Detský spevácky zbor Vážky

Vznik zboru

     

Detský spevácky zbor Vážky pracuje na ZŠ Dlhé Hony 1 v Trenčíne od roku  2007. Jeho členskú základňu tvoria žiaci tejto školy   1.- 9. ročníka.  Zakladateľkou, vedúcou a dirigentkou zboru je PaedDr.Miroslava Kaliňáková. Korepetítormi zboru boli do roku 2012   žiaci našej základnej školy/ Adam Záhumenský, Ján Hunák /. V rokoch 2013 –2014 bol  príležitostným  korepetítorom zboru  Mgr.Samuel Bánovec, v rokoch 2014 – 2015 bola korepetítorkou Mgr. Janka Ďurinová. Od roku 2016 je korepetítorkou zboru Janka Daubnerová. Dirigentke so speváckym zborom pomáha po organizačnej stránke PaedDr. Miriam Masaryková, Mgr. Tatiana Remo a Mgr. Alena Šimovičová. 

Sme jeden z mála  detských speváckych zborov  na Slovensku, ktoré sa intenzívne aj s účasťou na celoštátnej súťaži venujú zborovému spevu na základnej škole v rámci bežného záujmového krúžku. Prevažná väčšina  detských zborov pracuje  iba na základných umeleckých školách. 

     Cieľom zboru je šíriť, uchovávať a rozvíjať umenie zborového spevu, sprostredkovať svojim členom zážitky nielen zo zborového spevu, ale aj z verejných vystúpení pre veľké množstvo poslucháčov a uspokojovať záujem detí o neprofesionálnu umeleckú tvorbu v zborovom speve. Na súťažiach  zborového spevu majú zase deti možnosť porovnať svoju úroveň s úrovňou iných speváckych zborov, čo je pre nich  motiváciou pre ďalšiu činnosť  a zlepšovanie sa  v zborovom speve. Vedľajším efektom je posilnenie kolektívnej súdržnosti, spoločenského správania a zmysluplné vypĺňanie voľného času detí a mládeže.

     Zbor každoročne uskutočňuje niekoľkokrát v roku príležitostné vystúpenia pre širokú verejnosť.  V roku 2013 sa prvýkrát zúčastnil celoštátneho kola súťaže detských speváckych zborov Mládež spieva s dvojročnou periodicitou, kde získal strieborné pásmo. V roku 2015 získal na krajskom kole Mládež spieva zlaté pásmo a v celoštátnom kole strieborné pásmo. V školskom roku 2014 - 2015 spolupracoval s DPS Carmina Bona zo Zlína, s ktorým uskutočnil dva verejné koncerty. Jeden koncert  si mohli diváci vypočuť v Trenčíne a jeden naopak v Zlíne. V roku 2014 bol náš spevácky zbor ocenený primátorom mesta Trenčín Mgr.Richardom Rybníčkom ako Detská osobnosť mesta Trenčín. V roku 2017 sa zbor opäť zúčastnil súťaže detských speváckych zborov Mládež spieva, kde v krajskom kole získal zlaté pásmo a v celoštátnom kole tiež zlaté pásmo a cenu poroty za hlasovú kultúru. V roku 2017 prevzala dirigentka zboru cenu TSK Flores musarum za dosiahnuté úspechy pri práci s detskými interpretmi a reprezentáciu TSK. V roku 2017 zorganizoval zbor spoločný verejný koncert s významným celoslovenským miešaným speváckym zborom CON MOTO v Trenčíne. Zbor sa pravidelne zúčastňuje na Adventnom koncerte speváckych zborov Daj Boh šťastia tejto zemi..., ktorý organizuje TNOS v Trenčíne a tiež trenčianskeho festivalu Bella a capella.

     Rok 2018 bol Národným osvetovým centrom vyhlásený ako rok zborového spevu a pri tejto príležitosti sa uskutoční v Slovenskom rozhlase 1.6.2018 koncert najlepších detských speváckych zborov zo Slovenska, kde náš zbor bude ako jediný reprezentovať Trenčiansky samosprávny kraj.

     Pri príležitosti 10. výročia zboru sme nahrali naše debutové CD  - DSZ Vážky, ktoré bolo prezentované na verejnom koncerte zboru 12.5.2018 v Evanjelickom kostole a.v. v Trenčíne.

V rámci 10-ročného pôsobenia speváckeho zboru sa vystriedalo 80 spevákov a uskutočnili  sme  35 koncertných vystúpení na školských a verejných podujatiach.

O minulého školského roka sme uskutočnili koncert so Speváckym zborom mesta Nová Dubnica a  mládežníckym speváckym zborom Piarissimo z Trenčína.

Posledným naším úspechom je účasť na medzinárodnej súťaži Voce magna v Žiline, kde sme si vyspievali v záplave našich a zahraničných zborov  krásne strieborné pásmo.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
    Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
  • 032/6521012

    Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
    032/6520544

Fotogaléria