• Testovanie 5

  21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov              5. ročníka. Všetky informácie pre žiakov a rodičov sú uverejnené na www.nucem.sk Testovanie 5

 • Oznam

  ZBER PAPIERA

  8. - 10.10. 2018

  14:00 - 17:00 h

 • ZRŠ

  9.10 2018 sa uskutoční ZRŠ

  1. stupeň - 16:30 h

  7. ročník - LVVK v ŠJ 16:30 h

  2. stupeň - 17:00 h 

   

 • Oznam školskej jedálne

  Stravné je potrebné zaplatiť vždy do 20. v mesiaci (1 mesiac vopred) . Potrebné uviesť variabilný symbol stravníka. 

  Sumy:     I. stupeň - 22 €

             II. stupeň - 24 €

 • Koncert

 • Oznam ŠJ

  Spôsob úhrady stravného je trvalým príkazom.

  IBAN: SK 75 7500 0000 0040 1647 4495

 • Oznam ŠKD

  Poplatok za ŠKD je splatný do 15. septembra 2018 v sume 26,20 € ( september - december ). Bankové spojenie: IBAN: SK72 7500 0000 0040 1647 4452. Do správy pre prijímateľa udveďte meno a priezvisko dieťaťa , triedu.   

 • Zaradenie žiakov

  Zaradenie novoprijatých žiakov a žiakov 1. a 5. ročníka nájdete po kliknutí v ľavom menu na položku žiaci.

 • Pohár riaditeľa školy

  Do galérie Pohár riaditeľa školy boli pridané fotografie.

 • Slávik Slovenska - krajské kolo

  2. miesto Ema Vavríková

  Pripravovala: Mgr. Fabová 

 • Finančné vzdelávanie

  V mesiacoch máj-jún 2018 sa na trenčianskych základných školách už po tretíkrát uskutočnili  pre žiakov 9. ročníka  dvojdňové semináre s názvom "Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní". Semináre realizovalo občianske združenie Zlatá tehlička, o.z. v spolupráci s mestom Trenčín. 
  Pod vedením skúsenej lektorky - Ing. Kataríny Vavríkovej žiaci  získavali teoretické, ale i praktické vedomosti z oblasti rodinných financií.  Deti mali možnosť vyskúšať si  reálny svet "dospelákov"formou hier, súťaží a praktických cvičení.  Zážitkovým spôsobom si  osvojili základné finančné pojmy, ako aj riešenia úloh, ktoré ich čakajú v reálnom živote. 
  Semináre  bol ukončené výstupným testom. Najlepší boli odmenení vecnými cenami i diplomom. Spätná väzba žiakov  bola výborná a dúfame, že to bude jeden z momentov, na základe ktorých táto úspešná spolupráca občianskeho združenia i mesta Trenčín bude naďalej pokračovať  i na našej škole :)))

   

 • Oznam ŠJ

  Oznamujeme rodičom, že posledná možnosť odhlásiť dieťa z obeda je v piatok 22.6.2018 

 • Krst CD

   

  Krásne hlasy, radosť z hudby a speváci, ktorým to ladí – takto píšu o našom detskom speváckom zbore Vážky.12.máj 2018 bol pre tento zbor výnimočný. Oslavoval 10.výročie svojho pôsobenia a krstil svoje debutové CD. Predstavil ho verejnosti ako inak - spevom. Ten sa niesol priestormi Evanjelického kostola a verejnosť spolu s rodičmi, starými rodičmi i súrodencami zažila príjemný umelecký zážitok v podobe najobľúbenejších skladieb zboru. Jeho krstný otec p. riaditeľ školy  Mgr. Michal Galko poprial CD a zboru veľa úspechov. Veľkým prekvapením boli spoločné skladby s bývalými zboristami, ktorí si prišli zaspomínať a spolu s nami užiť atmosféru vydareného koncertu.

 • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

  1.miesto Emília Škvareninová    6.A - postup na celoslovenskú prehliadku

  Pripravovala: Mgr. Fabová

 • Olympiáda Francúzsky jazyk - celoslovenské kolo

  3. miesto  Leila Kadlecová    6.C

  Pripravovala: PaedDr. Kličková

 • Hádzaná - okresne kolo

  Naše družstvo dievčat vybojovalo krásne 2. miesto

 • Olympiáda Ruský jazyk - celoslovenské kolo

  4. miesto   Izabela Mišáková   8.C

  Pripravovala: PaedDr. Bočkayová

 • Chemická olympiáda - krajské kolo

  10. miesto Tomáš Lendvay   9.C

  16. miesto Michal Krulich     9.C

  Pripravovala: PaedDr. Hasajová

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  1. miesto   Tereza Lendvayová  7.C

  4. miesto   Lea Sedláčková        7.C

  Pripravovala: Mgr. Halgošová

 • Slávik Slovenska - okresné kolo

  1. miesto Ema Vavríková      3.C

  Pripravovali: Mgr. Oravcová, Mgr. Fabová

  3. miesto Jakub Zboray        5.C

  1. miesto Tomáš Lendvay    9.C

  Pripravovala: PaedDr. Kaliňáková

  B L A H O Ž E L Á M E !

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria