Sobota 20. 1. 2018

Sobota 20. 1. 2018

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

       Hodnotenie základných škôl podľa firmy INEKO -  2015

      http://skoly.sme.sk/rebricky/?r=2015&ts=Z%C5%A0&ksmiley

News

 • Vyhrajme detské ihrisko !! Ďakujeme za každý hlas :-) Hlasovanie končí 28. februára. Hlasujme na www.zihadielko.sk

  Viac sa dozviete po kliknutí na nasledujúci odkaz:

  A4_Trencin_Zihadielko.pdf

 • Cena vstupenky je 25 €/osoba

  (v cene je večera, káva/čaj, občerstvenie, kapustnica)

  Vstupenky možno zakúpiť prostredníctvom triednych učiteľov alebo na vedení školy, najneskôr do 1.2. 2018.

 • Prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami, bilingválne gymnázia

  5.2.2018 od 14:00 - 15:30 h

  6.2.2018 od 12:00 - 13:30 h

  8.2.2018 od 8:00 - 10:30 h

  Potvrdené prihlášky doniesť do 16.2.2018

  Prihlášky sú zaslané na SŠ do 28.2.2018

  Ostatné stredné školy a 8. ročné gymnáziá si prihlášky vyzdvihnú rodičia /zákonný zástupca/

  5.4.2018 od 8:00 - 10:30 h

  9.4.2018 od 14:00 -15:30 h

  10.4.2018 od 12:00 - 13:00 h kabinet výchovného poradcu na 2. poschodí

  Potvrdené a podpísané prihlášky odovzdať do 16.4.2018

 • Už tradične sa na našej škole konalo školské kolo dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa 39 žiakov zo 6., 7. ,8. a 9. ročníka. Z každej kategórie postúpili do okresného kola dvaja žiaci.

  6. ročník: Tomáš Otrubčák a Radovan Mráz

  7. ročník: Nikol Samáková a Terézia Lendvayová

  8. ročník: Laura Korsáková a Matúš Zavřel

  9. ročník: Michal Krulich a Roman Magula

 • V tomto ročníku technickej olympiády nás úspešne reprezentovali Filip Baďura zo 7.C, ktorý v kategórii B skončil na 4. mieste.

  V kategórii A Michal Krulich - Stanislav Letaši z 9.C obsadili 1. miesto a postupujú do krajského kola.

  BLAHOŽELÁME !

 • Dňa 2.12.2017 sa naši žiaci z krúžku Baby Barbell zúčastnili medzinárodného turnaja v Zlíne.

  Chiara Doktorová zo 6.C. obsadila vo vekovej kategórii 12 rokov 1. miesto. Katka Marková v tej istej kategórii obsadila 2. miesto. Michal Guliš zo 4.C obsadil 2. miesto a Filip Motlo zo 4.B 3. miesto obaja v kategórii 9.ročných. V kategórii 7. ročných sa na krásnom 2. mieste umiestnil Christian Doktor z 1.C. Za krásne výkony a nové osobné rekordy im gratulujeme !

 • Žiaci 7. a 8. ročníka mali dňa 1.12.2017 zaujímavé vyučovanie o Európskej únii. Z trenčianskej pobočky Europe Direct prišla V. Králiková a porozprávala im o vzniku, fungovaní a cieľoch únie. Mali možnosť pozrieť si aj zopár krátkych videí a na záver si zasúťažili. Najlepšie tímy boli odmenené darčekmi. Hodina sa im veľmi páčila a veríme, že aj v budúcnosti spestríme vyčovanie podobným spôsobom.

 • Pod vedením pani učiteľky Janechovej sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v šachu. Frederik Dohal z 5.B - 7. miesto, David Jelínek z 9.B - 5. miesto, Strmenský z 4.B, Juraj Kozáčik z 9.B a Júlia Bystrická z 8.C - 6. miesto.

  Ako družstvo sme obsadili krásne 3.miesto.Ďakujeme za reprezentáciu .

 • Vo štvrtok 23.11.sa v Ilave uskutočnilo krajské kolo v bedmintone. Naše žiačky Lucia Hríbiková 8.B a Natália Polhorska 9.B si počínali veľmi dobre. Obsadili krásne 2.miesto.

  Ďakujeme za reprezentáciu.

 • 11. ročník informatickej súťaže iBobor

  Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do tejto zaujímavej súťaže, s počtom žiakov 128. Na Slovensku sa zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov“. Na našej škole 61 žiakov získalo diplom úspešného riešiteľa.

  Adam Krecháč, Mária Chovancová z 5.C a Timotej Husár z 3.C triedy sa umiestnili vo svojej kategórii na 1. mieste.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria