• MDD v 1.ročníku

  Deň detí všetci prváci oslávili športovo. Tenisoví tréneri manželia Kuhloffelovci na kurtoch u Hossu pre deti pripravili zaujímavé športové aktivity. Konečne po roku sme si mohli zašportovať. Deti preukázali, že športový duch v nich stále pretrváva. Prežili sme deň plný smiechu, zábavy a dobrej nálady.

 • Zážitkové vyučovanie v lesnej učebni

  Po náročných mesiacoch dištančného vzdelávania za obrazovkou počítača, obmedzeného pohybu a  kontaktov so spolužiakmi či inšpiratívnymi ľuďmi  sme s nadšením i radostným očakávaním prijali ponuku od  OZ Zaži Trenčín: „Čo by ste povedali na zážitkové vzdelávanie  v lesnej učebni na Brezine?“

  Zakladajúci a aktívni členovia tohto združenia -- Ing. Ovesná a Ing. Bilický -- sa už roky snažia napĺňať jednoduchú a pritom náročnú ideu OZ Zaži Trenčín, ktorá je momentálne viac ako aktuálna: vytiahnuť deti od obrazoviek počítačov, iPadov, smartphonov do prírody alebo k športu...

  Najmä vďaka ich nápadom, úsiliu a trpezlivosti určite zostane dátum 16.6.2021 pre žiakov 5.C skutočne výnimočný a nezabudnuteľný. Mobily vyzváňali a pípali v ruksakoch a nikto im nevenoval pozornosť...  

  Presne od 8:00 zvučný hlas JUDr. Mgr. Michalíka PhD. sprevádzal žiakov  zákutiami mesta a prezrádzal indície k tajomstvám, ktoré museli dôvtipom, spoluprácou a kritickým myslením samostatne odhaľovať. Ako bývalý žiak našej „Päťky školy“ bol prekvapený rozsiahlymi vedomosťami piatakov z histórie, ale najmä z  matematiky. Ak ste zabudli,  čo je to chronogram, čím je zaujímavý a kde ho môžete nájsť, naši žiaci vám to ochotne  a podrobne vysvetliaJ

  Na Brezine -- výnimočnom mieste nášho mesta  -- náš už čakal chutný a zdravý obed a  množstvo zaujímavých osobností, ktoré predstavili naozaj pestrý a perfektne namiešaný mix adrenalínových aktivít, workshopov, interaktívnych hier a súťaží. Inštruktorka jogy z Yogashala Bc. Kadlecová pokojne a s úsmevom učila deti vnímať svoje svaly, reč tela, jeho stabilitu i silu kolektívu. Chlapci z Born to trick presvedčili všetkých, že bežať sa dá mnohými spôsobmi a stojka na hlave je určite menší problém ako pár stebiel trávy a lístie vo vlasoch. A obávané kliky? Tie sú vlastne zábavné, ak popri tom bojuješ o tlesknutie do súperovej dlane -- a je jedno či patrí spolužiakovi, spolužiačke či trénerovi. Aké náročné a ťažké je skĺbiť telo, zrak, dych a cieľ mnohí pochopili až pri streľbe z luku. Nedočkavosť vystriedala trpezlivosť so spolužiakmi (pomalšími, opatrnejšími), ale aj so sebou samým, pomocná ruka a dobrá rada sa veru zišli pri zdolávaní slackline, slalome na lyžiach a pokuse o saltá na špeciálnej hojdačke... Ale skutočne najväčšou výzvou  bolo zdolanie výšky a svojich zmiešaných pocitov na adrenalínovej lanovej dráhe Tarzanie. Odmenou bol pocit hrdosti, či poznanie, že dokážem zhodnotiť svoje sily a viem požiadať o pomoc a to, čo sa javí ako slabosť či zlyhanie, môže byť aj krokom vpred.

  Kde inde, ako v príjemnom tieni korún stromov si dokážeme uvedomiť, že len príroda robí veľké veci zadarmo?  Pri interaktívnej „vyučovacej“ hodine v lesnej učebni( vedeli by sme si tu predstaviť  všetky  školské vyučovacie hodiny) žiaci spolu s kamošom Maťom Gajdošom z Bezobalisu spoločne premýšľali nad spôsobmi, ako môžeme byť zodpovední k sebe, slušní k ostatným  a ohľaduplní k planéte. Žiaci opäť prekvapili svojimi skúsenosťami s triedením odpadu, novými nápadmi, ale aj kritikou konzumného spôsobu života dospelých. Zároveň  úprimne pomenovali aj svoje vlastné chyby a hľadali originálne spôsoby riešenia a nakoniec si dokázali odpovedať na otázku, či smeti idú do nebaJ

  Deň nabitý zážitkami,  skúsenosťami, vedomosťami  skončil hľadaním tajnej mapy k pokladu so sladkou odmenou a ocenením najskúsenejších pátračov, ktorým kraľovala Laura Kiss-Tóthová. Ako poznamenal jeden z rodičov detí: „ Ostáva veriť, že  nezabudnú naďalej hľadať poklad najmä v sebe.“

  Za tento nezabudnuteľný deň patrí ešte raz veľké ďakujem OZ Zaži Trenčín a firme CTP Bratislava , ktorá je sponzorom novovzniknutej lesnej učebne i tohto projektu. Ostáva veriť, že sa tento projekt zachová, rozšíri a nájde širšiu podporu, aby z lesnej učebne malo zážitok a radosť čo najviac žiakov.

                                                                                                             Mgr. Renata Fabová

   

 • "What is Life ?"

  Ďakujem žiakom 8. C triedy, ktorí sa zapojili do medzinárodnej súťaže v písaní esejí, ktorú každoročne organizuje The Goi Peace Foundation z Japonska. Táto každoročná súťaž je organizovaná v snahe využiť energiu, tvorivosť a iniciatívu svetovej mládeže pri propagácii kultúry mieru a trvalo udržateľného rozvoja. Jej cieľom je tiež inšpirovať spoločnosť, aby sa učila od mladých myslí a premýšľala o tom, ako každý z nás môže zmeniť svet. Témou esejí pre tento rok je „What is Life?“

  PaedDr. Kličková

  G00388001_(1)_(1).pdf

  G00388002_(1).pdf​​​​​​​

 • Tvorivky 4.B

  V piatok 18.6. bola trieda 4.B v Galérii M. A. Bazovskeho na tvorivých dielňach. Deti si pozreli výstavu ilustrácií detských kníh spojenú s výkladom .Taktiež si pozreli veľmi zaujímavú výstavu "Umenie inšpirované pandémiou". Najviac ich zaujali diela autorskej dvojice Ivety Tomanovej a Dušana Pacúcha "Simulácia reality".. Ďalšou výstavou ktorú  si deti pozreli bola výstava obrazov "Sám naprieč sebou" od výtvarníka Vlada Vakova. Ako vždy riešili hravou formou rôzne úlohy, hľadali po Galérii diela, ktoré boli zobrazené na papieroch a spoločne si to aj vyhodnotili. Nakoniec prešli do ateliéru, kde dostali materiál na kreslenie. Mali podľa svojej fantázie nakresliť obrazy, ktorých realizácia je zobrazená na fotografiách. Všetkým sa to veľmi páčilo.

   

   

 • Odhlasovanie z obeda

  Oznamujeme vám, že odhlásenie z obeda v tomto školskom roku bude možné iba do 24.6.2021. Odhlásenie po tomto termíne už nebude možné.

 • Predkladanie vyhlásenia o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia!

  Prosíme Vás, aby ste dôsledne dodržiavali usmernenie MŠVVaŠ o predkladaní čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti:

  „Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.“

 • Testovanie 9-2021

  Testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky a slovenského jazyka pod názvom Testovanie 9-2021 bolo rozhodnutím ministra školstva zrušené.

 • Príchod žiakov do školy od 10. 5. 2021

  Od 10. 5. 2021 sa upravuje čas príchodu žiakov do školy /týka sa žiakov v hlavnej budove/.

  Žiaci 2. až 7. ročníka: 7:30 - 7:50

  Žiaci 8. a 9. ročníka: 7:50 -7:55

  Prosíme o dodržiavanie týchto časov, aby nedochádzalo k hromadeniu  žiakov pri hlavnom vchode.

  Ranný ŠKD pokračuje v prevádzke v nezmenenom režime.

 • Deň matiek v našom ŠKD

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek v našom ŠKD.

 • Krajské kolo olympiád

  Aj napriek mimoriadne ťažkým okolnostiam tohto školského roku , sa našim žiakom podarilo uspieť aj v krajskom kole nasledovných olympiád.

  Dejepisná olympiáda 

  4. miesto      Tomáš Otrubčák     9.C

  Fyzikálna olympiáda 

  1. miesto       Tomáš Otrubčák     9.C

  Matematická olympiáda 

  4. miesto        Tomáš Otrubčák         9. C

  6. miesto        Dominik Humera        9. C

  Technická olympiáda

  6. miesto         Adam Šebák               7.C

  B L A H O Ž E L Á M E !

   

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Z5

  1. - 6. miesto      Martin Kamendy                 5. C

  1. - 6. miesto      Nela Ridzáková                  5. C

  7.- 8. miesto       Richard Borbély                 5. C

  9. - 10. miesto    Tomáš Kohút                      5. C

  9. - 10. miesto    Damien Vajányi                  5. B

  13. - 17. miesto  Tatiana Krajčovičová         5. C

  13.- 17. miesto   Nikola Suchá                      5. C

  Z6

  1. miesto           Jakub Švajda                       6. C

  Z7

  1. miesto           Sofia Baleková                    7. C

  2. miesto           Ema Lacková                      7. C

  Z8

  1. – 3. miesto     Matej Jurka                         8. C

  4. – 8. miesto     Martin Drgo                        8. C   

  4. – 8. miesto     Matúš Přibyl                       8. C

  4. – 8. miesto     František Škoviera            8. C  

  4. – 8. miesto     Matúš Tylka                       8. C

  Z9

  1. miesto            Dominik Humera              9. C

  5. – 6. miesto    Tomáš Otrunčák                9. C

  13. miesto          Filip Bartko                       9. A

     B L A H O Ž E L Á M E !

 • Pytagoriáda - okresné kolo

   P3
  6. miesto             Sebastien    Vajányi        III.C
  23.-28. miesto     Adam    Krušpán            III.B
  32. miesto           Alexander    Kováč         III.B
  37.-39. miesto     Peter    Batka                  III.C
  37.-39. miesto     Lea Mária    Gajdošová  III.C

  P4                    
  1. miesto           Matej    Murgaš                 IV.B
  2.-3. miesto       Adam    Malatinec            IV.A
  2.-3. miesto       Nella    Ferancová            IV.B
  4.-5. miesto       Denis    Haško                  IV.C
  11.    miesto      Adam    Chovanec            IV.A
  22.-26. miesto   Zuzana    Bošková           IV.C
  27.-28. miesto   Tereza    Reháková           IV.B
  31.-37. miesto   Jakub    Múčka                 IV.A
  31.-37. miesto   Adrián    Urbanovský       IV.A
  38.-40. miesto   Eliška    Stacherová         IV.B
  43.-46. miesto   Veronika    Páleníková     IV.B
  52.-53. miesto   Hugo    Jánoš                   IV.C

  P5

  1. miesto             Martin  Kamendy              V.C

  7. miesto            Laura  Kiss-Tóthová         V.C

  8.-11. miesto      Tomaš  Kohút                    V.C

  13. miesto          Nikol  Mrázová                   V.A

  14.-18. miesto    Richard  Borbély               V.C

  14.-18. miesto    Karolína  Tužinská            V.C

  26.-29. miesto    Ema  Kohoutová               V.C

  26.-29. miesto    Matúš  Juriga                    V.B

  26.-29. miesto    Aneta  Piteková                 V.B

  35.-37. miesto    Nela  Rindzáková              V.C

  38.-41. miesto    Natália  Mrázová               V.A

  46.-47. miesto   Tatiana  Krajčovičová        V.C

  53. miesto          Damien  Vajányi                 V.B

  63. miesto          Laura  Pilárová                   V.C

  70.-72. miesto    Lenka  Kocianová              V.C

  P6

  1.miesto             Jakub Švajda                       VI.C

  3. miesto            Margaréta Hrnčárová          VI.B

  4.-6. miesto        Andrej Mráz                          VI.C

  25.-26. miesto    Zuzana Kuchťáková            VI.B

  29. miesto          Michaela  Mária Fuseková  VI.C

  36.-38. mieso     Júlia Dobiašová                   VI.A

  39.miesto           Timotej Šranko                    VI.B

  52.-53. miesto    Timotej Husár                      VI.C

  P7

  1. miesto             Sofia Baleková                   VII.C

  2. miesto             Petra Šimončíková             VII.B

  14.-15. miesto     Natália Petríková                VII.B

  P8

  5.-6. miesto          Matúš Tylka                       VIII.C

  8.-9. miesto          Matúš Přibyl                      VIII.C

  11. miesto            František Škoviera            VIII.C

  12.-13. miesto      Matej Jurka                        VIII.C

  15. miesto            Martin Drgo                        VIII.C

  24.-26. miesto      Andrej Vytykáč                  VIII.A

  SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

   

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 12.3.2021 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, ktoré prebehlo dištančnou formou. Z našej školy sa do súťaže zapojilo päť žiakov v D kategórii s nasledujúcimi výsledkami: 

  1. - 2. miesto     Dohál Damián        9.C

  1. - 2. miesto     Otrubčák Tomáš    9.C

  3. miesto           Humera Dominik    9. C

  12. miesto         Tunys Milan            9. B

  14. miesto         Hrenáková Ema Mária 9.C

   Test obsahoval tri teoretické a dve virtuálne praktické úlohy, na ktorých riešenie mali žiaci 100 minút. Pre súťažiacich to bola veľmi dobrá skúsenosť, keďže si mohli vyskúšať, že sa oplatí robiť veci aj mimo svojich školských povinností a získať skúsenosti aj týmto spôsobom. Súťažiaci mali možnosť vyskúšať si, ako sú na tom  vedomostne, zistili na čom treba ešte zapracovať, čo vedia a nevedia, mali možnosť opakovať si učivo zo 7. a 8. ročníka. Presne v tomto spočíva prínos chemickej olympiády – nejde o výhru ale o zlepšovanie sa v chémii ako oblasti, ktorá nás baví a zaujíma. Výhra je pre nás „pocit úspechu“ a vlastný sebarozvoj.

   

 • Darujte 2% daní rodičovskému združeniu

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  opäť máte možnosť 2 %  svojich  daní z minulého roka darovať  tam, kam  chcete Vy. Ak chcete podporiť aktivity školy, venujte tieto  prostriedky  Združeniu rodičov  Základnej školy Dlhé Hony. Získané  prostriedky budú použité v plnej miere  na aktivity Vašich detí:  mimoškolská činnosť, cestovné na súťaže, príspevok na lyžiarsky výcvik a školu v prírode, pracovné zošity, odmeny pre úspešných  žiakov .....  

  Vás to nestojí nič, Vaše deti získajú veľa.  Ďakujeme za Vaše deti!                   

                                                                                                                 Vaše združenie rodičov

   

  Podrobnejšie informácie získate v ľavom menu "2% z daní"

   

    Obchodné meno:    Združenie  rodičov Základnej školy Dlhé Hony  Trenčín

      Sídlo:                     Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín

      IČO:                      31117317

 • Dejepisná olympiáda

  Dňa 11.2.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo dejepisnej olympiády. Z našej školy sa zúčastnilo 8 žiakov v štyroch kategóriách s nasledovnými výsledkami:  

  Kategória C:

  Tomáš Otrubčák                   2. miesto (postup do KK)
  Filip Bartko         
                     6. miesto


  Kategória D:

  Samuel Rebroš                     9. miesto
  Júlia Drľová                          10. miesto


  Kategória E:

   Eliška Mitýľová                    3. miesto

   Matej Gašpar                        8. miesto


  Kategória F:

   Michaela Mária Fuseková  1. miesto
  Liana Beďačová                   8. miesto


  Všetci žiaci boli úspešní riešitelia, srdečne im blahoželáme.

 • Geografická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo geografickej olympiády. Z našej školy sa zúčastnilo 9 žiakov v troch kategóriách s nasledovnými výsledkami:
  kategória E:

  Jakub Zboray (8.C) – 1. miesto (postup do KK)
  Damian Dohál (9.C) – 2. miesto (postup do KK)
  Tomáš Otrubčák (9.C) – 5. miesto

  kategória F:

  Jakub Švajda (6.C) – 2. miesto (postup do KK)
  Petra Šimončíková (7.B) – 4. miesto
  Zuzana Kuchťáková (6.B) – 6. miesto

  kategória G:

  Martin Kamendy (5.C) – 2. miesto
  Laura Pilárová (5.C) – 4. miesto
  Richard Borbély (5.C) – 6. miesto

  Všetci sú úspešnými riešiteľmi okresného kola a srdečne im blahoželáme!

   

   

 • Zmeny platné od 11.1. 2021

   

   

  1. Testovanie 5 a Testovanie 9

   Testovanie 5 sa ruší. Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna 2021 s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna 2021.

   

  2. Prijímacie skúšky

  Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája 2021 (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája 2021(podľa potreby aj 11. mája) 2021. Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája 2021 (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája 2021 (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.

 • Vianočné prianie

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Žiaci 9.B triedy sa spolu s triednou učiteľkou zapojili do 3. ročníka celoslovenskej akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Napriek tomu, že sa učia dištančne, dokázali sa zmobilizovať a pre neznáme babičky a deduškov v domovoch dôchodcov naplnili 10 krabíc rôznymi vecami, aby ich potešili počas Vianoc. Okrem darčekov venovali aj kúsok svojho srdca a veria, že osamelí a touto dobou a pandémiou skúšaní ľudia, budú mať takto aspoň trošku krajšie Vianoce.

 • Projekt Učenie hrou

  Naša škola sa zapojila do projektu Učenie hrou , v rámci ktorého sa nám podarilo získať finančné prostriedky na zakúpenie zaujímavých  hravých pomôcok pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Pomôcky prispejú k zvýšeniu kvality  práce školského a špeciálneho pedagóga.

  Za finančnú podporu projektu ĎAKUJEME Mestu Trenčín  a Združeniu rodičov našej školy.

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria