Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Krátka
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Labáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.B
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Trembecká
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.C
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Pernisová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 2.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Miriam Masaryková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 2.B
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Šárka Šicková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.C
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Rarigová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 3.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Drgová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 3.B
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Naďa Oravcová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 3.C
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Zubová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 4.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Elena Jandíková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 4.B
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Behanová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 4.C
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Svrčková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 5.A
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivan Halgoš
Učebňa Kmeňová učebňa pre 5.B
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Ševčíková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 5.C
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Baránek
Učebňa Kmeňová učebňa pre 6.A
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľuboš Gondár
Učebňa Kmeňová učebňa pre 6.B
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Fabová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 6.C
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Adela Házová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 7.A
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Lépöová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 7.B
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Miroslava Kaliňáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 7.C
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Mandelíková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 8.A
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Žatková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 8.B
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Kličková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 8.C
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Murcinová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 9.A
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Valtová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 9.B
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Erika Podskubová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 9.C

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
    Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
  • 032/6521012

    Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
    032/6520544

Fotogaléria