• Oznam ŠJ

  Oznamujeme rodičom, že posledná možnosť odhlásiť dieťa z obeda je v piatok 22.6.2018 

 • Oznam

  22.6.2018 - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Pre záujemcov bude otvorený ŠKD, bez stravy.

 • Krst CD

   

  Krásne hlasy, radosť z hudby a speváci, ktorým to ladí – takto píšu o našom detskom speváckom zbore Vážky.12.máj 2018 bol pre tento zbor výnimočný. Oslavoval 10.výročie svojho pôsobenia a krstil svoje debutové CD. Predstavil ho verejnosti ako inak - spevom. Ten sa niesol priestormi Evanjelického kostola a verejnosť spolu s rodičmi, starými rodičmi i súrodencami zažila príjemný umelecký zážitok v podobe najobľúbenejších skladieb zboru. Jeho krstný otec p. riaditeľ školy  Mgr. Michal Galko poprial CD a zboru veľa úspechov. Veľkým prekvapením boli spoločné skladby s bývalými zboristami, ktorí si prišli zaspomínať a spolu s nami užiť atmosféru vydareného koncertu.

 • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

  1.miesto Emília Škvareninová    6.A - postup na celoslovenskú prehliadku

  Pripravovala: Mgr. Fabová

 • Olympiáda Francúzsky jazyk - celoslovenské kolo

  3. miesto  Leila Kadlecová    6.C

  Pripravovala: PaedDr. Kličková

 • Hádzaná - okresne kolo

  Naše družstvo dievčat vybojovalo krásne 2. miesto

 • Olympiáda Ruský jazyk - celoslovenské kolo

  4. miesto   Izabela Mišáková   8.C

  Pripravovala: PaedDr. Bočkayová

 • Chemická olympiáda - krajské kolo

  10. miesto Tomáš Lendvay   9.C

  16. miesto Michal Krulich     9.C

  Pripravovala: PaedDr. Hasajová

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  1. miesto   Tereza Lendvayová  7.C

  4. miesto   Lea Sedláčková        7.C

  Pripravovala: Mgr. Halgošová

 • Slávik Slovenska - okresné kolo

  1. miesto Ema Vavríková      3.C

  Pripravovali: Mgr. Oravcová, Mgr. Fabová

  3. miesto Jakub Zboray        5.C

  1. miesto Tomáš Lendvay    9.C

  Pripravovala: PaedDr. Kaliňáková

  B L A H O Ž E L Á M E !

   

 • Fyzikálna olympiáda - krajské kolo

  1. miesto  Michal Krulich     9.C

  2. miesto Tomáš Lendvay   9.C

  9. miesto Stanislav Letaši   9.C

  Pripravoval: Mgr. Galko       

   B L A H O Ž E L Á M E !

 • Zápis do 1. ročníka

  Do galérie Zápis do 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • Zoznam prijatých žiakov

  Na základe zápisu detí do prvého ročníka sú prijaté deti s týmito kódmi /kód ste obrdžali na zápise/:

  102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 160, 161, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 203, 205, 207, 209, 210, 213, 216, 219

  Ďalší prijatí žiaci:

  101, 108, 122, 127, 138, 162, 176 

  Ostatné deti sú zatiaľ neprijaté, pretože bola naplnená maximálna kapacita školy. Nakoľko sa stav ešte mení, rozhodnutia o neprijatí budú vydané až neskôr. Neprijatým vydáme zápisné lístky, aby sa mohli zapísať do inej školy. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme, ale počet prihlásených detí zo školského obvodu školy presiahol kapacitné možnosti školy.

   

  Rozhodnutia o prijatí si môžete prevziať v kancelárii školy od utorka 17. 4. v čase od 7:00 do 15:00. Rozhodnutia sa vydávajú do vlastných rúk obom zákonným zástupcom žiaka po predložení občianskeho preukazu. V prípade, že si nemôžete rozhodnutie prevziať osobne dajte nám vedieť. Pošleme vám ho poštou

 • Pozvánka na koncert

 • Matematika - okresné kolo

  MO 6

  4. miesto Tomáš Otrubčák    6.C

  4. miesto Adam Spaček        6.C

  Pripravovala: Mgr. Žatková

  MO 7

  1. miesto Andrej Škoviera     7.C

  MO 8

  4. miesto Laura Korsáková   8.C

  6. miesto Izabela Mišáková   8.C

  8. miesto Júlia Bystrická       8.C

  Pripravovala: Mgr. Krivošová

 • Matematika - krajské kolo

  2. miesto Michal Krulich 9.C

  9. miesto Tomáš Lendvay 9.C

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala: Mgr. Krivošová 

 • Geografická olympiáda - krajské kolo

  kategória F

  1. miesto Tereza Lendvayová    7.C

  3. miesto Andrej Škoviera          7.C

  6. miesto Tomáš Otrubčák         6.C

  kategória E

  3. miesto Tomáš Lendvay 9.C - postup 

  Pripravovala: RNDr. Dvoranová

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  2. kategória

  1. miesto Emília Škvareninová 6.A

  3. kategória - poézia

  3. miesto Ella Steiningerová 8.A

  Pripravovala: Mgr. Fabová

  1. miesto Natália Přibylová 9.C

  Próza

  3. miesto Tomáš Lendvay 9.C

  Pripravovala: PaedDr. Kaliňáková

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  Kategória D

  1. miesto Michal Krulich

  2. miesto Alena Panáčková

  3. miesto Tomáš Lendvay

  12. miesto Alexandra Jedináková

  16. miesto Tatiana Capová

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala: PaedDr. Hasajová

 • Marec - mesiac knihy

  Dňa 22.3.2018 sa trieda 2.A zmenila na rozprávkovú. Žiaci oblečení do rozprávkových postáv si spoločne s pani učiteľkou pripomenuli marec - mesiac knihy a zažili rozprávkový deň so svojou obľúbenou knihou. 

  Mgr.Pernisová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria