• Zápis do prvého ročníka

  Základná škola,  Dlhé Hony 1,  Trenčín   

  oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2015/2016 sa uskutoční v dňoch:

  20.- 21. januára 2015 od 14:00 do 17:00 v priestoroch školy.   

  K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti zákonného zástupcu.

   

  Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné osobné údaje:

  -meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a adresu trvalého bydliska dieťaťa

  -meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska a zamestnávateľa, telefonický kontakt zákonných zástupcov

  V prípade ak sa zápisu zúčastní iba jeden zákonný zástupca tak:

  - prinesie potvrdenie o súhlase druhého zákonného zástupcu s výberom školy /Suhlas_so_zapisom.docx/. Podpis nemusí byť úradne overený.

  - ak nebude možné zabezpečiť súhlas druhého zákonného zástupcu, podpíše čestné prehlásenie o súhlase druhého rodiča s výberom školy  /Cestne_prehlasenie.docx/.

  Vyjadrenie aj druhého zákonného zástupcu sa vyžaduje z dôvodu, že obidvaja rodičia sú rovnocennými zákonnými zástupcami maloletého dieťaťa a vzdelávanie v základných školách sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, nejde teda len o bežnú záležitosť, o ktorej by mohol rozhodovať len jeden z rodičov.

  Ďalšie informácie:

  V prípade, že pri zápise do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 bude väčší záujem detí o našu školu, ako je možné z kapacitných dôvodov prijať, bude určené poradie prijatých detí podľa nasledovných kritérií:

  1. Deti, ktorých súrodenec je žiakom našej školy a má trvalý pobyt v meste Trenčín

  2. Deti, ktoré majú bydlisko v okolí školy

  3. Deti z iných častí Trenčína

  4. Deti z iných obcí


   

  Poradie na zápise nie je rozhodujúce! 

   

  Bližšie informácie: Tel.: 032/6521012  Mail: zs.dlhehony@stonline.sk  Web: www.zsdhonytn.edupage.org , www.zsdhony.sk

   

 • Olympiáda v SJL - okresné kolo

  V tejto náročnej olympiáde našu školu úspešne reprezentovala Zuzana Žovincová, ktorá získala 2. miesto.

  B L A H O Ž E L Á M E ! 

  Pripravovala: PaedDr. Kaliňáková

 • Koncert DSZ Vážky

  Dňa 9.12.2014  sa v evanjelickom kostole v Trenčíne uskutočnil úžasný koncert nášho detského speváckeho zboru „VÁŽKY“  pod vedením dirigentky PaedDr. Kaliňákovej a korepetítorky Mgr. Ďurinovej a detského speváckeho zboru "CARMINA BONA" zo Zlína, pod vedením Mgr. Kozárkovej . Zbory si pripravili veľmi pestrý repertoár . Odzneli ľudové piesne ale aj piesne s vianočnou tematikou. Bol to pekný zážitok.

  Fotky z koncertu si môžete pozrieť v  - Fotky na stiahnutie v hlavnom menu 

   

 • Technická olympiáda - okresné kolo

                    Kategória A

                      3. miesto  Bitarovský Roman

                          Janiš Aurel

  Pripravovala: Ing. Podskubová

 • Trenčianske hodiny - regionálne kolo

  l. kategória

  1. miesto   Maradíková Soňa 

  3. miesto   Mikušová Jasmína

  ll. kategória 

  1. miesto   Magulová Barbora

             Tomáš Lendvay

  2. miesto   Kohoutová Nina

  3. miesto   Záhumenský Urban

  lll. kategória

  2. miesto   Ďuríková Emma

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovali: Mgr. Fabová, PaedDr. Kaliňáková

   

 • MIKULÁŠ CUP

  FANCLUB žiakov štvrtého ročníka  -  10 statočných (futbalistov) a ich pani učiteľky bojovali v športovej hale o česť našej školy. Našim športovcom sa veľmi dobre darilo, ale gól 3 sekundy pred koncom zápasu nás posunul až na konečné       4. miesto z 8 zúčastnených družstiev. Nie sme smutní, pretože sme vyhrali súťaž o Najkreatívnejší FANCLUB a náš žiak  Škoviera v súťaži brankárov získal 1. miesto.

 • Mikulášsky turnaj

  3. 12. 2014

  Predčasne, ale presne o 14:15 h  prišlo do našej telocvične veľa mikulášov, čertov, snehových vločiek, či snehuliakov- skrátka všetci čo asistujú MIKULÁŠOVI pri rozdávaní darčekov. Opäť paltilo staré známe pravidlo : "Všetci sme zvíťazili, všetci sme si zahrali."  

 • Olympiáda v ANJ - školské kolo

  Dňa 2.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
  Olympiády sa zúčastnilo 11 žiakov, ktorí súťažili o postup do obvodového kola v dvoch kategóriách. Výkony súťažiacich boli veľmi vyrovnané a porotu prekvapili vynikajúcou úrovňou ich komunikačných kompetencií.
  Porota po náročnom rozhodovaní vyniesla ortieľ a našu školu budú reprezentovať týto žiaci:
  Nina Fabová        - 7.C v kategórií 1A
  Klára Talianová     - 8.C v kategórií 1B
  Karolína Bystrická  - 7.C v kategórií 1C, postupuje priamo do krajského kola
  BLAHOŽELÁME !
 • Týždeň remesiel 

  Začiatkom novembra  sme usporiadali na prvom stupni Dni remesiel. V priebehu  jedného týždňa sa žiaci zoznámili s remeslami ako je košikárstvo, čipkárstvo, spracovanie šúpolia, obuvníctvo, keramikárstvo. Zruční remeselníci nielen predviedli svoje výrobky, ale dali možnosť deťom vyskúšať si svoju zručnosť a vyrobiť si vlastný výrobok. 

   

  Deti boli očarené rozmanitosťou strojov pri oprave topánok a spôsobe akým kedysi šili majstri obuvníci. Zaujalo ich šitie dvoma ihlami, opracovanie kože, šitie a brúsenie podošiev.  Videli lepenie, podbíjanie  a rozťahovanie topánok. Zistili, že práca obuvníka si vyžaduje nielen zručnosť, ale i trpezlivosť. Zatajovali  sme dych a skutočne počúvali, keď na hrnčiarskom kruhu svoju prácu a tvorivosť predviedla nevidiaca keramikárka. Pod jej rukami vyrástol za malú chvíľu krásny krčah, džbán či misa. Tety čipkárky nám ukázali, že zrak im slúži dobre i vo vyššom veku a ich výrobky boli ozaj prekrásne. Pracovať s 9 paličkami a prepletať ich tak, aby z toho vznikla krásna čipka, je naozaj majstrovský výkon.

  Vyrobiť výrobky z krehkej slamy je tiež umenie. Ku svojej činnosti potrebujú košikári nemlátenú, iba ručne pokosenú slamu. Napriek tomu, že nie je jednoduché získať vhodný materiál, sa nájdu ľudia, ktorí túto tradíciu našich predkov i naďalej zachovávajú. Ak by ste chceli vyrobiť jednoduchú ozdobu na stromček, či ozdobiť si ceruzku, treba prísť k nám do školy. Žiaci vám určite poradia, pretože prácu zručnej šúpoliarky skutočne pozorovali s neskrývaním záujmom.

  Veríme, že objavovaním tajomstva remesiel budeme pokračovať i v budúcnosti.

 •  Tvorivé dielne 

  Tvorivé dielne majú na našej škole tradíciu už šiesty rok. Tentokrát sa stretli všetky šikovné ruky a vytvorili si ježbabu a veselú mačku. Myslím, že sa im to podarilo, posúďte sami.

   

 • Halloween

    Halloween je anglosaský ľudový sviatok, ktorý sa oslavuje  31.októbra.  Práve tento sviatok som využila ako jeden z motivačných prvkov k anglickému jazyku, ktorý sa u nás učí už od 1. ročníka.

  Aby tento deň mal svoju správnu atmosféru, deti z 1. B prišli prezlečené za rôzne strašidielka, bosorky, kostlivcov, duchov,.....  Všetci sme sa zabávali, ale keďže aj strašidlá sa musia učiť , mali sme pripravené rôzne strašidelné úlohy z matematiky, slovenčiny, ale aj z angličtiny, ktoré sme hravo zvládli. Zvládli sme ich aj vďaka „ sladkému dopingu“, ktoré pripravili šikovné maminky týchto roztomilých strašidielok ;)  

   

 • FLORBAL CUP 2014

  27. október 2014 – STRIEBORNÝ PONDELOK  pre naše florbalové družstvo mladších chlapcov v zložení :

  Tomáš Bulejčík 4.A, Samko Vlnka 4.A, Adam Greguš 4.C, Jakub Nosek 4.A, Simon Mišák 4.A, Damian Dohál 3.A, Matej Mokráň 4.A,Jakub Vrba 4.A, Andrej Chmelík 3.C, Samko Benko 4.A, Juraj Blažej 4.C, Nikolas Vanko 3.C,.

  V tento deň sa konal v Športovej hale na Sihoti – „TRENČÍN FLORBAL CUP 2014“. Naši chlapci sa „vytiahli“, skončili na krásnom 2.mieste a z rúk primátora mesta prebrali pohár a na krk striebornú medailu. 

  Poďakovanie patrí aj  p. Bulejčíkovi za trénerské rady a p. Dohálovej za podporu a povzbudzovanie.

  SUPER DEŇ – SUPER VÝKON – SUPER UMIESTNENIE !

  BLAHOŽELÁME !

 • Šport

   

  V mesiaci október sme nezahálali ani v športe. Uskutočnilo sa školské kolo  v stolnom tenise. Medzi chlapcami zvíťazil Branislav Červeňan 9.B a z dievčat si víťazstvo odniesla Darinka Mocnárová z 9.A.                       Žiaci 6. ročníka si zmerali svoje sily v prehadzovanej. V telocvični bola úžasná atmosféra, všetci sa navzájom povzbudzovali a podali aj vynikajúce športové výkony.

 • Technická olympiáda - školské kolo

  Školského kola sa zúčastnilo 31 žiakov 7. - 9. ročníka.  

  Kategória A:        8. – 9. ročník

  1. miesto         Bitarovský Roman 9.A          90 b

                        Janiš Aurel

  2. miesto        Červeňan Branislav  9.B        76 b

                        Skovajsa Ján

  3. miesto        Bíliková Laura  8.C               71 b

                        Hantáková Monika

  Kategória  B:   7. ročník

  1. miesto        Lukáč Oliver    7.B

  2. miesto        Lukáč David     7.B

  3. miesto       Stopka  Matej   7.C

  Blahoželáme, víťazi oboch kategórií postupujú do okresného kola.

 • Deň jablka

  20.10.2014 sa trieda 1.B premenila na jablkové kráľovstvo. Každé dieťa prinieslo niečo jablkové, či už samotné jablko, koláčik, jablkové tyčinky alebo jablkový džús . Na týchto  dobrotách sme prežili celé vyučovanie.

  Samozrejme všetko bolo ovplyvnené jablkom, dokonca aj matematika, kde sme rátali a porovnávali jabĺčka, slovenčina, kde sme mali ukryté písmenká v jabĺčku. Zavŕšili sme to „ Jablkovým tančekom“ , ktorý u detí asi najviac zabodoval. A prečo všetko s jablkom? Lebo práve  mesiac október, presnejšie 21. 10. bol vyhlásený  za „Deň jablka“. Tak prečo si nespraviť krásny, vitamínový deň, plný zdravia, radosti a šťastia.

                                                      

 • Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

  1.10. 2014 sa naša žiačka Natália Přibylová zúčastnila zaujímavej súťaže pod názvom "Zlatá podkova, zlatý vlas, zlaté pero". Na krajskom kole získala 1. miesto a postúpila do celoslovenského kola v Rimavskej Sobote. 

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala: PaedDr. Kaliňáková

 • Deň Veľkej Británie

  26. 9 2014 sa na našej škole po prvýkrát uskutočnila veľmi zaujímavá akcia pod názvom "Deň Veľkej Británie". Každý žiak  si mohol vybrať tri stanoviská, kde sa mohol počas celej vyučovacej hodiny zúčastňovať aktivít, ktoré pripravili jednotliví učitelia na stanoviskách. Žiaci mali na výber:

  1. Historické zaujímavosti Veľkej Británie

  2. Turistické ciele Veľkej Británie

  3. Piesne a tance Veľkej Británie

  4. Kuchyňa Veľkej Británie

  5. Veľká Británia - bývala koloniálna veľmoc

  6. Jazykové okienko

  7. Významné osobnosti Veľkej Británie

  Akcia sa všetkým veľmi páčila a tešíme sa na budúci rok.  

 • Prvácka Pasovačka

  Zaujímavé, imatrikulačné popoludnie spestrené kultúrnym programom žiakov druhého stupňa sa konalo 30. septembra 2014 v školskej telocvični. Na tento deň sa prváčence tešili celý september.

  So svojimi vychovávateľkami si pripravili pesničky na vystúpenie. Po prváckej skúške, zaspievali prvácku hymnu a zložili prvácky sľub. Malých žiakov pasovala kráľovná Ceruzka za prvákov, ale predtým museli splniť množstvo zaujímavých úloh. Rozžiarené očká a usmievavé tváričky boli odmenené sladkou odmenou a medailou „Ja prvák“, “Ja prváčka“. Milá a vydarená akcia zanechala v malých prvákoch silné dojmy.

   Pripravili vychovávateľky ŠKD, pod vedením Anny Suškovej.

 • Súťaž " Euroškolák"

  Dňa 30.9.2014 sa žiaci 6. ročníka našej školy zúčastnili na prvom ročníku súťaže „Euroškolák“, ktorú organizoval Trenčiansky samosprávny kraj a Europe Direct Trenčín. Súťaž sa konala pri príležitosti 10.výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Žiaci základných škôl z Trenčianskeho kraja súťažili v znalostiach o geografii, histórii a súčasnosti členských krajín Európskej únie.

   Našu školu reprezentovali žiaci 6.C:  Tomáš Lendvay, Roman Magula a Nils Ancin. Umiestnili sa na celkovom 4. mieste a okrem získaných vedomostí si odniesli aj drobné vecné ceny. 

  Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Krúžky

  Oznamujeme Vám, že všetky krúžky , ktoré prebiehajú na našej škole sú aktualizované.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria