• Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  1. miesto   Karolína Kopačková 8.B - postup do krajského kola

  Pripravovala: Mgr. Fujeríková

  2. miesto   Damián Dohál

  Pripravovala: Mgr. Lukášová  

   

 • Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

  19. 3. 2015 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách  - 8. a 9. ročník. Tejto olympiády sa zúčastnilo 19 žiakov.

  Výsledky našich žiakov:

  8. ročník

  1. miesto    Samuel Hríbik       8.C

  2. miesto   Rastislav Budinský   8.C 

  Pripravovala: Ing. Podskubová

  9. ročník 

  3. miesto    Samuel Ambros      9.C

  4. miesto    Šimon Riecky        9.C

  6. miesto    Zuzana Žovincová    9.C

  7. miesto    Michal Mikuš        9.A

  Pripravoval: Mgr. Galko

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • Biblická olympiáda - okresné kolo

  Naše družstvo dievčat v zložení - Chovancová  5.C, Haláčová 5.C  a Panáčková 6.C

  si v Biblickej olympiáde vybojovali pekné 3. miesto.

  Pripravovala: Mgr. Oravcová A.

  BLAHOŽELÁME !

 • Rozprávkové vretienko - okresné kolo

  l. kategória 

  2. miesto      Matej Gablík   4.B

  Pripravovala: Mgr. Oravcová N.

  ll. kategória

  2. miesto      Nina Fabová    7.C

  Pripravovala: Mgr. Fabová

  BLAHOŽELÁME !

   

 • Technická olympiáda - krajské kolo

  Projekt "Hrdina remesla" sa stal hlavnou myšlienkou prvého ročníka Technickej olympiády žiakov 8. - 9. ročníka ZŠ. 

   

   

   

  Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov zo 6 ZŠ z troch okresov Trenčianskeho kraja. Súťažilo sa v dovch kategóriách. V prvej kategórii - ručné obrábanie kovov nás reprezentoval Matúš Burian z 9.B triedy. V duhej kategórii - robotika nás reprezentoval Michal Mikuš z 9.A triedy, ktorý získal 1. miesto.

  Blahoželáme !

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  l. kategória

  2. miesto   Damián Dohál

  Pripravovala: Mgr. Lukášová

  ll. kategória 

  3. miesto   Natália Přibylová

  3. miesto   Daniela Dohálová

  Pripravovala: PaedDr. Kaliňáková

  lll. kategória 

  2. miesto   Karolína Kopačková

  Pripravovala: Mgr. Fujeríková  

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  Na biologickej olympiáde nás úspešne reprezentovali žiačky 8. C triedy.

  2. miesto    Lujza lehocká

  4. miesto    Klára Talianová

  Pripravovala: Mgr. Halgošová

 • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

  6. ročník

  1. miesto       Michal Krulich         6.C

  7. ročník

  2. miesto      Daniel Ševčík         7.A

  3. miesto      Martin Číž              7.C

  8. ročník

  1. miesto    Michaela Hlávková     8.C

  4. miesto   Viktória Horvátová    8.A

  9. ročník

  3. miesto    Matúš Burian             9.B

  14. miesto Samuel Guštafík         9.B

   B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala: Mgr. Szalayová

 • Anglický jazyk - krajské kolo

  V krajskom kole olympiády z anglického jazyka nás aj tento školský rok úspešne reprezentovala žiačka 7. C triedy, Karolína Bystrická, ktorá získala pekné

  2. miesto. 

  B L A H O Ž E L Á M E !    

  Pripravovala: PaedDr. Kličková 

 • Zápisník cestovateľa - celoslovenská súťaž

  Tento rok sme sa ako trieda zapojili do súťaže Zápisník cestovateľa. Prvým krokom bol výber krajiny, o ktorej bude náš projekt. Vybrali sme si JAPONSKO, sčasti preto, že sa nám zapáčilo ale aj preto, že naša pani učiteľa triedna ho v lete navštívila. Rozdelili sme sa do skupín a začali tvoriť.

   

  Našim výsledkom bol bedeker o Japonsku, slepá mapa, model sopky a krátky film. Všetko sme to starostlivo zabalili a poslali do Bratislavy. Nastalo dlhé čakanie na výsledky. Ale dočkali sme sa a mohli sme sa radovať! Náš tím získal cenu poroty za najlepšie vystihnutie esencie krajiny. Cenu sme si boli osobne vyzdvihnúť na cestovateľskom festivale BUBOBÁL v Bratislave. Spolu s diplomom sme získali pre školu špeciálne BUBO premietanie , na čo sa všetci tešíme. Okrem tejto ceny pre náš tím, bola s pomedzi všetkých súťažiacich vylosovaná cena pre jednotlivca na zájazd do Škandinávie. Opäť sa na nás usmialo šťastie, túto krásnu cenu získala Laura Biliková. Bola to pre nás zaujímavá skúsenosť a radi by sme sa do tejto súťaže zapojili aj na budúci rok.

  Laura Bilíková  8.C   

 • Ruský jazyk- školské kolo

  V januári prebehlo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci deviateho ročníka. Naše výsledky:

  1. miesto     Zahránková Barbora    9.C

  2. miesto     Šupáková Karolína       9.C

                     Červeňan Branislav      9.B

  3. miesto     Burian Matúš               9.B

  Všetkým zúčastneným gratulujeme!

  Pripravovali: PaedDr. Bočkayová, Mgr. Remo

 • Zoznam prijatých žiakov do prvého ročníka

  30. 1. 2015

  Ďalší prijatí žiaci: 103,114,237

   

  Zoznam prijatých žiakov do 1. ročníka. /podľa pridelených kódov/
  101,102,104,105,106,107,108,109,111,112,113,115,116,118,119,120,121,122,123,124,126,127,

  129,130,131,132,133,134,135,137,138,139,140,142,143,145,148,150,151,154,201,202,203,204,

  205,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,223,224,225,226,229,231

  ,232,233,234,235,236,238
   

  V prípade, že ste sa rozhodli nenastúpiť do prvého ročníka v našej škole, aby ste nám túto skutočnosť čo najskôr oznámili. Uvoľníte tak miesto pre ďalších záujemcov.

  Rozhodnutia si môžete prevziať v kancelárii školy v utorok 27.1. a piatok 30.1. od 7:00 do 15:00 a v stredu 28.1. a štvrtok 29.1. od 7:00 do 16:00, alebo po telefonickom dohovore. Je potrebné priniesť občiansky preukaz. Rozhodnutia preberajú obidvaja zákonní zástupcovia. V prípade, že sa nemôžete dostaviť v uvedenom čase, dajte nám vedieť na č. t. 032/6521012.  V takom prípade vám rozhodnutie pošleme poštou.   

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  Našu školu úspešne reprezentovali:

  2. miesto      Natália Přibylová   6.C

  3. miesto      Zara Štefániková  5.A

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovali: PaedDr. Kaliňáková, Mgr. Fabová

 • Geografická olympiáda - okresné kolo

  Kategória G -  (5. ročník)

  1. miesto     Ďuriška Adrián

  3. miesto    Chovancová Veronika

  Kategória F -  (6. - 7. ročník)

  1. miesto     Blahušiaková Zuzana

  4. miesto    Bačko Róbert

  Kategória E - (8. - 9. ročník )

  1. miesto    Chorvátová Martina 

  2. miesto    Hríbik Samuel

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala: RNDr. Dvoranová

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Kategória Z5

  4.- 6.  miesto   Chovancová Veronika      5.C

  4. - 6. miesto   Korsáková Laura             5.C

  Kategória Z 9

  3. miesto    Ambros Samuel                    9.C

  4. miesto   Marcineková Linda                9.C

  B L A H O Ž E L Á M E !

  Pripravovala: Mgr. Krivošová

 • 4. 2. 2015

  Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • Anglický jazyk - Nemecký jazyk okresné kolo

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili  olympiády v anglickom a nemeckom jazyku na úrovni okresného kola.

  Nemecký jazyk

  3. miesto  Ema Mikulová 9.C

  Pripravovala: Mgr. Vlachová

  Anglický jazyk

  2. miesto Klára Talianová 8.C

  8. miesto Nina Fabová    7.C

  Pripravovala: PaedDr. Kličková

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • ODHLASOVANIE zo STRAVY je FUNKČNÉ

  Oznamujeme, že už je možné odhlasovať obedy aj elektronicky. V možnost komunikácia (panel vľavo) je potrebné vybrať stravovanie. Odhlasovať obedy sa dá do 6:30 aktuálneho dňa odhlásenia. Stačí kliknúť na tlačidlo. Ďakujeme za pochopenie.

 • Pytagoriáda - školské kolo

  P 3

  1. Chovancová Terezka            3.B

  2. - 4. Král Lukáš                     3.B

  2. - 4. Matejová Zuzana          3.A 

  2. - 4. Dohál Damian                 3.C

  5. - 6. Otrubčák Tomáš           3.C

  5. - 6. Richtárechová Barbora 3.C

  7. Čopíková Michaela                3.C

  P 4

  1. Závodský Matúš                 4.B

  2. Škoviera Andrej                4.C

  3. Grble Samir                       4.A

  4.  Verešová Sofia                 4.C

  5. Pšeja Martin                      4.C

  6. Lendvayová Terézia          4.A

  P 5

  1. Chovancová veronika          5.C

  2. Bystrická Júlia                  5.C

  3. Mišáková Izabela              5.C

  4. Halačová Nora                  5.C

  P 6

  1. Přibylová Natália                6.C

  2. Krulich Michal                    6.C

  3. Strmenská Anna Klára      6.C

  4. Lendvay Tomáš                  6.C

  5. - 6. Lukačková Karin          6.C

  5. - 6. Vakošová Veronika      6.C

  7. Hlávková Tereza               6.C

  P 7

  1. Blahušiaková Zuzana         7.C

  2. Rau Alex Filip                   7.C

  P 8

  1. Budinský Rastislav           8.C

  2. Talianová Klára                8.C

  3. Hríbik Samuel                 8.C

  4.Kyselicová Katarína          8.C

   

 • Olympiáda v SJL - okresné kolo

  V tejto náročnej olympiáde našu školu úspešne reprezentovala

  Zuzana Žovincová, ktorá získala 2. miesto.

  B L A H O Ž E L Á M E ! 

  Pripravovala: PaedDr. Kaliňáková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria