• ZRŠ

  Dňa 14.4.2014 sa uskutoční ZRŠ

  I. stupeň o 16:30 h

  II. stupeň o 17:00 h

   

 • 9. 4. 2014

  Do galérie 1.apríl boli pridané fotografie.

  V tomto školskom roku sa trieda  6.c rozhodla vniesť do našich tried trochu  smiechu, žartovania ale aj  poučenia o prvom apríli.

  Prezlečení za rôzne  milé usmievavé postavičky navštívili triedy a vysvetľovali ako vznikol prvý apríl a pritom sa snažili žiakov všelijako nachytať. /Padá vám nástenka. Čo máš prilepené na topánke. Pobavila aj plyšová myška, ktorej sa naľakala i pani učiteľka.../

   Vraj...

  Prvý apríl vo viacerých kultúrach sa  oslavoval v podstate ako príchod jari. V starovekom Ríme sa tento sviatok nazýval Hilaria a bol zasvätený bohovi Attisovi. ....Bol to sviatok roztopaše a smiechu.

  V súčasnosti sa 1. apríl v Taliansku nazýva aj Rímske dni smiechu. V tieto dni sa ľudia zbavovali starých vecí, vystrájali žartíky svojim príbuzným a priateľom, obliekali sa do smiešnych a čo najfarebnejších šiat...    

  Vo Francúzsku sa na 1. apríla zasa snažia pripevniť na chrbty svojich obetí papierovú rybu – volá sa Aprílová ryba. ...

  Škodoradostné médiá

  Z dielne BBC pochádza aj reportáž z roku 1957, v ktorej sa objavili zábery švajčiarskych roľníkov, zbierajúcich špagety zo stromov. Tie sa podľa slov redaktora urodili vďaka miernej zime. Aj tento žart sa vydaril, po odvysielaní relácie telefonovali do televízie zvedaví diváci a pýtali si radu, ako sa dajú špagetové stromy pestovať....

  Nezabudnime je to aj deň vtákov od roku 1900 a prvotne bol spájaný aj s oslavou stromov.

  Nechceli si z nikoho nepríjemne vystreliť, len sa na sebe vzájomne zasmiať či pobaviť. .

            Veď  tento deň je o zábave a spestrení inak všedných dní.

 • Dejepisná olympiáda - krajské kolo

  V utorok 1. apríla 2014 sa v našej škole už tradične uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády.

  Do súťaže postúpilo 54 žiakov, ktorí  sa v okresných kolách umiestnili na 1. alebo 2. mieste.

  Okrem úloh a otázok z učiva dejepisu, riešili aj zadania z monotematického celku a regionálnej histórie.

  Po zdarnom priebehu súťaže nasledovalo vyhodnotenie.

  V kategórii E  našu školu reprezentovala Michaela Hlávková zo 7.C triedy , ktorá v konkurencii 18 žiakov  

                obsadila 1.miesto.

           Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

  Mišku treba pochváliť, pretože sa veľmi precízne a zodpovedne pripravovala na súťažné zápolenie.        

          Svojím umiestnením nám urobila veľkú radosť.

  Pripravovala: Mgr. Szalayová

   

   

   

 • 7. 4. 2014

  Do galérie Beseda - Útulok pre psov" boli pridané fotografie.

  Podpora trenčianskeho útulku

  Dňa 21. marca  prebehla v našej škole  zbierka na podporu trenčianskeho útulku. Podnet k tejto zbierke dala žiačka 5.A Barbora Magulová.

   

  Vďaka zástupcom tried sa táto informácia rýchlo rozšírila po triedach. Aby však naša zbierka naplnila aj svoj výchovný rozmer, poprosili sme riaditeľku útulku Bc. Petru Ožvaldovú o výchovnú hodinu so zámerom poučiť a informovať našich piatakov o výzvach, ktoré súvisia so starostlivosťou a psov či iné zvieratá. Taktiež nás informovala aj o činnosti trenčianskeho útulku. Žiakom sa hodina veľmi páčila a boli radi, že sa dozvedeli mnohé praktické rady. Zbierkou na útulok sa nám podarilo vyzbierať 67 eur a 35 centov, čím sme veľmi potešili trenčiansky útulok a psíkov, ktorí v ňom majú dočasný domov. Vyzbierané peniaze sme boli odovzdali priamo v útulku. Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí podporili zbierku, či už finančne alebo svojou aktívnou účasťou.

 • EKO súťaž

   

  16. marca 2014 sme posledný krát zabojovali a odovzdali fľaše spoločnosti LIDL. Svojim ekologickým správaním sme sa pokúsili zabojovať o naše vytúžené športovisko. Do tohto projektu sa zapojilo spolu 463 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Napriek našej snahe sme skončili na 57.mieste. 

  Počet vyzbieraných fliaš     33 126 ks

  Najaktívnejšie triedy

  1. miesto      5.B         3 680 ks

  2. miesto      2.A        2 869 ks

  3. miesto     7.C         2 288 ks

  4. miesto      5.C        1 930 ks

  Naše poďakovanie patrí ZŠ  s MŠ Michala Rešetku v Hornej  SúčiStrednej odbornej škole obchodu a služieb ul. Jilemnického,  ktorí nám pomohli darovaním lístkov . Zároveň chceme poďakovať všetkým rodičom, starým rodičom, skrátka  všetkým našim priaznivcom, ktorí sa nám snažili pomôcť. 

 • 1. 4. 2014

  Do galérie Rozprávkový deň boli pridané fotografie.

  Dňa 31.3.2014 v 2.C mali "rozprávkové vyučovanie". Deti sa prezliekli za rozprávkové postavy, z ktorých najkrajšie boli Maťko a Kubko.

 • Ruský jazyk - krajské kolo

  V tomto školskom roku sme sa po prvý  krát zapojili do olympiády z ruského jazyka. Krajské kolo tejto olympiády sa uskutočnilo v Ilave, kde nás veľmi úspešne reprezentovala žiačka 9.C triedy Romana Drobenová, ktorá sa umiestnila na krásnom 2. mieste.

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala:PaedDr. Bočkayová 

 • Klokan

  Školák 5

  1. Přibylová  Natália    5. C        

  2. Krulich  Michal        5. C        

  3. Lendvay Tomáš       5. C        

  4. Lukačková Karin     5. C        

  5. Lorinc Richard        5. C       

  Školák 6

  1. Blahušiaková  Zuzana     6. C        

  2. Kročilová Tamara          6. C        

  3. Bystrická  Karolína        6. C        

  4.  Tóth  Jozef                  6. C        

  5. - 6. Rajninec  Patrik       6. C       

  5. - 6.  Stopka  Matej        6. C        

  Benjamín 7

  1. Hríbik  Samuel         7. C        

  2. Talianová Klára        7. C        

  3.  Lehocká  Lujza       7. C        

  4. Budinský Rastislav  7. C        

  5. Šabršula Róbert     7. B        

  Benjamín 8

  1. Baďurová Beáta        8. C        

  2. Ambros Samuel        8. C        

  3. Bitarovský Roman     8. A        

  4. Chorvátová  Martina  8. C        

  5. Mikolášek  Mário       8. C   

  Kadet 9

  1.  Slezák Juraj          9.C

  2.  Olexík Adam          9.C

  3. Vakoš Tomáš          9.C

  4. - 5. Juríček Viliam  9.C

  4. - 5. Urban Jakub    9.C

 • Pytagoriáda - obvodové kolo

  Kategória P3

  2. miesto          Andrej Škoviera 

  3. - 4. miesto    Matúš Závodský

  Kategória P4

  12. - 13. miesto  Nora Haláčová

  Kategória P5

  3. miesto          Strmenská Anna Klára      

  11. miesto         Krulich Michal                  

  Kategória P7

  2. miesto          Budinský Rastislav             

  2. miesto      Talianová Klára                  

  Kategória P8

  6. miesto         Marcineková Linda            

 • Matematická olympiáda - krajské kolo

  V mesiaci marec sa uskutočnilo viacero matematických súťaží. Prvou z nich bolo krajské kolo kategória Z 9. Našu školu úspešne reprezentovali traja žiaci.

  4.miesto Alba María Hernández    9.C

  7.miesto Tomáš Vakoš              9.C

  16.miesto Kristína Žitňanová       9.C

  Pripravovala:Mgr. Krivošová

 • Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

  Dňa 14. 3. sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriach E a F - žiaci 8. a 9. ročníka. Náš deviatak Tomáš Vakoš dosiahol výborný výsledok, skončil na 1.mieste.

                                Blahoželáme !

  Pripravoval: Mgr. Galko

 • Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo

  Prinášame výsledky obvodového kola tejto u nás obľúbenej súťaže

  III. kategória     1. miesto   Sofia Tisová      9.C

  II. kategória      1. miesto   Nina  Fabová      6.C

                         2. miesto  Tatiana Capová    5.C

                         3. miesto  Tomáš Lendvay    5.C

                         1. miesto   Natália Přibylová  5.C

  I kategória        2. miesto   Matej Alex Gablík 3.C

                         3. miesto   Damián Dohál      2.A

                               Všetkým srdečne blahoželáme !

   

 • Na stránke školy pribudli nové fotografie, ktoré sa dajú aj stiahnuť. Môžete ich nájsť v ponuke menu - Školský klub detí

 • Olympiáda z ANJ -krajské kolo

  I v tomto školskom roku reprezentovali naši žiaci Trenčín na krajskom kole
  olympiády v anglickom jazyku.
  Karolína Bystrická sa umiestnila v krajskom kole na krásnom treťom mieste.
  Víťazkou krajského kola sa stala Klára Talianová a Klárka bude zastupovať
  Trenčiansky kraj na celoslovenskom kole olympiády z anglického jazyka, 
  9.4.2014 v Bratislave.
  Obom dievčatám gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.
  Pripravovala: PedDr. Eva Kličková
 • Olympiáda v ruskom jazyku

  Dňa 11. 2. 2014 sa po prvýkrát na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Zúčastnilo sa jej 8 žiakov z 8. a 9. ročníkov. Všetci zúčastnení boli veľmi dobre pripravení a snažili sa zabojovať o víťazstvo. Tu sú výsledky.

  1. miesto    Drobenová Romana   9.C

  2. miesto    Mokráň Adam          9.C

  3. miesto   Šupáková Karolína    8.C

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • Geografická olympiáda - okresné kolo

  Žiaci našej školy sa do geografickej olympiády zapájajú pravidelne už niekoľko rokov a darí sa im naozaj výborne. No a tento rok tomu nebolo inak.

  5. ročník

  2. miesto Lendvay Tomáš 5.C

  6. ročník

   1. miesto Blahušiaková Zuzana 6.C

  7. ročník

  1. miesto Lehocká Lujza 7.C

  2. miesto Hríbik Samuel 7.C

  8. ročník

  2. miesto Medal Ján 8.C

  3. miesto Chovancová Martina 8. C

  Všetci menovaní postúpili do krajského kola  - B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala: RNDr.Dvoranová 

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  Naši žiaci boli úspešní v súťaži "Šaliansky Maťko" aj v okresnom kole. Tu sú výsledky z jednotlivých kategórií.

  1. miesto         Damián Dohál        2.A

  2. miesto        Natália Přibylová   5.C

  3. miesto        Andrej Tašár        7.B

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  1. miesto Alba Maria Hernandézová   9. C

  3. miesto Nikola Jurtinusová   9. C

  4. miesto Kristína Žitňanová  9. C

  Pripravovala: Mgr. Halgošová

  Blahoželáme !

 • 7. 2. 2014

  Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • Šaliansky Maťko - obvodové kolo

  I. kategória

  1. miesto Damián Dohál        Pripravovala: Mgr. Lukášová

  II. kategória

  2. miesto Natália Přibylová  Pripravovala: PaedDr. Kaliňáková

  III. kategória

  3. miesto Andrej Tašár       Pripravovala: Mgr. Jakešová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria