Nedeľa 16. 5. 2021

Nedeľa 16. 5. 2021

Kontakt

 • Základná škola
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

     

News

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek v našom ŠKD.

 • Od 10. 5. 2021 sa upravuje čas príchodu žiakov do školy /týka sa žiakov v hlavnej budove/.

  Žiaci 2. až 7. ročníka: 7:30 - 7:50

  Žiaci 8. a 9. ročníka: 7:50 -7:55

  Prosíme o dodržiavanie týchto časov, aby nedochádzalo k hromadeniu žiakov pri hlavnom vchode.

  Ranný ŠKD pokračuje v prevádzke v nezmenenom režime.

 • Vážení rodičia,

  na základe platného školského Covid automatu MŠVVaŠ sa od 10. 05. 2021 obnovuje vyučovanie pre žiakov 5. až 7. ročníka.

  Podmienkou nástupu žiaka do školy je vypísanie a odovzdanie čestného vyhlásenia (odkaz nižšie).

  Všetci žiaci budú na obed do ŠJ prihlásení – ak nebude mať žiak záujem o obed, alebo nenastúpi na prezenčné vyučovanie, je nutné ho odhlásiť elektronicky do piatku 7.5.2021 do 9:00 h.

  Žiaci, ktorí na prezenčné vyučovanie nenastúpia, sa budú ďalej vzdelávať formou vypracovania zadaných úloh (nie on-line formou).

 • Na základe aktuálnych platných predpisov od pondelka 3. 5. 2021 už nie je podmienkou nástupu žiaka na vyučovanie preukázanie sa výsledkom negatívneho testu, prípadne výnimkou z testovania, žiakov a zákonných zástupcov. V prípade, že žiak nie je prítomný na vyučovaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni /vrátane víkendov a sviatkov/, predkladá pri nástupe na vyučovanie vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 • Aj napriek mimoriadne ťažkým okolnostiam tohto školského roku , sa našim žiakom podarilo uspieť aj v krajskom kole nasledovných olympiád.

  Dejepisná olympiáda

  4. miesto Tomáš Otrubčák 9.C

  Fyzikálna olympiáda

  1. miesto Tomáš Otrubčák 9.C

  Matematická olympiáda

  4. miesto Tomáš Otrubčák 9. C

  6. miesto Dominik Humera 9. C

  Technická olympiáda

  6. miesto Adam Šebák 7.C

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • Z5

  1. - 6. miesto Martin Kamendy 5. C

  1. - 6. miesto Nela Ridzáková 5. C

  7.- 8. miesto Richard Borbély 5. C

  9. - 10. miesto Tomáš Kohút 5. C

  9. - 10. miesto Damien Vajányi 5. B

  13. - 17. miesto Tatiana Krajčovičová 5. C

  13.- 17. miesto Nikola Suchá 5. C

  Z6

  1. miesto Jakub Švajda 6. C

  Z7

  1. miesto Sofia Baleková 7. C

 • P3
  6. miesto Sebastien Vajányi III.C
  23.-28. miesto Adam Krušpán III.B
  32. miesto Alexander Kováč III.B
  37.-39. miesto Peter Batka III.C
  37.-39. miesto Lea Mária Gajdošová III.C

  P4
  1. miesto Matej Murgaš IV.B
  2.-3. miesto Adam Malatinec IV.A
  2.-3. miesto Nella Ferancová IV.B
  4.-5. miesto Denis Haško IV.C
  11. miesto Adam Chovanec IV.A
  22.-26. miesto Zuzana Bošková IV.C
  27.-28. miesto Tereza Reháková IV.B
  31.-37. miesto Jakub Múčka IV.A
  31.-37. miesto Adrián Urbanovský IV.A
  38.-40. miesto Eliška Stacherová IV.B
  43.-46. miesto Veronika Páleníková IV.B
  52.-53. miesto Hugo Jánoš IV.C

 • Dňa 12.3.2021 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, ktoré prebehlo dištančnou formou. Z našej školy sa do súťaže zapojilo päť žiakov v D kategórii s nasledujúcimi výsledkami:

  1. - 2. miesto Dohál Damián 9.C

  1. - 2. miesto Otrubčák Tomáš 9.C

  3. miesto Humera Dominik 9. C

  12. miesto Tunys Milan 9. B

  14. miesto Hrenáková Ema Mária 9.C

  Test obsahoval tri teoretické a dve virtuálne praktické úlohy, na ktorých riešenie mali žiaci 100 minút. Pre súťažiacich to bola veľmi dobrá skúsenosť, keďže si mohli vyskúšať, že sa oplatí robiť veci aj mimo svojich školských povinností a získať skúsenosti aj týmto spôsobom. Súťažiaci mali možnosť vyskúšať si, ako sú na tom vedomostne, zistili na čom treba ešte zapracovať, čo vedia a nevedia, mali možnosť opakovať si učivo zo 7. a 8. ročníka. Presne v tomto spočíva prínos chemickej olympiády – nejde o výhru ale o zlepšovanie sa v chémii ako oblasti, ktorá nás baví a zaujíma. Výhra je pre nás „pocit úspechu“ a vlastný sebarozvoj.

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  opäť máte možnosť 2 % svojich daní z minulého roka darovať tam, kam chcete Vy. Ak chcete podporiť aktivity školy, venujte tieto prostriedky Združeniu rodičov Základnej školy Dlhé Hony. Získané prostriedky budú použité v plnej miere na aktivity Vašich detí: mimoškolská činnosť, cestovné na súťaže, príspevok na lyžiarsky výcvik a školu v prírode, pracovné zošity, odmeny pre úspešných žiakov .....

  Vás to nestojí nič, Vaše deti získajú veľa. Ďakujeme za Vaše deti!

 • Dňa 11.2.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo dejepisnej olympiády. Z našej školy sa zúčastnilo 8 žiakov v štyroch kategóriách s nasledovnými výsledkami:

  Kategória C:

  Tomáš Otrubčák 2. miesto (postup do KK)
  Filip Bartko
  6. miesto


  Kategória D:

  Samuel Rebroš 9. miesto
  Júlia Drľová 10. miesto


  Kategória E:

  Eliška Mitýľová 3. miesto

  Matej Gašpar 8. miesto


  Kategória F:

  Michaela Mária Fuseková 1. miesto
  Liana Beďačová 8. miesto

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria