• Zoznam prijatých žiakov do prvého ročníka

  30. 1. 2015

  Ďalší prijatí žiaci: 103,114,237

   

  Zoznam prijatých žiakov do 1. ročníka. /podľa pridelených kódov/
  101,102,104,105,106,107,108,109,111,112,113,115,116,118,119,120,121,122,123,124,126,127,

  129,130,131,132,133,134,135,137,138,139,140,142,143,145,148,150,151,154,201,202,203,204,

  205,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,223,224,225,226,229,231

  ,232,233,234,235,236,238
   

  V prípade, že ste sa rozhodli nenastúpiť do prvého ročníka v našej škole, aby ste nám túto skutočnosť čo najskôr oznámili. Uvoľníte tak miesto pre ďalších záujemcov.

  Rozhodnutia si môžete prevziať v kancelárii školy v utorok 27.1. a piatok 30.1. od 7:00 do 15:00 a v stredu 28.1. a štvrtok 29.1. od 7:00 do 16:00, alebo po telefonickom dohovore. Je potrebné priniesť občiansky preukaz. Rozhodnutia preberajú obidvaja zákonní zástupcovia. V prípade, že sa nemôžete dostaviť v uvedenom čase, dajte nám vedieť na č. t. 032/6521012.  V takom prípade vám rozhodnutie pošleme poštou.   

 • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

  6. ročník

  1. miesto       Michal Krulich         6.C

  7. ročník

  2. miesto      Daniel Ševčík         7.A

  3. miesto      Martin Číž              7.C

  8. ročník

  1. miesto    Michaela Hlávková     8.C

  4. miesto   Viktória Horvátová    8.A

  9. ročník

  3. miesto    Matúš Burian             9.B

  14. miesto Samuel Guštafík         9.B

   B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala: Mgr. Szalayová

 • Anglický jazyk - krajské kolo

  V krajskom kole olympiády z anglického jazyka nás aj tento školský rok úspešne reprezentovala žiačka 7. C triedy, Karolína Bystrická, ktorá získala pekné

  2. miesto. 

  B L A H O Ž E L Á M E !    

  Pripravovala: PaedDr. Kličková 

 • Ruský jazyk- školské kolo

  V januári prebehlo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci deviateho ročníka. Naše výsledky:

  1. miesto     Zahránková Barbora    9.C

  2. miesto     Šupáková Karolína       9.C

                     Červeňan Branislav      9.B

  3. miesto     Burian Matúš               9.B

  Všetkým zúčastneným gratulujeme!

  Pripravovali: PaedDr. Bočkayová, Mgr. Remo

 • Zápisník cestovateľa - celoslovenská súťaž

  Tento rok sme sa ako trieda zapojili do súťaže Zápisník cestovateľa. Prvým krokom bol výber krajiny, o ktorej bude náš projekt. Vybrali sme si JAPONSKO, sčasti preto, že sa nám zapáčilo ale aj preto, že naša pani učiteľa triedna ho v lete navštívila. Rozdelili sme sa do skupín a začali tvoriť.

   

  Našim výsledkom bol bedeker o Japonsku, slepá mapa, model sopky a krátky film. Všetko sme to starostlivo zabalili a poslali do Bratislavy. Nastalo dlhé čakanie na výsledky. Ale dočkali sme sa a mohli sme sa radovať! Náš tím získal cenu poroty za najlepšie vystihnutie esencie krajiny. Cenu sme si boli osobne vyzdvihnúť na cestovateľskom festivale BUBOBÁL v Bratislave. Spolu s diplomom sme získali pre školu špeciálne BUBO premietanie , na čo sa všetci tešíme. Okrem tejto ceny pre náš tím, bola s pomedzi všetkých súťažiacich vylosovaná cena pre jednotlivca na zájazd do Škandinávie. Opäť sa na nás usmialo šťastie, túto krásnu cenu získala Laura Biliková. Bola to pre nás zaujímavá skúsenosť a radi by sme sa do tejto súťaže zapojili aj na budúci rok.

  Laura Bilíková  8.C   

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  Našu školu úspešne reprezentovali:

  2. miesto      Natália Přibylová   6.C

  3. miesto      Zara Štefániková  5.A

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovali: PaedDr. Kaliňáková, Mgr. Fabová

 • Geografická olympiáda - okresné kolo

  Kategória G -  (5. ročník)

  1. miesto     Ďuriška Adrián

  3. miesto    Chovancová Veronika

  Kategória F -  (6. - 7. ročník)

  1. miesto     Blahušiaková Zuzana

  4. miesto    Bačko Róbert

  Kategória E - (8. - 9. ročník )

  1. miesto    Chorvátová Martina 

  2. miesto    Hríbik Samuel

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala: RNDr. Dvoranová

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Kategória Z5

  4.- 6.  miesto   Chovancová Veronika      5.C

  4. - 6. miesto   Korsáková Laura             5.C

  Kategória Z 9

  3. miesto    Ambros Samuel                    9.C

  4. miesto   Marcineková Linda                9.C

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala: Mgr. Krivošová

 • 4. 2. 2015

  Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • Oznam

  Pre žiakov 9. ročníka

  Stredné školy s talentovými skúškami  - prosíme rodičov , aby si pre prihlášky prišli

  4. a 5. 2. 2015 do 16:00 h  k pani  Valachovej 

 • Anglický jazyk - Nemecký jazyk okresné kolo

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili  olympiády v anglickom a nemeckom jazyku na úrovni okresného kola.

  Nemecký jazyk

  3. miesto  Ema Mikulová 9.C

  Pripravovala: Mgr. Vlachová

  Anglický jazyk

  2. miesto Klára Talianová 8.C

  8. miesto Nina Fabová    7.C

  Pripravovala: PaedDr. Kličková

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • ODHLASOVANIE zo STRAVY je FUNKČNÉ

  Oznamujeme, že už je možné odhlasovať obedy aj elektronicky. V možnost komunikácia (panel vľavo) je potrebné vybrať stravovanie. Odhlasovať obedy sa dá do 6:30 aktuálneho dňa odhlásenia. Stačí kliknúť na tlačidlo. Ďakujeme za pochopenie.

 • Pytagoriáda - školské kolo

  P 3

  1. Chovancová Terezka            3.B

  2. - 4. Král Lukáš                     3.B

  2. - 4. Matejová Zuzana          3.A 

  2. - 4. Dohál Damian                 3.C

  5. - 6. Otrubčák Tomáš           3.C

  5. - 6. Richtárechová Barbora 3.C

  7. Čopíková Michaela                3.C

  P 4

  1. Závodský Matúš                 4.B

  2. Škoviera Andrej                4.C

  3. Grble Samir                       4.A

  4.  Verešová Sofia                 4.C

  5. Pšeja Martin                      4.C

  6. Lendvayová Terézia          4.A

  P 5

  1. Chovancová veronika          5.C

  2. Bystrická Júlia                  5.C

  3. Mišáková Izabela              5.C

  4. Halačová Nora                  5.C

  P 6

  1. Přibylová Natália                6.C

  2. Krulich Michal                    6.C

  3. Strmenská Anna Klára      6.C

  4. Lendvay Tomáš                  6.C

  5. - 6. Lukačková Karin          6.C

  5. - 6. Vakošová Veronika      6.C

  7. Hlávková Tereza               6.C

  P 7

  1. Blahušiaková Zuzana         7.C

  2. Rau Alex Filip                   7.C

  P 8

  1. Budinský Rastislav           8.C

  2. Talianová Klára                8.C

  3. Hríbik Samuel                 8.C

  4.Kyselicová Katarína          8.C

   

 • Olympiáda v SJL - okresné kolo

  V tejto náročnej olympiáde našu školu úspešne reprezentovala

  Zuzana Žovincová, ktorá získala 2. miesto.

  B L A H O Ž E L Á M E ! 

  Pripravovala: PaedDr. Kaliňáková

 • Koncert DSZ Vážky

  Dňa 9.12.2014  sa v evanjelickom kostole v Trenčíne uskutočnil úžasný koncert nášho detského speváckeho zboru „VÁŽKY“  pod vedením dirigentky PaedDr. Kaliňákovej a korepetítorky Mgr. Ďurinovej a detského speváckeho zboru "CARMINA BONA" zo Zlína, pod vedením Mgr. Kozárkovej . Zbory si pripravili veľmi pestrý repertoár . Odzneli ľudové piesne ale aj piesne s vianočnou tematikou. Bol to pekný zážitok.

  Fotky z koncertu si môžete pozrieť v  - Fotky na stiahnutie v hlavnom menu 

   

 • Technická olympiáda - okresné kolo

                    Kategória A

                      3. miesto  Bitarovský Roman

                          Janiš Aurel

  Pripravovala: Ing. Podskubová

 • Trenčianske hodiny - regionálne kolo

  l. kategória

  1. miesto   Maradíková Soňa 

  3. miesto   Mikušová Jasmína

  ll. kategória 

  1. miesto   Magulová Barbora

             Tomáš Lendvay

  2. miesto   Kohoutová Nina

  3. miesto   Záhumenský Urban

  lll. kategória

  2. miesto   Ďuríková Emma

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovali: Mgr. Fabová, PaedDr. Kaliňáková

   

 • MIKULÁŠ CUP

  FANCLUB žiakov štvrtého ročníka  -  10 statočných (futbalistov) a ich pani učiteľky bojovali v športovej hale o česť našej školy. Našim športovcom sa veľmi dobre darilo, ale gól 3 sekundy pred koncom zápasu nás posunul až na konečné       4. miesto z 8 zúčastnených družstiev. Nie sme smutní, pretože sme vyhrali súťaž o Najkreatívnejší FANCLUB a náš žiak  Škoviera v súťaži brankárov získal 1. miesto.

 • Mikulášsky turnaj

  3. 12. 2014

  Predčasne, ale presne o 14:15 h  prišlo do našej telocvične veľa mikulášov, čertov, snehových vločiek, či snehuliakov- skrátka všetci čo asistujú MIKULÁŠOVI pri rozdávaní darčekov. Opäť paltilo staré známe pravidlo : "Všetci sme zvíťazili, všetci sme si zahrali."  

 • Olympiáda v ANJ - školské kolo

  Dňa 2.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
  Olympiády sa zúčastnilo 11 žiakov, ktorí súťažili o postup do obvodového kola v dvoch kategóriách. Výkony súťažiacich boli veľmi vyrovnané a porotu prekvapili vynikajúcou úrovňou ich komunikačných kompetencií.
  Porota po náročnom rozhodovaní vyniesla ortieľ a našu školu budú reprezentovať týto žiaci:
  Nina Fabová        - 7.C v kategórií 1A
  Klára Talianová     - 8.C v kategórií 1B
  Karolína Bystrická  - 7.C v kategórií 1C, postupuje priamo do krajského kola
  BLAHOŽELÁME !
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria