Detský spevácky zbor Vážky

Vznik zboru

Detský spevácky zbor Vážky pracuje na ZŠ Dlhé Hony 1 v Trenčíne od roku 2007. Jeho členskú základňu tvoria žiaci tejto školy  od 1.- 9. ročníka.  Zakladateľkou, vedúcou a dirigentkou zboru je PaedDr.Miroslava Kaliňáková. Korepetítormi zboru boli do roku 2012   žiaci našej základnej školy/ Adam Záhumenský, Ján Hunák /. V rokoch 2013 –2014 bol  príležitostným  korepetítorom zboru  Mgr. Samuel Bánovec, v rokoch 2014 – 2015 bola korepetítorkou Mgr. Janka Ďurinová a od roku 2016 je korepetítorkou zboru Janka Daubnerová.  V organizačnom tíme, ktorý pomáha dirigentke po organizačnej stránke so speváckym zborom je okrem dirigentky PaedDr. Miriam Masaryková, Mgr. Tatiana Remo a Mgr. Alena Šimovičová. 

   Cieľom zboru je sprostredkovať svojim členom zážitky nielen zo zborového spevu, ale aj z verejných vystúpení pre veľké množstvo poslucháčov. Vedľajším efektom je posilnenie kolektívnej súdržnosti a spoločenského správania.

Repertoár zboru tvoria predovšetkým skaldby 20. storočia, zborové úpravy ľudových a muzikálových  piesní, vianočný repertoár. Zbor sa snaží priblížiť tradičnú kantilénu dnešnej výrazne rytmickej hudbe tak, aby pri zachovaní všetkých hodnôt zborového spevu bola táto pre deti čo najbližšia a najprirodzenejšia. Zbor každoročne uskutočňuje príležitostné vystúpenia pre verejnosť. V roku 2013 sa prvýkrát zúčastnil celoslovenského kola súťaže detských speváckych zborov Mládež spieva, kde získal strieborné pásmo, v roku 2015 získal na krajskom kole Mládež spieva zlaté pásmo a celoštátnom kole strieborné pásmo. V školskom roku 2014 - 2015 spolupracoval s DPS Carmina Bona zo Zlína, s ktorým uskutočnil dva verejné koncerty, jeden z nich si mohli vypočuť diváci v Trenčíne a jeden naopak v Zlíne. V roku 2014 bol náš spevácky zbor ocenený primátorom mesta Trenčín Mgr.Richardom Rybníčkom ako Detská osobnosť mesta Trenčín. V školskom roku 2016/2017 sa zbor opäť pripravuje na niekoľko verejných koncertov a súťaž detských speváckych zborov Mládež spieva.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
    Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
  • 032-6521012

    Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
    032-6520544

Fotogaléria