• Žihadielko

  Vyhrajme detské ihrisko !! Ďakujeme za každý hlas :-) Hlasovanie končí 28. februára. Hlasujme na www.zihadielko.sk

  Viac sa dozviete po kliknutí na nasledujúci odkaz:

   A4_Trencin_Zihadielko.pdf

 • Školský ples

  Cena vstupenky je 25 €/osoba 

  (v cene je večera, káva/čaj, občerstvenie, kapustnica)

  Vstupenky možno zakúpiť prostredníctvom triednych učiteľov alebo na vedení školy, najneskôr do 1.2. 2018.

   

 • Prihlášky na stredné školy

  Prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami, bilingválne gymnázia

  5.2.2018 od 14:00 - 15:30 h

  6.2.2018 od 12:00 - 13:30 h

  8.2.2018 od 8:00  - 10:30 h

  Potvrdené prihlášky doniesť do 16.2.2018

  Prihlášky sú zaslané na SŠ do 28.2.2018

  Ostatné stredné školy a 8. ročné gymnáziá si prihlášky vyzdvihnú rodičia /zákonný zástupca/ 

  5.4.2018 od 8:00 - 10:30 h

  9.4.2018 od 14:00 -15:30 h

  10.4.2018 od 12:00 - 13:00 h kabinet výchovného poradcu na 2. poschodí

  Potvrdené a podpísané prihlášky odovzdať do 16.4.2018

  Prihlášky musia byť poslané na SŠ do 20.4.2018

 • Dejepisná olympiáda - školské kolo

  Už tradične sa na našej škole konalo školské kolo dejepisnej  olympiády. Zúčastnilo sa 39 žiakov zo 6., 7. ,8. a 9. ročníka. Z každej kategórie postúpili do okresného kola dvaja žiaci.

  6. ročník: Tomáš Otrubčák a Radovan Mráz

  7. ročník: Nikol Samáková a Terézia Lendvayová

  8. ročník: Laura Korsáková a Matúš Zavřel

  9. ročník: Michal Krulich a Roman Magula

 • Technická olympiáda - okresné kolo

   V  tomto ročníku  technickej olympiády nás úspešne reprezentovali Filip Baďura zo 7.C, ktorý v kategórii B skončil na 4. mieste.

  V kategórii A Michal Krulich -  Stanislav Letaši z 9.C obsadili 1. miesto a postupujú do krajského kola. 

  BLAHOŽELÁME ! 

 • Baby Barbell

  Dňa 2.12.2017 sa naši žiaci z krúžku Baby Barbell zúčastnili medzinárodného turnaja v Zlíne

  Chiara Doktorová  zo 6.C. obsadila vo vekovej kategórii 12 rokov 1. miesto.          Katka Marková v tej istej kategórii obsadila 2. miesto.                                                  Michal Guliš zo 4.C obsadil 2. miesto a Filip Motlo zo 4.B 3. miesto obaja v kategórii 9.ročných. V kategórii 7. ročných sa na krásnom 2. mieste umiestnil Christian Doktor z 1.C. Za krásne výkony a nové osobné rekordy im gratulujeme !

  Zuzana Svrčková

 • Beseda o EÚ

  Žiaci 7. a 8. ročníka mali dňa 1.12.2017 zaujímavé vyučovanie o Európskej únii. Z trenčianskej pobočky Europe Direct prišla V. Králiková a porozprávala im o vzniku, fungovaní a cieľoch únie. Mali možnosť pozrieť si aj zopár krátkych videí a na záver si zasúťažili. Najlepšie tímy boli odmenené darčekmi. Hodina sa im veľmi páčila a veríme, že aj v budúcnosti spestríme vyčovanie podobným spôsobom.

 • Šach - okresné kolo

   Pod vedením pani učiteľky Janechovej sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v šachu. Frederik Dohal z 5.B - 7. miesto, David Jelínek z  9.B - 5. miesto, Strmenský z 4.B, Juraj Kozáčik z 9.B a Júlia Bystrická z 8.C - 6. miesto.

  Ako družstvo sme obsadili krásne 3.miesto.Ďakujeme za reprezentáciu .

   

 • Bedminton - krajské kolo

  Vo štvrtok 23.11.sa v Ilave uskutočnilo krajské kolo v bedmintone. Naše žiačky Lucia Hríbiková 8.B a Natália Polhorska 9.B si počínali veľmi dobre. Obsadili krásne 2.miesto.

  Ďakujeme za reprezentáciu.

 • iBobor

  11. ročník informatickej súťaže iBobor

  Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do tejto zaujímavej súťaže, s počtom žiakov 128. Na Slovensku sa zúčastnilo  74 216 súťažiacich z 992 škôl. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov“. Na našej škole  61 žiakov získalo diplom úspešného riešiteľa.

  Adam Krecháč, Mária Chovancová z 5.C a Timotej Husár z 3.C triedy sa umiestnili vo svojej kategórii na 1. mieste.

 • Soškársky päťboj

  Dňa 14.11.2017 sa na Strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom uskutočnil 3. ročník súťaže pre žiakov základných škôl "Soškársky päťboj". Súťaže sa zúčastnilo 12 základných škôl z Trenčianskeho kraja. Naši žiaci Michal Krulich a Filip Balek z 9.C triedy obsadili pekné 4. miesto, kde od medailovej priečky ich delil jediný bod. Súťažiaci preukázali svoje vedomosti v piatich kolách. Mladý elektrikár  - Mladý strojár  - Kreslenie s korytnačkou  - Programovanie NXT robota - Bluetooth rally.

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

  Ing. Podskubová

 • Súťaž o Európskej únii

  Dňa 14.11.2017 sa konalo na TSK krajské kolo súťaže o Európskej únii, ktorá je určená pre žiakov 6. ročníkov. Našu školu pekne reprezentovali žiaci 6.B:                      Linda Horváthová, Milan Tunys a Nikolaj Blaško (+ náhradníčka Miška Skovajsová). Hoci nevyhrali, získali pekné ceny a hlavne sa veľa dozvedeli o Európskej únii a jej štátoch.

  RNDr. Dvoranová

 • Trenčianske hodiny - región

  1. miesto Tomáš Lendvay 9.C

  3. miesto Jasmína Mikušová 6.A

  Pripravovala: PaedDr. Kaliňáková

  1. miesto Soňa Maradíková 6.A

  2. miesto Urban Zahumenský 8.A

  1. miesto Ema Vavríková 3.C

  Pripravovala: Mgr. Fabová

 • Rímska kuchyňa

  V piatok 10.11.2017 sa na našej základnej škole udialo špeciálne vyučovanie dejepisu. Medzi našich šiestakov zavítali ľudia s občianskeho združenia WAGUS. Pripravili si pre nás veľmi zaujímavú hodinu o rímskej gastronómii. Pani Júlia Spustová nám porozprávala o tom, čo všetko Rimania v staroveku jedli, akým spôsobom si to upravovali a dokonca sme sa dozvedeli aj to, ako svoje potraviny konzervovali. Počas tejto hodiny nezostalo len pri suchej teórii, ale žiaci i učitelia mali možnosť ochutnať niektoré rímske pochúťky. Konkrétne to bola cícerová omáčka s chlebovými plackami a rímsky chlieb ochutený medom. V triede bol prítomný aj rímsky vojak, ktorý čo to prezradil zo života rímskeho legionára. Žiakom sa táto hodina veľmi páčila.

 • Hodina deťom

  V tomto školskom roku sa naša škola rozhodla zapojiť do celoslovenskej verejnej zbierky "Hodina deťom". V piatok 10.11.2017 sa traja žiaci našej školy, Patrik Struk, Nikola Lintnerová a Nicole Katarína Sedláčková vybrali s pokladničkou medzi žiakov našej školy a ľudí v meste Trenčín. Podarilo sa im vyzbierať  celkovú sumu 195,62€. Tieto peniaze sú určené na pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne znevýhodneným deťom, ale aj talentovaným a bežným deťom. Naši žiaci boli veľmi radi, že mohli takouto formou pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

  koordinátor skupiny PaedDr. Ľuboš Gondár

 • Florbal - okresné kolo

  4.11.2017 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale chlapcov. Za účasti najlepších družstiev - ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Hodžova, ZŠ Východná a ZŠ Na Dolinách. Hneď v úvodnom zápase sme sa stretli s Hodžovou. Chlapci bojovali ale aj napriek úsiliu prehrali 4:0. Po tomto zápase sme sa zmobilizovali a vyhrali ďalšie dva zápasy s Východnou a aj Na Dolinách. Hodžova len remizovala so školou Na Dolinách a stále tam bola malá nádej, no zázrak sa nekonal ! Nakoniec sme obsadili skvelé 2.miesto. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu: Jakub Repka, Filip Cifranič, Patrik Blažej z 8.C, Jozef Dráb, Matej Bulko 9.B, Matej Galajda 8.A, Samuel Polák 8.B, Samuel Vlnka 7.C, Tomáš Bulejčík 7.A a Juraj Blažej 7.B.

  Zuzana Svrčková

 • Bedminton

  Okresné kolo

  1. miesto Polhorská Natália +  Hríbiková Lucia

  3. miesto Závodský Matúš + Vajdulák Ľubomír

  Regionálne kolo

  1. miesto Hríbiková Lucia + Polhorská Natália

 • Timravina studnička

  Tatiana Capová, 9.C, získala v tejto súťaži 1.miesto v okresnom kole 3.kategórii a postup do celoslovenského kola v Lučenci.

  Pripravovala:PaedDr. Kaliňáková

 • Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

  Izabela Mišáková, 8.C, získala v tejto súťaži 1.miesto v krajskom kole v 3.kategórii.

  Pripravovala:PaedDr. Kaliňáková

 • Medzinárodný turnaj TULL

  26.10 2017 sa naši žiaci Katarína Marková , Chiara Doktorová , Filip Motlo  a Michal Guliš zúčastnili medzinárodného turnaja o Zlatú ružu Tulnu. V silnej konkurencii sa nestratili a dôstojne reprezentovali našu školu.Chiara Doktorova získala 1.miesto v kategórii do 11 rokov. Katarína Marková v tej istej kategórii získala 3.miesto .V kategórii do 9 rokov Michal Guliš obsadil 3.miesto a Filip Motlo 5.miesto.

  Ako družstvo sme obsadili 1.miesto spomedzi 7 družstiev, ktoré sa zúčastnili. Ďakujeme všetkým deťom za krásnu reprezentáciu . 

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria