• Oznam ŠKD

  Poplatok za ŠKD je splatný do 15. septembra 2018 v sume 26,20 € ( september - december ). Bankové spojenie: IBAN: SK72 7500 0000 0040 1647 4452. Do správy pre prijímateľa udveďte meno a priezvisko dieťaťa , triedu.   

 • Oznam ŠJ

  Spôsob úhrady stravného je trvalým príkazom.

  IBAN: SK 75 7500 0000 0040 1647 4495

 • Zaradenie žiakov

  Zaradenie novoprijatých žiakov a žiakov 1. a 5. ročníka nájdete po kliknutí v ľavom menu na položku žiaci.

 • Pohár riaditeľa školy

  Do galérie Pohár riaditeľa školy boli pridané fotografie.

 • Slávik Slovenska - krajské kolo

  2. miesto Ema Vavríková

  Pripravovala: Mgr. Fabová 

 • Finančné vzdelávanie

  V mesiacoch máj-jún 2018 sa na trenčianskych základných školách už po tretíkrát uskutočnili  pre žiakov 9. ročníka  dvojdňové semináre s názvom "Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní". Semináre realizovalo občianske združenie Zlatá tehlička, o.z. v spolupráci s mestom Trenčín. 
  Pod vedením skúsenej lektorky - Ing. Kataríny Vavríkovej žiaci  získavali teoretické, ale i praktické vedomosti z oblasti rodinných financií.  Deti mali možnosť vyskúšať si  reálny svet "dospelákov"formou hier, súťaží a praktických cvičení.  Zážitkovým spôsobom si  osvojili základné finančné pojmy, ako aj riešenia úloh, ktoré ich čakajú v reálnom živote. 
  Semináre  bol ukončené výstupným testom. Najlepší boli odmenení vecnými cenami i diplomom. Spätná väzba žiakov  bola výborná a dúfame, že to bude jeden z momentov, na základe ktorých táto úspešná spolupráca občianskeho združenia i mesta Trenčín bude naďalej pokračovať  i na našej škole :)))

   

 • Oznam ŠJ

  Oznamujeme rodičom, že posledná možnosť odhlásiť dieťa z obeda je v piatok 22.6.2018 

 • Krst CD

   

  Krásne hlasy, radosť z hudby a speváci, ktorým to ladí – takto píšu o našom detskom speváckom zbore Vážky.12.máj 2018 bol pre tento zbor výnimočný. Oslavoval 10.výročie svojho pôsobenia a krstil svoje debutové CD. Predstavil ho verejnosti ako inak - spevom. Ten sa niesol priestormi Evanjelického kostola a verejnosť spolu s rodičmi, starými rodičmi i súrodencami zažila príjemný umelecký zážitok v podobe najobľúbenejších skladieb zboru. Jeho krstný otec p. riaditeľ školy  Mgr. Michal Galko poprial CD a zboru veľa úspechov. Veľkým prekvapením boli spoločné skladby s bývalými zboristami, ktorí si prišli zaspomínať a spolu s nami užiť atmosféru vydareného koncertu.

 • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

  1.miesto Emília Škvareninová    6.A - postup na celoslovenskú prehliadku

  Pripravovala: Mgr. Fabová

 • Olympiáda Francúzsky jazyk - celoslovenské kolo

  3. miesto  Leila Kadlecová    6.C

  Pripravovala: PaedDr. Kličková

 • Hádzaná - okresne kolo

  Naše družstvo dievčat vybojovalo krásne 2. miesto

 • Olympiáda Ruský jazyk - celoslovenské kolo

  4. miesto   Izabela Mišáková   8.C

  Pripravovala: PaedDr. Bočkayová

 • Chemická olympiáda - krajské kolo

  10. miesto Tomáš Lendvay   9.C

  16. miesto Michal Krulich     9.C

  Pripravovala: PaedDr. Hasajová

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  1. miesto   Tereza Lendvayová  7.C

  4. miesto   Lea Sedláčková        7.C

  Pripravovala: Mgr. Halgošová

 • Slávik Slovenska - okresné kolo

  1. miesto Ema Vavríková      3.C

  Pripravovali: Mgr. Oravcová, Mgr. Fabová

  3. miesto Jakub Zboray        5.C

  1. miesto Tomáš Lendvay    9.C

  Pripravovala: PaedDr. Kaliňáková

  B L A H O Ž E L Á M E !

   

 • Fyzikálna olympiáda - krajské kolo

  1. miesto  Michal Krulich     9.C

  2. miesto Tomáš Lendvay   9.C

  9. miesto Stanislav Letaši   9.C

  Pripravoval: Mgr. Galko       

   B L A H O Ž E L Á M E !

 • Zápis do 1. ročníka

  Do galérie Zápis do 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • Zoznam prijatých žiakov

  Na základe zápisu detí do prvého ročníka sú prijaté deti s týmito kódmi /kód ste obrdžali na zápise/:

  102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 160, 161, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 203, 205, 207, 209, 210, 213, 216, 219

  Ďalší prijatí žiaci:

  101, 108, 122, 127, 138, 162, 176 

  Ostatné deti sú zatiaľ neprijaté, pretože bola naplnená maximálna kapacita školy. Nakoľko sa stav ešte mení, rozhodnutia o neprijatí budú vydané až neskôr. Neprijatým vydáme zápisné lístky, aby sa mohli zapísať do inej školy. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme, ale počet prihlásených detí zo školského obvodu školy presiahol kapacitné možnosti školy.

   

  Rozhodnutia o prijatí si môžete prevziať v kancelárii školy od utorka 17. 4. v čase od 7:00 do 15:00. Rozhodnutia sa vydávajú do vlastných rúk obom zákonným zástupcom žiaka po predložení občianskeho preukazu. V prípade, že si nemôžete rozhodnutie prevziať osobne dajte nám vedieť. Pošleme vám ho poštou

 • Pozvánka na koncert

 • Matematika - okresné kolo

  MO 6

  4. miesto Tomáš Otrubčák    6.C

  4. miesto Adam Spaček        6.C

  Pripravovala: Mgr. Žatková

  MO 7

  1. miesto Andrej Škoviera     7.C

  MO 8

  4. miesto Laura Korsáková   8.C

  6. miesto Izabela Mišáková   8.C

  8. miesto Júlia Bystrická       8.C

  Pripravovala: Mgr. Krivošová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria