• Anglický jazyk - krajské kolo

  1. miesto Bystrická Karolína 8.C

  Pripravovala: PaedDr. Kličková

    B LA H O Ž E L Á M E !

 • Dejepis - okresné kolo

  6. ročník

  3. miesto Júlia Bystrická     6.C

  Pripravovala: Mgr. Chochlíková

  7. ročník

  1. miesto Magula Roman      7.C

  2. miesto Krulich Michal      7.C

  8. ročník

  1. miesto Ševčík Daniel       8.A

  2. miesto Číž Martin          8.C

  9. ročník

  2. miesto Horváthová Viktória 9.A

  5. miesto Hríbik Samuel       9.C

  Pripravoval: PaedDr. Gondár

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • 11. 2. 2016

  Naši žiaci siedmeho ročníka majú uspešne za sebou lyžiarsky výcvik. O svoje zážitky sa s nami podelili v básničke.

  Prišli sme na lyžiarsky cingi, lingi bom...

  tak sme mali dobre znať, cingi

  že keď ide Šajbanka cingi ...

  nebude to zábavka, cingi...

   

  Inštruktori nás mučia cingi...

  oblúčiky nás učia cingi...

  najprv to chcú doľava cingi...

  potom zrazu doprava cingi...

   

  Tak nás všetkých zmotali cingi...

  že sme potom padali cingi...

  ešte na vlek ísť máme cingi...

  a už sily nemáme cingi...

   

  Každý robí to čo vie cingi...

  myslí si, že lyžuje cingi...

  aj keď všetci padáme cingi...

  tak sa ľahko nevzdáme cingi...

   

  Krivošovú zavrieme do lyžiarne jój cingi...

  Bočkayová pri vleku, teraz pekne stoj cingi...

  Šajbanová pod lesom cingi...

  A Svrčkovú po ceste – unavený som cingi...

  Halgoš bude pri vleku robiť zázraky, cingi...

  pomôže mu Halgošová krotiť detváky

  Stanú sa z nás lyžiari cing...

  Ostaneme do jari cing

  Čertov 28.1.2016

  Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • Geografia - okresné kolo

  5.ročník

  2. miesto Škoviera Andrej          5.C

  4. miesto Lendvayová Tereza       5.C

  6. - 7. ročník

  1. miesto Lendvay Tomáš           7.C

  2. miesto Krulich Michal            7.C

  8. - 9. ročník

  1. miesto Blahušiaková Zuzka      8.C

  5. miesto Hríbik Samuel           9.C

  Pripravovala: RNDr. Dvoranová

  B L A H O Ž E L Á M E !

   

 • Technická olympiáda - krajské kolo

  3.2.206 sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo krajské kolo technickej olympiády. V kategórii B - mladších žiakov Michal Krulich získal krásne 1. miesto 

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala: Ing. Podskubová

   

 • Biológia - okresné kolo

  1. miesto Laura Bíliková  9.C

  2. miesto Nina Fabová   8.C

  B L A H O Ž E LÁ M E !

   Priparavovala: Mgr. Halgošová 

 • Objavujeme čaro chémie

  Žiaci našej školy mali možnosť reprezentovať  svoje práce v celoslovenskej súťaži mladých chemikov „Objavujeme čaro chémie“. Slávnostné vyhodnotenie 1. ročníka tejto súťaže sa uskutočnilo dňa 1.2.2016 na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre.

  Oceneným v III. kategórii bol Michal Masaryk z IX. C, obsadil pekné tretie miesto, v II. kategórii získali čestné uznanie v celoštátnom kole žiaci VIII.C  Róbert Bačko, Jozef Tóth. V I. kategórii získala čestné uznanie žiačka VII.C Veronika Vakošová.

                                                   B L A H O Ž E L Á M E !                          Pripravovali: p. uč. Drhová, p. uč. Hasajová   

 • Výsledky celoslovenského testovania 5. ročníka ZŠ

  Výsledky Testovania našich žiakov 5. ročníka podľa NÚCEM

  Predmety

  MAT

  SJL

  Počet testovaných žiakov školy

  65

  65

  Maximálny počet bodov v teste

  30

  30

  Priemerný počet bodov školy

  22,60

  22,89

  Priemerný počet bodov v rámci SR

  18,60

  19,99

  Priemerná úspešnosť školy v  %

  75,33

  76,31

  Priemerná úspešnosť SR  - nár. priemer

  61,99

  66,62

  Rozdiel školy oproti nár. priemeru v %

  +13,34

  +9,69

 • Šaliansky Maťko okresné kolo

  2. miesto    Damián Dohál       4.A

  Pripravovala: Mgr. Lukášová

  3. miesto    Zuzana Rybníčková  3.C

  Pripravovala: Mgr. Trembecká

 • Okresné kolo - matematická olympiády

  5. ročník

  1. miesto    Andrej Škoviera      5.C

  6. miesto    Matej Drľa           5.C

  8. miesto    Tibor Večeřa         5.C

  12. miesto   Terézia Lendvayová  5.C 

  Pripravovala: Mgr. Krivošová

  9. ročník

  1. miesto     Klára Talianová       9.C

  4. miesto    Rastislav Budinský    9.C

  5. miesto    Samuel Hríbik         9.C

  Pripravovala: Mgr. Žatková 

  BLAHO ŽELÁME !

   

 • Okresné kolo olympiády ANJ

  3. miesto     Nina Kohoutová

  6. miesto     Alexander Heglas

  Pripravovala: PaedDr. Kličková

 • Okresné kolo olympiády NJ

  2. miesto Sabina Nevláčilová    9.C

  Pripravovala: Mgr. Valachová

 • Basketbal - okresné kolo


  17. 12 sme s chlapcami nastúpili na okresné kolo v basketbale žiakov ktoré sa konalo na ZŠ Novomeského. Naši súperi boli domáci a Horné Srnie. Hneď prvý zápas sme dostali domácich a 3/4 sme viedli ale v poslednej sme nakoniec po veľkom boji prehrali - 34:29.

   

  Potom sme mali jeden zápas oddych a nastúpili sme na tretí zápas kde bolo vlastne rozhodnuté kto nepostupuje, lebo ZŠ Novomeského vyhrala oba súboje, ale neodflákli sme to a chlapci si dobre zahrali. Ďakujeme všetkým za skvelú reprezentáciu.

  Dnešná zostava: kapitán A.Habánek,
  M.Habánek, L.Tichý, A.Krutek, R.Rehák, S.Hríbik, D.Lukáč, O.Lukáč, D.Marčák a A.Moťovský 

  Získali sme 2. miesto
   

 • Projekt - Impresionisti

  V mesiacoch november a december sa žiaci našej školy zapojili do výtvarného projektu pod názvom  " IMPRESIONISTI", v ktorom išlo o reprodukciu akéhokoľvek impresionistického diela. Každá jedna zapojená tvorba je ocenená medzinárodným certifikátom, ktorý udelili aj našej škole. 

  Všetky reprodukcie diel nájdete na nasledujúcom linku: 

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100010454313969&sk=photos&collection_token=100010454313969%3A2305272732%3A69&set=a.149961755362301.1073741835.100010454313969&type=3&pnref=story

  S daným projektom nekončíme a tvoríme ďalej.

 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  I. kategória

  1. miesto   Zuzana Rybníčková  3.C

  2. miesto    Sarah Múdra             3.C

  3. miesto    Mária Chovancová     3.A

  II.kategória

  1. miesto Damián Dohál –      4.A, pripr. Mgr. E. Lukášová

  2. miesto  Matej Alex Gablík –    5.B, pripr. PaedDr. M. Kaliňáková

  3. miesto  Terézia Lendvayová -  5.C, pripr. Mgr. R. Fabová

   

  III. kategória

  1. miesto  Izabela Mišáková –   6.C, pripr. PaedDr. M. Kaliňáková

  2. miesto    Zara Štefanková –       6.A,  pripr. Mgr. R. Fabová

  3. miesto    Tomáš Lendvay –          7.C,  pripr. PaedDr. M. Kaliňáková

 • Slovenský jazyk - okresné kolo olympiády

  3. miesto Anna Mária Ukropcová 9.C

  Pripravovala:Mgr. Fabová

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • 16. 12. 2015

  Práca žiakov na hodinách geografie - 8. ročník.Do galérie Geografia - 8. ročník boli pridané fotografie.

 • 16. 12. 2015

  Ukážka práce žiakov - 7. ročník na hodinách geografie.

  Do galérie Geografia - práca na hodine boli pridané fotografie.

   

 • Pytagoriáda - školské kolo

  Pytagoriáda 5                                      

  1.        Škoviera Andrej          5. C  

  2.        Dudová Simona            5. C  

  3. - 5. Drľa Matej        5. C  

  3. - 5. Lendvayová Teréria    5. C  

  3. - 5. Zigo Luboš         5. A  

  6. - 10. Issa Ibrahim              5. B  

  6. - 10. Ježko Martin             5. C  

  6. - 10.  Nosek Jakub             5. C  

  6. - 10.  Včelík David              5. C  

  6. - 10.  Závodský Matúš        5. C         

                                                             

  Pytagoriáda 6                             

  1.      Chudadová  Kristína      6. C  

  2.      Korsáková Laura          6. C  

  3.      Zavřel Matúš               6. C  

  4.      Gabriš Timotej             6. C  

  5.      Ďuriška Adrián             6. A  

  6. - 8. Bystrická  Júlia           6. C  

  6. - 8. Janušková Simona       6. C  

  6. - 8. Repka Jakub               6. C  

  9. - 13. Balaj Andrej              6. B  

  9. - 13. Blažej Patrik              6. C  

  9. - 13. Lehocký Peter            6. C  

  9. - 13. Mišáková Izabela       6. C  

  9. - 13. Staníček Samuel        6. C  

                                                 

  Pytagoriáda 7                        

  1.         Krulich Mical   7. C  

  2.        Magula Roman           7. C  

  3. - 4. Kohoutová Nina          7. C  

  3. - 4. Letaši Stanislav         7. C  

  5.      Přibylová   Natália       7. C  

  6. - 7. Kozáčik  Juraj           7. B  

  6. - 7. Šavelová  Dominika    7. B  

  8. - 12. Ancin Nils                  7.C

  8. - 12. Hlávková Terézia      7. C  

  8. - 12. Lendvay Tomáš         7. C  

  8. - 12. Lukačková Karin       7. C  

  8. - 12. Panáčková Alena      7. C  

  Pytagoriáda 8            

  1.       Tóth Jozef           8. C  

  2.       Blahušiaková Zuzana     8. C  

  3. - 4. Benková Klára               8. C  

  3. - 4. Klimáčková Eliška         8. C  

  5. - 7. Fabová Nina                  8. C  

  5. - 7. Issa Fatima                   8. B  

  5. - 7. Matkulčiková Soňa        8. C  

  8. - 11. Bačko Róbert              8. C  

  8. - 11. Kročilová Tamara         8. C  

  8. - 11. Rau Filip Alex               8. C  

  8. - 11. Straková Natália          8. C  

  12. - 15. Baďurová Ema            8. C  

  12. - 15. Číž Martin                   8. C  

  12. - 15. Herák Roland              8. C  

  12. - 15. Matejová Viktória       8. A  

  B L A H O Ž E L Á M E !        

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria