• Slávik Slovenska - okresné kolo

   V tejto speváckej súťaži sme získali vo všetkých kategóriách prvé miesto.

  1. miesto Soňa Maradíková

  1. miesto Nina Kohoutová

  1. miesto Ema Ďuríková

  Pripravovali: Mgr. Fabová , PaedDr. Kaliňáková

 • Majáles v ŠKD

  Posledný aprílový deň už tradične na Slovensku patrí stavaniu májov a ľudovej veselici. Aj keď táto milá tradícia v očiach našej mládeže stále viac upadá do zabudnutia, deti zo ŠKD si oživili tento krásny zvyk a strávili príjemné predprvomájové popoludnie.

   „ Nesieme, nesieme májiček...“ ozýval sa mohutný spev po chodbách našej školy. V čele veselého sprievodu dievčatá niesli vyzdobený zelený stromček – „májiček“. V telocvični nám tento symbol radosti chlapci „zasadili“ a zábava mohla začať. Veď stavanie, ale aj zrezávanie májov vždy vrcholilo a vrcholí májovou veselicou. Deti sa najskôr v rámci programu oboznámili s tradíciami a históriou stavania májov. Program pokračoval ľudovými tančekmi od Trenčína, ktoré predviedli deti z 3.B. Tance sa zapáčili aj ostatným deťom a tak sa ich s chuťou naučili. Zatancovali sme si aj Metlový tanec a dievčatá z 3.A a 3.C nám zaspievali krásne ľudové piesne. Tak sme sa spolu všetci bavili, že nám nebolo dosť. 

  Hoci sme mali len symbolický „ májiček“ – pri jeho zdobení a stavaní, tak ako sa patrí bolo veselo. Teraz pyšne krášli chodbu našej školy a čaká na svoj nezvratný osud. „Neboj sa májiček, o rok si Ťa vyzdobíme opäť !“ Veď tradície nám treba dodržiavať a vážiť si ich .

  http://zsdhonytn.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=180

 • Geografická olympiáda - krajské kolo

  Kategória 6. - 7. ročník

  3. miesto      Blahušiaková Zuzana   7.C

  Kategória 8. - 9. ročník

  3. miesto      Hríbik Samuel         8.C - postup do celoslovenského kola

  Pripravovala: RNDr. Dvoranová 

 • Mládež spieva - zborová súťaž

  Náš spevácky zbor "VÁŽKY" pod vedením pani učiteľky Kaliňákovej si na krajskom kole vyspieval Zlaté pásmo a postúpil do celoslovenského kola.

  Blahoželáme a držíme im palce.

 • Rétorický Uhrovec - krajské kolo

  V tejto zaujímavej umeleckej súťaži nás úspešne reprezentovali dve dievčatá, ktoré si priniesli aj pekné umiestnenie.

  2. miesto     Natália Přibylová    6.C  

  Pripravovala: PaedDr. Kaliňáková

  3. miesto    Lujza Lehocká        8.C

  Pripravovala: Mgr. Fabová

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Kategória 6. ročník

  1. miesto            Krulich Michal      6.C

  5. miesto            Lendvay Tomáš     6.C

  7. - 13. miesto    Kohoutová Nina     6.C

  7. - 13. miesto    Přibylová Natália   6.C

  Pripravovala: Mgr. Krivošová

  Kategória 8. ročník

  1. miesto            Talianová Klára      8.C

  2. - 4. miesto     Budinský Rastislav   8.C

  2. - 4. miesto     Hríbik Samuel       8.C

  Pripravovala: Mgr. Žatková

  B L A H O Ž E L Á M E !

   

 • Dňa 24.4.2015 sa uskutoční Komunitný deň zameraný na prezentáciu kampane LITTER LESS - MENEJ ODPADU. Akcia sa bude konať v dopoludňajších hodinách na Mierovom námestí a súbežne v lesoparku BREZINA, kde žiaci budú čistiť znečistenie tejto časti mesta. 

  Budeme radi, ak sa prídete pozrieť na úsilie našich žiakov. 

  Dakujeme. 

 • Navštívili sme Rím

  Žiaci 8. ročníka sa v dňoch 25. až 29. marca  zúčastnili poznávacieho zájazdu do Ríma. Program bol náročný, ale nesmierne zaujímavý. Pozreli si miesta, kde sa odohrávala história, navštívili mnohé pamiatky a zaujímavosti. Najväčší dojem zanechali Koloseum, Panteón, ako aj známe námestia a fontány. Škoda len, že Fontána di Trevi sa opravuje.

   


  Jeden celý deň bol venovaný aj najmenšiemu štátu sveta – Vatikánu a jeho úžasným pamiatkam. Okrem Námestia a Chrámu sv. Petra si pozreli aj Vatikánske múzeá a samozrejme, Sixtínsku kaplnku.
  Vďaka odbornému výkladu sprievodkyne sa dozvedeli nielen fakty známe z hodín dejepisu či bedekrov, ale aj mnohé ďalšie zaujímavosti.
  Žiaci boli zájazdom nadšení a aj takto by sa chceli poďakovať rodičom a všetkým, ktorí im umožnili zúčastniť sa tejto cesty.

  Fotografie si môžete pozrieť tu:http://zsdhonytn.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=176

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  2. miesto    Zuzana Žovincová        9.C

  6. miesto    Kristína Ivaničková     9.C

  14. miesto    Šimon Riecky             9.C

  Pripravovala: PaedDr. Hasajová

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • 7. 4. 2015

  Do galérie Veľkonočné šara vari boli pridané fotografie.

 • Dejepisná olympiáda - krajské kolo

  Kategória D

  3. miesto Michaela Hlávková 8.C

  Kategória E

  2. miesto Daniel Ševčík 7.A

  Pripravovala: Mgr. Szalayová

 • Rétorický Uhrovec - okresné kolo

  1. miesto   Natália Přibylová   6.C

  Pripravovala: PaedDr.Kaliňáková

  1. miesto   Lujza Lehocká      8.C

  Pripravovala: Mgr. Fabová

 • Zatmenie Slnka

  V piatok 20.3 2015 sme mali aj mi možnosť pozorovať zatmenie Slnka. Postupne sa na školskom dvore vystriedali všetci žiaci. V maximálnej fáze Mesiac zakryl Slnko takmer na 62 percent  - Trenčín. Bol to úžasný pohľad. 

   

   

   

   

  Zatmenie začalo na severozápadnom okraji našej dennej hviezdy a skončilo na severovýchodnom. Začiatok zatmenia  nastalo asi  o 9 h 41 min, maximálna fáza o 10 h 51 min a Mesiac slnečný kotúč opustil  o 12 h 02 min. Z pevniny úplné zatmenie bolo  možné vidieť len na Faerských ostrovoch a juhozápadnej časti Špicbergov. Zo Slovenska bolo úplné zatmenie Slnka viditeľné 8. júla 1842 a najbližšie bude až 7. októbra 2135. 

  http://zsdhonytn.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=174

 • Olympiáda v Ruskom jazyku - krajské kolo

  Kategória A1

  4. miesto   Zahránková Barbora    9.C

  Pripravovali: Mgr. Remo, PaedDr. Bočkayová

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  Kategória P3

  8. miesto    Chovancová Tereza

  Kategória P4

  6. miesto    Závodský Matúš

  Kategória P5

  2. miesto    Chovancová Veronika

  7. miesto    Bystrická Júlia

  Kategória P6

  1. miesto    Krulich Michal

  7. miesto    Přibylová Natália

  Kategória P8

  2. miesto    Talianová Klára

  4. miesto    Hríbik Samuel

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  1. miesto   Karolína Kopačková 8.A - postup do krajského kola

  Pripravovala: Mgr. Fujeríková

  2. miesto   Damián Dohál

  Pripravovala: Mgr. Lukášová  

   

 • Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

  19. 3. 2015 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách  - 8. a 9. ročník. Tejto olympiády sa zúčastnilo 19 žiakov.

  Výsledky našich žiakov:

  8. ročník

  1. miesto    Samuel Hríbik       8.C

  2. miesto   Rastislav Budinský   8.C 

  Pripravovala: Ing. Podskubová

  9. ročník 

  3. miesto    Samuel Ambros      9.C

  4. miesto    Šimon Riecky        9.C

  6. miesto    Zuzana Žovincová    9.C

  7. miesto    Michal Mikuš        9.A

  Pripravoval: Mgr. Galko

  B L A H O Ž E L Á M E !

 • Biblická olympiáda - okresné kolo

  Naše družstvo dievčat v zložení - Chovancová  5.C, Haláčová 5.C  a Panáčková 6.C

  si v Biblickej olympiáde vybojovali pekné 3. miesto.

  Pripravovala: Mgr. Oravcová A.

  BLAHOŽELÁME !

 • Rozprávkové vretienko - okresné kolo

  l. kategória 

  2. miesto      Matej Gablík   4.B

  Pripravovala: Mgr. Oravcová N.

  ll. kategória

  2. miesto      Nina Fabová    7.C

  Pripravovala: Mgr. Fabová

  BLAHOŽELÁME !

   

 • Technická olympiáda - krajské kolo

  Projekt "Hrdina remesla" sa stal hlavnou myšlienkou prvého ročníka Technickej olympiády žiakov 8. - 9. ročníka ZŠ. 

   

   

   

  Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov zo 6 ZŠ z troch okresov Trenčianskeho kraja. Súťažilo sa v dovch kategóriách. V prvej kategórii - ručné obrábanie kovov nás reprezentoval Matúš Burian z 9.B triedy. V duhej kategórii - robotika nás reprezentoval Michal Mikuš z 9.A triedy, ktorý získal 1. miesto.

  Blahoželáme !

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria