Januška Jakub 5. B

  Šramko Timotej 5. B

  Eliášková Ela 5. A

  Heglasová Paulína 5. A

  Jánošíková Kristína 5. B

  Budinská Nina 5. B

  Galbová Sofia 5. C

  Opatovská Viktória 5. C

  Beďačová Liliana 5. B

  Fuseková Michaela 5. C

  Glosíková Angelica 5. C

  Pytagoriáda P6

  1. miesto Baleková Sofia 6. C

  2. miesto Strmenský Karol Ctibor 6. B

  3. miesto Šebák Adam 6. C

  4. miesto Bystrický Filip 6. C

  5. miesto Šuják Andrej 6. C

  Lacková Ema 6. C

  Púčeková Nela 6. C

  Zeman Jakub 6. B

  Drengubjaková Adela 6. A

  Mitýľová Eliška 6. C

  Ševčík Nicolas 6. B

  Gašpar Matej 6. B

   Polačiková Dorota 6. C

  Bojda Matúš 6. B

  Repková Aneta 6. C

  Badej Martin 6. A

  Guliš Michal 6. A

  Marcinek Matej 6. A

  Pytagoriáda P7

   

  1. miesto Drľová Júlia 7. C

  2. miesto Jurka Matej 7. C

  Doblej Filip 7. C

  Tylka Matúš 7. C

  Dacková Nala 7. C

  Dohál Frederik 7. B

  Garaiová Simona 7. C

  Martiška Matúš 7. C

  Mikušať Jakub 7. B

  Škoviera František 7. C

  Škutová Andrea 7. A

  Drgo Martin 7. C

  Chenová Tani 7. B

   Krecháč Adam 7. C

  Rebroš Samuel 7. B

  Juhás Filip 7. A

  Martiš Samuel 7. B

  Sága Richard 7. B

  Kováč Marek 7. A

  Lesaj Ondrej 7. A

  Laurinec Matúš 7. B

  Pytagoriáda P8

   

  1. miesto Spaček Adam 8. C

  Humera Dominik 8. C

  Otrubčák Tomáš 8. C

  Polakovičová Helena 8. C

  Dohál Damián 8. C

  Fedorov Lea 8. C

  Hrenáková Ema Mária 8. C

  Matejová Zuzana 8. C

  Mráz Radován 8. C

  Scholtzová Šimona Antónia 8. B

  Bartko Filip 8. A

  Drábová Dominika 8. C

  Ďuriška Samuel 8. A

   Kobida Michal 8. A

  Škvareninová Emília 8. A

  Čopíková Michaela 8. C

  Majzlánová Ema 8. B

  Tuchyňová Nicol 8. B

  Reháková Aneta 8. B

  Skovajsová Michaela 8. B

  Tichá Tatiána 8. B

   

   

 • Vedomosti do hrsti

  Dńa 17.12.2019 od 9:00 do 12:00 hodiny sme boli v KS Dlhé Hony. Zúčastnili sme sa súťaže pod názvom "Vedomosti do hrsi". Úlohy spočívali v matematike, slovenčine, vlastivede, informatike, športe, pečení a rozmýšĺaní. Žiaci 4.B nás povzbudzovali trúbkami , pokrikmi, bubnovaním. Boli sme veľmi dobrí povzbudzovači  a súťažiaci ešte viac . Získali sme 1. miesto. Školu reprezentovali: Laura Kiss - Tóthová, Nikola Mrázová a Martin Kamendy.

  Gottschal, Kyselicová, Gabrielová a Krajčovičová

                                                                              BLAHOŽELÁME !

  Do galérie Vedomosti do hrsti boli pridané fotografie.

 • Šport

  Žiaci našej školy dosahujú výborné výsledky aj v športových súťažiach. Jednou z nich bol aj volejbal chlapcov, kde sme získali v okresnom kole pekné 3. miesto a vo florbale sa im podarilo vybojovať krásne 2. miesto. 

  BLAHOŽELÁME !

 • Technická olympiáda - okresné kolo

  Na konci novembra sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády a to na SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne. Naša škola mala zastúpenie v obidvoch kategóriach.

  Kategória B

  3. miesto Adam Krecháč 

  Kategória A

  3. miesto Samir Grble a Andrej Škoviera

  BLAHOŽELÁME !

 • Ochranárik

  Dňa 2. 12. sme sa zúčastnili oceňovania výtvarných prác žiakov v súťaži "Ochranárik tiesňového volania čísla 112." Tento rok boli ocenené práce štyroch našich žiakov. Za prvý stupeň v 1. kategórii si cenu za 3. miesto odniesla Hanka Gavendová a za 1. miesto Jakub Lesaj. V 2. kategórii patrilo 2. miesto Dorotke Batkovej a 1. miesto Sofii Halásovej.

  BLAHOŽELÁME !

 • Náboj Junior

  Súťaž prebehla 22. novembra 2019. Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Našu školu úspešne reprezentovali dva tímy.

   Výsledky:

  3. miesto :  Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín, A, SR

  Filip Baďura (9), Terézia Lendvayová (9), Andrej Škoviera (9), Matúš Závodský

  10. miesto : Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín, B, SR

  Dominik Humera (8), Radován Mráz (8), Tomáš Otrubčák (8), Adam Spaček (8)       

 • iBobor

  11. - 15. novembra 2019 sa žiaci 2. – 9. ročníka zapojili do súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Zúčastnilo sa 89 768 súťažiacich z 1116 škôl. Z našej školy to bolo 175 žiakov, ktorým sa darilo veľmi dobre.

  Výsledky:

  Drobci : 2. - 3. ročník

  39 úspešných riešiteľov, z toho 11 získalo plný počet bodov  

  Bobríci: 4. - 5. ročník

  41 úspešných riešiteľov, z toho 7 získalo plný počet bodov  

  Benjamíni: 6. – 7. ročník

  16 úspešných riešiteľov, z toho 1 získal plný počet bodov  

  Kadeti : 8. – 9. ročník

  19 úspešných riešiteľov

  BLAHOŽELÁME !

 • Separovanie odpadu

   V stredu 20.11. 2019 sa na našej škole konala prednáška o separovaní odpadu v škole. Túto prednášku si pre žiakov prvého stupňa pripravili naši ôsmaci. Počas prednášky sa druháci a tretiaci dozvedeli rôzne informácie o materiáloch, ktoré môžeme separovať. Samotné separovanie si mohli aj vyskúšať a tým sa najlepšie to naučiť. Koordinoval PaedDr. Ľuboš Gondár.

 • Hvezdáreň Partizánske

  Dňa 7.11.2019 boli žiaci štvrtého ročníka na vlastivednej exkurzii vo hvezdárni v Partizánskom. Pútavú prednášku o vesmíre doplnil film o planétach a na záver návšteva kupole. Škoda, že bolo zamračené a nedali sa pozorovať planéty.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria