Detský spevácky zbor Vážky

Vznik zboru

     

Detský spevácky zbor Vážky

        pracuje na ZŠ Dlhé Hony 1 v Trenčíne od roku  2007. Jeho členskú základňu tvoria predovšetkým žiaci tejto školy   2.- 9. ročníka, ale aj žiaci z iných škôl.  Zakladateľkou, vedúcou a dirigentkou zboru je PaedDr.Miroslava Kaliňáková. Korepetítormi zboru boli do roku 2012   žiaci našej základnej školy/ Adam Záhumenský, Ján Hunák /. V rokoch 2013 –2014 bol  príležitostným  korepetítorom zboru  Mgr.Samuel Bánovec, v rokoch 2014 – 2015 bola korepetítorkou Mgr. Janka Ďurinová, v rokoch 2016 - 2019 Janka Daubnerová a od roku 2019 až doteraz je korepetítorkou bývalá členka zboru Veronika Chovancová. Dirigentke so speváckym zborom pomáha po organizačnej stránke Mgr. Alena Šimovičová, PaedDr. Miriam Masaryková a Mgr. Tatiana Remo  . 

     Sme jeden z mála  detských speváckych zborov  na Slovensku, ktoré sa intenzívne aj s účasťou na celoštátnej súťaži venujú zborovému spevu na základnej škole v rámci bežného záujmového krúžku. Prevažná väčšina  detských zborov pracuje  iba na základných umeleckých školách. 

     Cieľom zboru je šíriť, uchovávať a rozvíjať umenie zborového spevu, sprostredkovať svojim členom zážitky nielen zo zborového spevu, ale aj z verejných vystúpení pre veľké množstvo poslucháčov a uspokojovať záujem detí o neprofesionálnu umeleckú tvorbu v zborovom speve. Na súťažiach  zborového spevu majú zase deti možnosť porovnať svoju úroveň s úrovňou iných speváckych zborov, čo je pre nich  motiváciou pre ďalšiu činnosť  a zlepšovanie sa  v zborovom speve. Vedľajším efektom je posilnenie kolektívnej súdržnosti, spoločenského správania a zmysluplné vypĺňanie voľného času detí a mládeže.

     Zbor každoročne uskutočňuje niekoľkokrát v roku príležitostné vystúpenia pre širokú verejnosť a zúčastňuje sa zborových súťaží určených pre detské zbory.  

 Úspechy na súťažiach a iné:

 1. 14. – 16. 6. 2013 – celoštátna súťaž detských speváckych zborov Mládež spieva, Prievidza - STRIEBORNÉ PÁSMO
 2. apríl 2015  - krajská súťaž detských speváckych zborov Mládež spieva, Ilava – ZLATÉ PÁSMO
 3. jún 2015 - celoštátna súťaž detských speváckych zborov Mládež spieva, Prievidza – STRIEBORNÉ PÁSMO
 4. 26. 4.2017 – krajská súťaž detských speváckych zborov Mládež spieva, Ilava – ZLATÉ PÁSMO
 5.  8. – 9. 6.2017 – celoštátna súťaž Mládež spieva Prievidza – ZLATÉ PÁSMO
 6.   Pri príležitosti 10. výročia zboru / 12.5.2018 / bolo nahraté naše debutové CD  - DSZ Vážky.
 7. október 2019  - účasť na medzinárodnej súťaži  speváckych zborov Voce magna v Žiline – STRIEBORNÉ PÁSMO
 8.  26. 4.2019 – krajská súťaž detských speváckych zborov Mládež spieva, Ilava – ZLATÉ PÁSMO

Spolupráca s inými speváckymi zbormi

Od roku 2014 zbor spolupracuje s DPS Carmina Bona zo Zlína, s ktorým uskutočnil 6 verejných koncertov. Štyri koncerty  si mohli diváci vypočuť v Trenčíne a dva naopak v Zlíne. Spolupracovali sme s nimi aj v roku 2021 a 2022 na spoločnom medzinárodnom projekte Zpívání je to, co máme společné, v rámci ktorého sa uskutočnili dva veľké verejné koncerty v Trenčíne a Zlíne a nahralo sa spoločné CD obidvoch zborov. Zbor spolupracoval aj so speváckym zborom Piarissimo z Trenčína a  so Speváckym zborom mesta Nová Dubnica. V roku 2017 zorganizoval zbor spoločný verejný koncert s významným celoslovenským miešaným speváckym zborom CON MOTO v Trenčíne. V roku 2018 bola pre nás obohacujúca spolupráca a spoločný koncert s opernými spevákmi Martinom Babjakom a Teréziou Kružliakovou. Zbor sa pravidelne zúčastňuje na Adventnom koncerte speváckych zborov Daj Boh šťastia tejto zemi..., ktorý organizuje TNOS v Trenčíne a tiež trenčianskeho festivalu Bella a capella.

Ocenenia zboru:

 1. jún 2014 – ocenenie Detská osobnosť mesta Trenčín primátorom mesta
 2. jún 2017 - ocenenie   Trenčianskeho samosprávneho kraja  cenou Flores musarum za dosiahnuté úspechy zboru a reprezentáciu TSK
 3. jún 2019 – ocenenie TSK cenou Talent Trenčianskeho kraja 2019 za prínos, dosiahnuté úspechy pri práci s detskými interpretmi a reprezentáciu Trenčianskeho sam
  osprávneho kraja a šírenie zborového umenia na koncertoch pre verejnosť  
 4.   jún 2019 - ocenenie Detská osobnosť mesta Trenčín primátorom mesta Trenčín

Koho náš medailón zaujal a chcel, aby aj jeho dieťa sa stalo súčasťou našej veľkej hudobnej rodiny, radi ho medzi nami privítame.

Spracovala dirigentka a vedúca DSZ Vážky PaedDr.Miroslava Kaliňáková

Kontakt: mirkagalka@gmail.com

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria